World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : ศรัทธา พบ 3037 รายการ

   Tag :    ศรัทธา

วัดพระธรรมกายชวนสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์ เสริมสิริมงคลรับศักราชใหม่ แบบ New Normal
  วัดพระธรรมกายชวนสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์ เสริมสิริมงคลรับศักราชใหม่ แบบ New Normal .. ชม 1300 ครั้ง (22 ธ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/631222-วัดพระธรรมกายชวนสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์.html..
พิธีเวียนประทักษิณโครงการอุปสมบท รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์
  ธรรมทายาทโครงการอุปสมบท รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ประกอบพิธีเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมก.. ชม 371 ครั้ง (09 ธ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/631209-พิธีเวียนประทักษิณ-วัดพระธรรมกาย.html..
วัดพระธรรมกายจัดพิธีขอขมาผู้ปกครอง มอบผ้าไตรและบาตร
  วัดพระธรรมกาย ได้จัดพิธีขอขมาผู้ปกครอง มอบผ้าไตรและบาตรแด่ธรรมทายาทใน โครงการอุปสมบท บูชาธ.. ชม 405 ครั้ง (08 ธ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/631208-วัดพระธรรมกายจัดพิธีขอขมาผู้ปกครอง-มอบผ้าไตรและบา..
สามเณรภาคฤดูฝน รุ่นที่ 3 ธุดงคสถานนครธรรม ร่วมกิจกรรมธรรมยาตรา
  สามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูฝน รุ่นที่ 3 ณ ธุดงคสถานนครธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร.. ชม 519 ครั้ง (28 พ.ย. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/631128-ธุดงคสถานนครธรรม.html..
พิธีมอบถวายเวชภัณฑ์ ถุงยังชีพ ข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์เมียนมา
  คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และภาคีเครือข่าย มอบถวายเวชภัณฑ.. ชม 566 ครั้ง (26 พ.ย. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/631126-พิธีมอบถวายเวชภัณฑ์.html..
ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม จัดปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์
  คณะสงฆ์ พร้อมด้วยธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ และคณะกัลยาณมิตรในจังหวั.. ชม 395 ครั้ง (23 พ.ย. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/631123-ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม.html..
รร.ในจังหวัดอำนาจเจริญ จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
  นักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดอำนาจเจริญ ได้พร้อมใจกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร .. ชม 335 ครั้ง (20 พ.ย. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/พระพุทธศาสนา/631120-จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร.html..
พิธีบูชาข้าวพระและพิธีมุทิตาสักการะผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคปีที่ 33
  วัดพระธรรมกาย และคณะกัลยาณมิตรทั่วโลก ได้จัดพิธีมุทิตาสักการะผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคป.. ชม 415 ครั้ง (04 พ.ย. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/631104-พิธีบูชาข้าวพระ-วัดพระธรรมกาย.html..
พิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพระธรรมกายไทเป
  วัดพระธรรมกายไทเป ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2563 .. ชม 442 ครั้ง (30 ต.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631030-วัดพระธรรมกายไทเป.html..
พิธีมุทิตาสักการะพระมหาเถระและพระเถระ ครั้งที่ 26
  กำหนดการพิธีมุทิตาสักการะพระมหาเถระและพระเถระ ครั้งที่ 26 ประจำปีพุทธศักราช 2563 ในวันอาท.. ชม 495 ครั้ง (22 ต.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/พิธีมุทิตาสักการะพระมหาเถระและพระเถระ-ครั้งที่-26.html..
วัดพระธรรมกาย จัดพิธีจุดแสงทิพย์รวีสวรรค์ และปลูกต้นทรัพย์บานชื่น
  วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีจุดแสงทิพย์รวีสวรรค์ เพื่อน้อมบูชาพระรัตนตรัย และบ.. ชม 662 ครั้ง (14 ต.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/631014-วัดพระธรรมกาย.html..
พิธีเปิดอบรมพระวินยาธิการ จังหวัดปทุมธานี
  พระวินยาธิการจังหวัดปทุมธานี เข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ของพระวินยาธิการ .. ชม 444 ครั้ง (23 ก.ย. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/630923-พิธีเปิดอบรมพระวินยาธิการ-จังหวัดปทุมธานี.html..
กำหนดการพิธีทอดผ้าป่าถวายทุนการศึกษาพระภิกษุ-สามเณร (ครบรอบ 17 ปี DOU)
  กำหนดการพิธีทอดผ้าป่าถวายทุนการศึกษาพระภิกษุ สามเณรทั่วโลก และพิธีถวายมหาสังฆทาน 77 รูป วั.. ชม 1267 ครั้ง (25 ส.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/DOU.html
กาสาวชาดก ชาดกว่าด้วยผ้ากาสาวพัสตร์
  พญาช้างอยากลงโทษให้พรานชั่วให้ตายตกไปตามชีวิตบริวารของตน แต่เห็นแก่ผ้าเหลืองกาสาวพัสตร์ในพ.. ชม 665 ครั้ง (10 ก.ย. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/นิทานชาดก/นิทานชาดก-กาสาวชาดก.html..
วัดพระธรรมกาย จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกาย จัดพิธีบูชาข้าวพระ โดยทางวัดได้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรั.. ชม 650 ครั้ง (09 ก.ย. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/630909-วัดพระธรรมกาย.html..
วัดพระธรรมกายกุมมะ จัดกิจกรรมหล่อหลอมพัฒนาวัด
  วัดพระธรรมกายกุมมะ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดสวดมนต์และปฏิบัติธรรม พร้อมทั้งจัดกิจกรรมหล่อหลอมปร.. ชม 558 ครั้ง (28 ส.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630828-วัดพระธรรมกายกุมมะ.html..
พระธรรมทายาทรุ่นเข้าพรรษา ธุดงคสถานลำพูน บิณฑบาตโปรดญาติโยม
  คณะสงฆ์ และพระธรรมทายาทรุ่นเข้าพรรษา ธุดงคสถานลำพูน ได้ออกบิณฑบาตยามเช้าเพื่อโปรดญาติโยม .. ชม 709 ครั้ง (28 ส.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/630828-ธุดงคสถานลำพูน.html..
วัดพระธรรมกายนิวคาส จัดงานบุญบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายนิวคาส ประเทศอังกฤษ ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด .. ชม 754 ครั้ง (04 ส.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630804-วัดพระธรรมกายนิวคาส.html..
วัดพระธรรมกายบอร์คโด จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายบอร์คโด ประเทศฝรั่งเศส ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระต้นเดือนสิงหาคม .. ชม 636 ครั้ง (04 ส.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630804-วัดพระธรรมกายบอร์คโด.html..
พระภิกษุ-สามเณร ศูนย์ปฏิบัติธรรมพัทลุง บิณฑบาตโปรดญาติโยม
  พระภิกษุสามเณร ศูนย์ปฏิบัติธรรมพัทลุง ออกบิณฑบาตเป็นเนื้อนาบุญให้แก่ญาติโยม ณ ตลาดเศรษฐกิจ.. ชม 632 ครั้ง (04 ส.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/630804-ศูนย์ปฏิบัติธรรมพัทลุง.html..
คณะสงฆ์จากธุดงคสถานบ้านหมี่ บิณฑบาตโปรดญาติโยม
  คณะสงฆ์จากธุดงคสถานบ้านหมี่ ได้ออกบิณฑบาตยามเช้าเพื่อโปรดญาติโยม พร้อมทั้งนำข้าวสารอาหารแห.. ชม 650 ครั้ง (30 ก.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/630730-ธุดงคสถานบ้านหมี่.html..
วัดพระธรรมกาย จัดพิธีอุปสมบทสามเณรเตรียม DCI รุ่นที่ 17
  วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีอุปสมบทสามเณรเตรียม DCI รุ่นที่ 17 .. ชม 565 ครั้ง (23 ก.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/630722-พิธีอุปสมบทสามเณรเตรียม-DCI-รุ่นที่-17.html..
พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้การดำเนินงานโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข
  ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้การดำเนินงานโครงการ วัด ป..ศรัทธา วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี .. ชม 703 ครั้ง (23 ก.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/630722-โครงการ-วัด-ประชา-รัฐ-สร้างสุข.html..
ปัพพตูปัตถรชาดก ชาดกว่าด้วยอภัยโทษ
  พระเทวีและอำมาตย์ราชองครักษ์ แม้ทั้งสองจะมีใจให้กัน แต่ทุกครั้งที่แอบนัดพบกันนั้น ก็รู้สึก.. ชม 1607 ครั้ง (17 ก.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/นิทานชาดก/นิทานชาดก-ปัพพตูปัตถรชาดก.html..
พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต สามเณรเปรียญธรรม 6 รูป
  ขอเชิญร่วมพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต สามเณรเปรียญธรรม 6 รูป วันอาสาฬหบูชา วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎา.. ชม 2654 ครั้ง (30 มิ.ย. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/63-พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต-สามเณรเปรียญธรรม.html..
คณะสงฆ์ จ.ฉะเชิงเทรา จับมือภาครัฐ-เอกชน ขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข
  คณะสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับภาครัฐ-เอกชน ขับเคลื่อน 10 วัดต้นแบบประจำอำเภอ โครงการวัด .. ชม 2523 ครั้ง (23 มิ.ย. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/630622-โครงการวัด-ประชา-รัฐ-สร้างสุข.html..
พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน และประทีปโคมไฟ ออนไลน์
  พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและประทีปโคมไฟ ออนไลน์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.. ชม 1849 ครั้ง (19 มิ.ย. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/630618-พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน.html..
วัดพระธรรมกายกุมมะ จัดปฏิบัติธรรมวันพระ
  วัดพระธรรมกายกุมมะ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดสวดมนต์และปฏิบัติธรรมวันพระ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมหล่อ.. ชม 1179 ครั้ง (19 มิ.ย. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630617-วัดพระธรรมกายกุมมะ.html..
มอบทาน มอบธรรม ส่งแรงใจ มอบถุงยังชีพแก่ประชาชน ณ วัดสายสุวพรรณ
  สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เป็นประธาน มอบทาน มอบธรรม ส่งแรงใจ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับประชาช.. ชม 1302 ครั้ง (18 มิ.ย. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/630617-วัดสายสุวพรรณ.html..
ถวายอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 แด่คณะสงฆ์อำเภอหนองเสือ
  วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก น้อมถวายอุปกร.. ชม 1317 ครั้ง (16 มิ.ย. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/630613-วัดพระธรรมกาย.html..
วัดพระธรรมกายกุมมะ จัดปฏิบัติธรรมวันพระ
  วัดพระธรรมกายกุมมะ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดสวดมนต์และปฏิบัติธรรม พร้อมทั้งจัดกิจกรรมหล่อหลอมปร.. ชม 1338 ครั้ง (04 มิ.ย. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630604-วัดพระธรรมกายกุมมะ.html..
คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย มอบแอลกอฮอล์แก่วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม
  คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ร่วมเปิดสะพานร่วมใจสามัคคี พร้อมทั้งมอบแอลกอฮอล์ล้างมือ สมทบใ.. ชม 1485 ครั้ง (01 มิ.ย. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/630530-วัดพระธรรมกาย.html..
ธรรมะจากพระบุญญฤทธิ์ ปุญฺญสิทฺโธ
   พระบุญญฤทธิ์ ปุญฺญสิทฺโธ จากวัดพระธรรมกายมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เมตตาเทศน์สอ.. ชม 1137 ครั้ง (01 มิ.ย. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/630530-วัดพระธรรมกายมินเนโซตา.html..
มอบอุปกรณ์ส่งเสริมมาตรการคัดกรองป้องกันโควิด-19
  วัดพระธรรมกาย ร่วมกับคณะศิษย์ฯ มอบอุปกรณ์ส่งเสริมมาตรการคัดกรองป้องกันโควิด-19 ให้กับโรงเร.. ชม 1010 ครั้ง (25 พ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/630523-วัดพระธรรมกาย.html..
สมเด็จพระธีรญาณมุนี เป็นประธานแจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชน จ.ปทุมธานี
  สมเด็จพระธีรญาณมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 1-2-3 และ 12-13 ธรรมยุต เป็นประธานแจกถุง.. ชม 1118 ครั้ง (22 พ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/630521-แจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในจังหวัดปทุมธานี.html..
วัดพระธรรมกายกุมมะ จัดปฏิบัติธรรม
  วัดพระธรรมกายกุมมะ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดสวดมนต์และปฏิบัติธรรม พร้อมทั้งจัดกิจกรรมหล่อหลอมปร.. ชม 786 ครั้ง (18 พ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630515-วัดพระธรรมกายกุมมะ.html..
วัดพระธรรมกาย ร่วมกับคณะศิษย์าถวายอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 แด่วัดลานนา
  วัดพระธรรมกาย ร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ยังได้น้อมถวายอุปกรณ์ป้องกันการแพ.. ชม 997 ครั้ง (16 พ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/630513-1-วัดพระธรรมกาย.html..
วัดพระธรรมกาย ร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์ มอบแอลกอฮอล์แก่นายอำเภอคลองหลวง
  วัดพระธรรมกาย ร่วมคณะศิษยานุศิษย์ มอบแอลกอฮอล์ล้างมือแก่นายอำเภอคลองหลวง ส่งแรงใจสู้ภัยโคว.. ชม 968 ครั้ง (16 พ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/630513-วัดพระธรรมกาย.html..
น้อมถวายอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 แก่วัดทวีการะอนันต์
  วัดพระธรรมกาย และเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ก็ได้น้อมถวายอุปกรณ์ป้องกันก.. ชม 1114 ครั้ง (13 พ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/630512-น้อมถวายอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19-แก่วัดทวีการะอนันต..
วัดพระธรรมกาย ถวายผักปลอดสารพิษแด่วัดดอนใหญ่ และวัดโพสพผลเจริญ
  วัดพระธรรมกาย ร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ถวายผักปลอดสารพิษเพื่อเป็นวัตถุดิ.. ชม 1181 ครั้ง (13 พ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/630512-1-วัดพระธรรมกาย.html..
น้อมถวายอุปกรณ์ป้องกันไวรัสโควิด-19 ณ วัดบางหลวง
  วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ได้น้อมถวายอุ.. ชม 1112 ครั้ง (13 พ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/630513-น้อมถวายอุปกรณ์ป้องกันไวรัสโควิด-19-ณ-วัดบางหลวง...
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ แจกถุงยังชีพประชาชน จ.ปทุมธานี ที่ได้รับกระทบจากโควิด-19
  สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม แจกถุงยังชีพให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบ.. ชม 1081 ครั้ง (12 พ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/สมเด็จพระมหาวีรวงศ์-แจกถุงยังชีพประชาชน-ปทุมธานี.html..
วัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าออนไลน์ .. ชม 846 ครั้ง (11 พ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630510-วัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์.html..
วัดพระธรรมกายบาวาเรีย จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี ก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระอาทิตย์ต้นเดือนพฤษภาคม .. ชม 898 ครั้ง (09 พ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630509-วัดพระธรรมกายบาวาเรีย.html..
วัดพระธรรมกายเอกเกอร์ซุนด์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายเอกเกอร์ซุนด์ ประเทศนอร์เวย์ ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระออนไลน์ ทั้ง Facebooklive แ.. ชม 737 ครั้ง (08 พ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630507-วัดพระธรรมกายเอกเกอร์ซุนด์.html..
คณะศิษย์วัดพระธรรมกาย มอบชุดป้องกันไวรัสโควิด-19 แก่ โรงพยาบาลโขงเจียม
  คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ได้ส่งมอบชุดป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 แก่โรงพยาบาลโขงเจียม จั.. ชม 980 ครั้ง (05 พ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/630504-วัดพระธรรมกาย-มอบชุดป้องกันไวรัสโควิด-19.html..
คณะศิษย์วัดพระธรรมกาย มอบชุดป้องกันโควิด-19 แก่โรงพยาบาลใน จ.เชียงใหม่
  คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ได้ส่งมอบชุดป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 แก่โรงพยาบาลสันป่าตอง แ.. ชม 956 ครั้ง (04 พ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/630504-วัดพระธรรมกาย%20มอบชุดป้องกันโควิด-19.html..
วัดพระธรรมกาย มอบชุดกันป้องกัน COVID-19 แก่ โรงพยาบาลสันกำแพง
  วัดพระธรรมกาย และธุดงคสถานล้านนา มอบชุดกันป้องกันเชื้อไวรัส covid-19 ให้แก่โรงพยาบาลสันกำแ.. ชม 1090 ครั้ง (01 พ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/630501-1-วัดพระธรรมกาย.html..
คณะศิษย์วัดพระธรรมกาย มอบชุดป้องกันไวรัสโควิด-19 แก่ รพ.ในจ.กาฬสินธุ์
  คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ได้ส่งมอบชุดป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 แก่โรงพยาบาลในจังหวัดกา.. ชม 1045 ครั้ง (29 เม.ย. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/630429-วัดพระธรรมกาย.html..
น้อมถวายอุปกรณ์ป้องกันไวรัสโควิด-19 แด่คณะสงฆ์ อ.ลาดหลุมแก้ว
  ผู้แทนวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก น้อมถวา.. ชม 1016 ครั้ง (28 เม.ย. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/630428-วัดพระธรรมกาย.html..

<1> 2 3 4 ..  59  60   เก่ากว่า >   

   ค้นหา บทความธรรมะ