World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : หลวงพ่อ พบ 5845 รายการ

   Tag :    หลวงพ่อตอบปัญหา    หลวงพ่อสด    หลวงพ่อ

วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีมุทิตา 112 ปี คุณยายอาจารย์ฯ
  วัดภาวนาซานดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีถวายคิลานเภสัช และพิธีมุทิตาเนื่องในวันคล้า.. ชม 261 ครั้ง (21 ม.ค. 2564)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/640121-วัดภาวนาซานดิเอโก.html..
วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดสวดมนต์ข้ามปี
  วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์ เสริมสิริมงคลต.. ชม 834 ครั้ง (09 ม.ค. 2564)
  https://www.dmc.tv/pages/about/630109-วัดพระธรรมกายมินเนโซตา.html..
วัดภาวนาซานดิเอโก จัดสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์
  วัดภาวนาซานดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์ และพิธีจุดประทีปบูชาพร.. ชม 1011 ครั้ง (05 ม.ค. 2564)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630105-วัดภาวนาซานดิเอโก.html..
วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์
  วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดสวดมนต์ข้ามปีผ่านระบบออนไลน์ .. ชม 1105 ครั้ง (05 ม.ค. 2564)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/640105-วัดพระธรรมกายจอร์เจีย.html..
วัดภาวนาโตรอนโต จัดพิธีมุทิตา 80 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว
  วัดภาวนาโตรอนโต ประเทศแคนาดา ได้จัดงานบุญพิธีมุทิตาเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล 80 ป..หลวงพ่อทัตตชีโว ชม 1184 ครั้ง (30 ธ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631230-วัดภาวนาโตรอนโต.html..
วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ จัดพิธีมุทิตา 80 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว
  วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดพิธีมุทิตาอายุวัฒนมงคล 80..หลวงพ่อทัตตชีโว ชม 1138 ครั้ง (29 ธ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631229-วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์.html..
วัดพระธรรมกายโอซาก้า จัดพิธีมุทิตา 80 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว
  วัดพระธรรมกายโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีมุทิตาอายุวัฒนมงคล 80 ปี ..หลวงพ่อทัตตชีโว ชม 1023 ครั้ง (29 ธ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631229-วัดพระธรรมกายโอซาก้า.html..
วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดพิธีมุทิตา 80 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว
  วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้จัดพิธีถวายมุทิตาอายุวัฒนมงคล 80 ปี ..หลวงพ่อทัตตชีโว ชม 994 ครั้ง (29 ธ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631229-วัดพระธรรมกายลอนดอน.html..
วัดพระธรรมกายดีซี จัดพิธีมุทิตาหลวงพ่อทัตตชีโว
  วัดพระธรรมกายดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีมุทิตาอายุวัฒนมงคล 80 ปี ..หลวงพ่อทัตตชีโว ชม 1072 ครั้ง (29 ธ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631229-วัดพระธรรมกายดีซี.html..
วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดพิธีมุทิตา 80 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว
  วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญพิธีมุทิตาอายุวัฒนมงคล 80..หลวงพ่อทัตตชีโว และพิธีถวายคิลานเภสัช .. ชม 970 ครั้ง (29 ธ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631229-วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี.html..
วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีมุทิตา 80 ปีหลวงพ่อทัตตชีโว
  วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีมุทิตาอายุวัฒนมงคล 80 ปี..หลวงพ่อทัตตชีโว และพิธีถวายกองบุญต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ .. ชม 703 ครั้ง (28 ธ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631228-วัดพระธรรมกายบอสตัน.html..
วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดพิธีมุทิตา 80 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว
  วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีมุทิตาเนื่องในวาระอายุวัฒนมง..หลวงพ่อทัตตชีโว ชม 862 ครั้ง (25 ธ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631225-วัดพระธรรมกายมินเนโซตา.html..
วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดพิธีมุทิตาอายุวัฒนมงคล 80 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว
  วัดพระธรรมกายเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีมุทิตาอายุวัฒนมงคล..หลวงพ่อทัตตชีโว เนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดครบ 80 ปี .. ชม 761 ครั้ง (25 ธ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631225-วัดพระธรรมกายเทนเนสซี.html..
วัดพระธรรมกายอิบาราขิ จัดพิธีมุทิตาอายุวัฒนมงคล 80 ปี พ่อทัตตชีโว
  วัดพระธรรมกายอิบาราขิ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดงานบุญพิธีมุทิตาเนื่องในอายุวัฒนมงคล 8..หลวงพ่อทัตตชีโว ชม 679 ครั้ง (24 ธ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631224-วัดพระธรรมกายอิบาราขิ.html..
วัดพระธรรมกายกุมมะ จัดพิธีมุทิตาอายุวัฒนมงคล 80 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว
  วัดพระธรรมกายกุมมะ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีมุทิตาอายุวัฒนมงคล 80 ปี ..หลวงพ่อทัตตชีโว ชม 667 ครั้ง (24 ธ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631224-วัดพระธรรมกายกุมมะ.html..
วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีมุทิตา 80 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว
  วัดพระธรรมกายซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีมุทิตาอา..หลวงพ่อทัตตชีโว ชม 660 ครั้ง (24 ธ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631224-วัดพระธรรมกายซีแอตเติล.html..
วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีมุทิตาอายุวัฒนมงคล 80 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว
  วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีมุทิตาอายุวัฒนมงคล 80 ปี ..หลวงพ่อทัตตชีโวและพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรม .. ชม 686 ครั้ง (23 ธ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631223-วัดพระธรรมกายจอร์เจีย.html..
วัดพระธรรมกายโอซาก้า จัดพิธีมุทิตาอายุวัฒนมงคล 80 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว
  วัดพระธรรมกายโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีมุทิตาอายุวัฒนมงคล 80 ปี ..หลวงพ่อทัตตชีโว ชม 769 ครั้ง (22 ธ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631222-วัดพระธรรมกายโอซาก้า.html..
วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีมุทิตาอายุวัฒนมงคล 80 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว
  วัดพระธรรมกายแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีมุทิตาเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล ..หลวงพ่อทัตตชีโว ชม 727 ครั้ง (22 ธ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631222-วัดพระธรรมกายแคนซัส.html..
วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีมุทิตาอายุวัฒนมงคล 80 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว
  วัดภาวนาซานดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีมุทิตาอายุวัฒนมงคล ..หลวงพ่อทัตตชีโว เนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 80 ปี .. ชม 712 ครั้ง (22 ธ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631222-วัดภาวนาซานดิเอโก.html..
วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีมุทิตาสักการะ 80 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว
  วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีมุทิตาสักการะเนื่องในวาระอายุว..หลวงพ่อทัตตชีโว และพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด .. ชม 595 ครั้ง (21 ธ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631221-วัดพระธรรมกายฟลอริดา.html..
วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดงานบุญวันอาทิตย์
  วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปล.. ชม 700 ครั้ง (19 ธ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631219-วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี.html..
วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมี
  วัดภาวนาซานดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมี .. ชม 408 ครั้ง (15 ธ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631215-วัดภาวนาซานดิเอโก.html..
วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าสหว.. ชม 488 ครั้ง (14 ธ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631214-วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี.html..
วัดพระธรรมกาย จัดงานบุญพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดงานบุญพิธีบูชาข้าวพระอาทิตย์ต้นเดือนธันวาคม เพื่อสืบสา.. ชม 347 ครั้ง (08 ธ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/631208-วัดพระธรรมกาย.html..
พิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาว วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2563
  กำหนดการพิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาวปี พ.ศ. 2563 วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา .. ชม 506 ครั้ง (07 ธ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/631207-พิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาว.html..
วัดพระธรรมกาย จัดพิธีบุพเปตพลี ครั้งที่ 107
  วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีบุพเปตพลีอุทิศบุญแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว และสื.. ชม 402 ครั้ง (02 ธ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/631202-วัดพระธรรมกาย.html..
วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดงานบุญวันอาทิตย์
  วัดพระธรรมกายเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายผ้าไตรจีวรเพื่อ.. ชม 533 ครั้ง (25 พ.ย. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631125-วัดพระธรรมกายเทนเนสซี.html..
ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม จัดปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์
  คณะสงฆ์ พร้อมด้วยธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ และคณะกัลยาณมิตรในจังหวั.. ชม 395 ครั้ง (23 พ.ย. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/631123-ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม.html..
วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดพิธีทอดผ้าป่า
  วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี.. ชม 503 ครั้ง (16 พ.ย. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631116-วัดพระธรรมกายมินเนโซตา-จัดพิธีทอดผ้าป..
วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมี
  วัดภาวนาซานดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมี ผ่านระบบออนไลน์.. ชม 518 ครั้ง (11 พ.ย. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631111-วัดภาวนาซานดิเอโก-จัดพิธีถวายกองบุญปั..
พิธีบูชาข้าวพระ Online ณ วัดพระธรรมกายมินเนโซตา
  วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี .. ชม 324 ครั้ง (06 พ.ย. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631106-วัดพระธรรมกายมินเนโซตา.html..
พิธีถวายไทยธรรม 1,000 กว่าวัดทั่วประเทศ ปีที่ 21
  วัดพระธรรมกาย ได้จัดพิธีถวายไทยธรรม 1,000 กว่าวัดทั่วประเทศ ปีที่ 21 และพิธีถวายไทยธรรม 32.. ชม 371 ครั้ง (05 พ.ย. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/631105-วัดพระธรรมกาย.html..
พิธีบูชาข้าวพระและพิธีมุทิตาสักการะผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคปีที่ 33
  วัดพระธรรมกาย และคณะกัลยาณมิตรทั่วโลก ได้จัดพิธีมุทิตาสักการะผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคป.. ชม 415 ครั้ง (04 พ.ย. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/631104-พิธีบูชาข้าวพระ-วัดพระธรรมกาย.html..
วัดพระธรรมกาย จัดพิธีลอยกระทงธรรม
  วัดพระธรรมกาย จัดพิธีลอยกระทงธรรม โดยมี..หลวงพ่อทัตตชีโว เป็นประธาน นำประกอบพิธีลอยกระทงธรรม 7 สี เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบุชา ณ สร.. ชม 399 ครั้ง (02 พ.ย. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/631102-วัดพระธรรมกาย.html..
วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี
  วัดพระธรรมกายเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2563 .. ชม 406 ครั้ง (31 ต.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631031-วัดพระธรรมกายเทนเนสซี.html..
ขอเชิญร่วมจัดพิมพ์หนังสือ "สัจจะต่อความดี อานุภาพพลิกโลก"
  ในวาระครบรอบ 80 ปี 49 พรรษาหลวงพ่อทัตตชีโว ขอเชิญร่วมสร้างปัญญาบารมี จัดพิมพ์ "หนังสือธรรมะ" เป็นธรรมทาน ชื่อหนังส.. ชม 520 ครั้ง (31 ต.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือ-สัจจะต่อความดี-อานุภาพพลิกโลก-2563.html..
วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล
  วัดภาวนาซานดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว .. ชม 395 ครั้ง (27 ต.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631027-วัดภาวนาซานดิเอโก.html..
วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดงานบุญวันอาทิตย์
  วัดพระธรรมกายเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ผ่านระบบออนไลน์ .. ชม 337 ครั้ง (26 ต.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631026-วัดพระธรรมกายเทนเนสซี.html..
วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดงานบุญวันอาทิตย์
  วัดพระธรรมกายเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ผ่านระบบออนไลน์ .. ชม 419 ครั้ง (22 ต.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631022-วัดพระธรรมกายเทนเนสซี.html..
วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี
  วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักรา.. ชม 409 ครั้ง (20 ต.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631020-วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี.html..
วัดภาวนาซานดิเอโก จัดงานครบรอบ 136 ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
  วัดภาวนาซานดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้.. ชม 528 ครั้ง (15 ต.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631015-วัดภาวนาซานดิเอโก.html..
วัดพระธรรมกาย จัดพิธีจุดแสงทิพย์รวีสวรรค์ และปลูกต้นทรัพย์บานชื่น
  วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีจุดแสงทิพย์รวีสวรรค์ เพื่อน้อมบูชาพระรัตนตรัย และบ.. ชม 662 ครั้ง (14 ต.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/631014-วัดพระธรรมกาย.html..
พิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดเนื่องในวาระครบ 136 ปีพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร
  คณะผู้มีบุญได้เดินทางมาสั่งสมบุญ ในพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด เนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดรูปกาย.. ชม 583 ครั้ง (13 ต.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/631013-วัดพระธรรมกาย.html..
วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐิน
  วัดภาวนาซานดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐิน .. ชม 532 ครั้ง (12 ต.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631012-วัดภาวนาซานดิเอโก.html..
วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี
  วัดพระธรรมกายแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พุทธศักราช 2.. ชม 539 ครั้ง (12 ต.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631012-วัดพระธรรมกายแคนซัส.html..
วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดงานบุญบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก ประเทศเดนมาร์ก ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อเผ.. ชม 604 ครั้ง (08 ต.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631008-วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก.html..
วัดพระธรรมกาย จัดงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนตุลาคม
  วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนตุลาคม .. ชม 530 ครั้ง (06 ต.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/631006-วัดพระธรรมกาย-จัดงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนตุลาคม.h..
พระภิกษุวัดพระธรรมกาย ลงอุโบสถทำปวารณาออกพรรษา
  พระภิกษุวัดพระธรรมกายลงอุโบสถทำปวารณา เนื่องในวันมหาปวารณาออกพรรษา ภายใต้มาตรการป้องกันโคว.. ชม 499 ครั้ง (06 ต.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/631006-วัดพระธรรมกาย.html..
ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม จัดปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์
  ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม (เพชรตะวัน) จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์ ในโค.. ชม 395 ครั้ง (05 ต.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/631005-ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม.html..

<1> 2 3 4 ..  115  116   เก่ากว่า >   

   ค้นหา บทความธรรมะ