World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : อาจารย์ พบ 7485 รายการ

   Tag :    อาจารย์    คุณยายอาจารย์

ชวนต่างชาติให้สนใจ ทาน ศีล ภาวนา
  ตัวลูกเป็นชาวต่างชาติ เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา อยากให้ญาติมิตรหันมาสนใจเรื่อง การรักษาศีล เจ.. ชม 18082 ครั้ง (30 พ.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/620530-ชวนต่างชาติให้สนใจทาน-ศีล-ภาวนา.html..
วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีมุทิตา 112 ปี คุณยายอาจารย์
  วัดภาวนาซานดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีถวายคิลานเภสัช และพิธีมุทิตาเนื่อ..อาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผ่านโปรแกรม Zoom .. ชม 261 ครั้ง (21 ม.ค. 2564)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/640121-วัดภาวนาซานดิเอโก.html..
วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีมุทิตา 112 ปี คุณยายอาจารย์
  วัดพระธรรมกายแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานพิธีมุทิตาเนื่องในวาระวันคล้ายวั..อาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง .. ชม 238 ครั้ง (21 ม.ค. 2564)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630121-วัดพระธรรมกายแคนซัส.html..
วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีสักการะคุณยายอาจารย์
  วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีสักการะคุณยาย..อาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 112 ปี .. ชม 325 ครั้ง (20 ม.ค. 2564)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/640120-วัดพระธรรมกายจอร์เจีย.html..
วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดงานบุญวันอาทิตย์ออนไลน์
  วัดพระธรรมกายแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ ผ่านระบบออนไลน์ .. ชม 615 ครั้ง (14 ม.ค. 2564)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630114-วัดพระธรรมกายแคนซัส.html..
วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดสวดมนต์ข้ามปี
  วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์ เสริมสิริมงคลต.. ชม 834 ครั้ง (09 ม.ค. 2564)
  https://www.dmc.tv/pages/about/630109-วัดพระธรรมกายมินเนโซตา.html..
วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์
  วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดสวดมนต์ข้ามปีผ่านระบบออนไลน์ .. ชม 1105 ครั้ง (05 ม.ค. 2564)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/640105-วัดพระธรรมกายจอร์เจีย.html..
วัดภาวนาโซล จัดพิธีบุพเปตพลี
  วัดภาวนาโซล ประเทศเกาหลีใต้ ได้จัดพิธีบุพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับ.. ชม 1152 ครั้ง (31 ธ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631231-วัดภาวนาโซล.html..
วัดพระธรรมกาย จัดสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์
  วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์ โดยมีพุทธศาสนิกชนทั่วโลกร่วมพิธีผ.. ชม 1013 ครั้ง (04 ม.ค. 2564)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/640104-วัดพระธรรมกาย.html..
วัดภาวนาโตรอนโต จัดพิธีมุทิตา 80 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว
  วัดภาวนาโตรอนโต ประเทศแคนาดา ได้จัดงานบุญพิธีมุทิตาเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล 80 ปี หลวงพ่อท.. ชม 1184 ครั้ง (30 ธ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631230-วัดภาวนาโตรอนโต.html..
โครงการส่งเสริมศีลธรรมชายแดนใต้ ณ โรงเรียนนิคมพัฒนา 10
  พระอาจารย์จากที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมชายแดนใต้ ณ โรงเรียนนิคมพัฒ.. ชม 1013 ครั้ง (30 ธ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/631230-ที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น.html..
วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดพิธีมุทิตา 80 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว
  วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญพิธีมุทิตาอายุวัฒนมงคล 80ปี หลวงพ่อ.. ชม 970 ครั้ง (29 ธ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631229-วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี.html..
โครงการวันรวมพลังสร้างสรรค์คนดีครีเวียงพิงค์ จ.เชียงใหม่
  ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับธุดงคสถานล้านนา จังหวัดเชีย.. ชม 807 ครั้ง (25 ธ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/631225-ธุดงคสถานล้านนา.html..
วัดพระธรรมกายบูโรส จัดพิธีบุพเปตพลี
  วัดพระธรรมกายบูโรส ประเทศสวีเดน ได้จัดพิธีบุพเปตพลี เพื่อกุศลอุทิศแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแ.. ชม 815 ครั้ง (25 ธ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631225-วัดพระธรรมกายบูโรส.html..
วัดพระธรรมกายกุมมะ จัดพิธีมุทิตาอายุวัฒนมงคล 80 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว
  วัดพระธรรมกายกุมมะ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีมุทิตาอายุวัฒนมงคล 80 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว .. ชม 667 ครั้ง (24 ธ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631224-วัดพระธรรมกายกุมมะ.html..
วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีมุทิตาอายุวัฒนมงคล 80 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว
  วัดภาวนาซานดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีมุทิตาอายุวัฒนมงคล หลวงพ่อทัตตชีโว เนื่องใน.. ชม 712 ครั้ง (22 ธ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631222-วัดภาวนาซานดิเอโก.html..
วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดงานบุญวันอาทิตย์
  วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปล.. ชม 700 ครั้ง (19 ธ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631219-วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี.html..
วัดพระธรรมกายนอร์เวย์ จัดพิธีจุดประทีปบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ครั้งที่ 17
  วัดพระธรรมกายนอร์เวย์ ประเทศนอร์เวย์ ได้จัดพิธีจุดประทีปบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ครั้งที่ 17 .. ชม 613 ครั้ง (18 ธ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631218-วัดพระธรรมกายนอร์เวย์.html..
วัดพระธรรมกายอิบาราขิ จัดงานบุญเนื่องในวันพระ
  วัดพระธรรมกายอิบาราขิ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันพระ .. ชม 546 ครั้ง (16 ธ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631216-วัดพระธรรมกายอิบาราขิ.html..
โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม จัดพิธีปิดอบรมค่ายศีลธรรม
  โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม (รัตนราษฎร์สงเคราะห์) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดพิธีปิดอบรมค.. ชม 482 ครั้ง (14 ธ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/631214-พิธีปิดอบรมค่ายศีลธรรม.html..
วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าสหว.. ชม 488 ครั้ง (14 ธ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631214-วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี.html..
ที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น จัดโครงการบัณฑิตไอดอล
  คณะสงฆ์จากที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น จังหวัดนราธิวาส ได้จัดโครงการบัณฑิตไอดอล ณ โรงเรียนสุคิริน.. ชม 426 ครั้ง (10 ธ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/631210-ที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น.html..
วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ ผ่านระบบออนไลน์ .. ชม 337 ครั้ง (10 ธ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631210-วัดพระธรรมกายจอร์เจีย.html..
ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหัน จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรในสถานศึกษา
  ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้นำน้องๆ นักเรียนโรงเรียต่างๆ ในจังหวัดพร.. ชม 310 ครั้ง (08 ธ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/631208-ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหัน.html..
วัดพระธรรมกายจัดพิธีขอขมาผู้ปกครอง มอบผ้าไตรและบาตร
  วัดพระธรรมกาย ได้จัดพิธีขอขมาผู้ปกครอง มอบผ้าไตรและบาตรแด่ธรรมทายาทใน โครงการอุปสมบท บูชาธ.. ชม 405 ครั้ง (08 ธ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/631208-วัดพระธรรมกายจัดพิธีขอขมาผู้ปกครอง-มอบผ้าไตรและบา..
พิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาว วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2563
  กำหนดการพิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาวปี พ.ศ. 2563 วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2..อาจารย์ฯ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ชม 506 ครั้ง (07 ธ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/631207-พิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาว.html..
วัดพระธรรมกายนางาโน่ จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระ
  วัดพระธรรมกายนางาโน่ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดกิจกรรมงานบุญพิธีจุดประทีปบูชาพระรัตนตรัย และพิธี.. ชม 299 ครั้ง (07 ธ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631207-วัดพระธรรมกายนางาโน่.html..
วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีถวายกองบุญบำรุงวัด
  วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายกองบุญบำรุงวัด .. ชม 276 ครั้ง (07 ธ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631207-วัดพระธรรมกายจอร์เจีย.html..
ที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น จัดโครงการบัณฑิตไอดอล
  คณะสงฆ์จากที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น จังหวัดนราธิวาส ได้จัดโครงการบัณฑิตไอดอล ณ สำนักสงฆ์บ้านรา.. ชม 392 ครั้ง (04 ธ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/631204-ที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น.html..
สาธุชนร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมคุณยายอาจารย์
  สาธุชนได้พร้อมใจกันมาร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมคุณยาย..อาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย ด้วยการช่วยกันถูพื้น ณ ส.. ชม 386 ครั้ง (04 ธ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/631204-สาธุชนร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมคุณยายอาจารย์ฯ.htm..
วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมี
  วัดพระธรรมกายแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมี .. ชม 369 ครั้ง (03 ธ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631203-วัดพระธรรมกายแคนซัส.html..
ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระ
  ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม และเวียนประทักษิณ เน.. ชม 377 ครั้ง (03 ธ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/631203-ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม.html..
ธุดงคสถานบ้านหมี่ จัดพิธีฝากตัวเป็นศิษย์รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์
  ธุดงคสถานบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ได้จัดพิธีฝากตัวเป็นศิษย์แก่ธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทบูชาธ.. ชม 404 ครั้ง (02 ธ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/631202-ธุดงคสถานบ้านหมี่.html..
วัดพระธรรมกายอิบาราขิ จัดงานบุญเนื่องในวันพระ
  วัดพระธรรมกายอิบาราขิ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันพระ .. ชม 400 ครั้ง (02 ธ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631202-วัดพระธรรมกายอิบาราขิ.html..
วัดพระธรรมกาย จัดพิธีบุพเปตพลี ครั้งที่ 107
  วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีบุพเปตพลีอุทิศบุญแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว และสื.. ชม 402 ครั้ง (02 ธ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/631202-วัดพระธรรมกาย.html..
วัดพระธรรมกายโอซาก้า จัดปฏิบัติธรรม ณ ร้านอาหารไทยแซ่บอีสาน
  วัดพระธรรมกายโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดปฏิบัติธรรม ณ ร้านอาหารไทยแซ่บอีสาน .. ชม 425 ครั้ง (01 ธ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631201-วัดพระธรรมกายโอซาก้า.html..
พิธีตัดปอยผมและปลงผม รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์
  วัดพระธรรมกาย ได้จัดพิธีตัดปอยผม และปลงผมนาคธรรมทายาทในโครงการอุปสมบท บูชาธรรมมหาปูชนียาจา.. ชม 389 ครั้ง (01 ธ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/631201-พิธีตัดปอยผมและปลงผม-รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์...
วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล
  วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่.. ชม 563 ครั้ง (27 พ.ย. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631127-วัดพระธรรมกายจอร์เจีย.html..
วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล
   วัดพระธรรมกายออเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่.. ชม 502 ครั้ง (27 พ.ย. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631127-วัดพระธรรมกายออเรกอน.html..
ธุดงคสถานชลบุรี จัดพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา
  ธุดงคสถานชลบุรี ได้จัดพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันพระที่ผ่านมา .. ชม 591 ครั้ง (25 พ.ย. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/631125-ธุดงคสถานชลบุรี.html..
โรงเรียนหนองตะเคียน เข้าร่วมอบรมค่ายศีลธรรม
  นักเรียนโรงเรียนหนองตะเคียน อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ได้เข้าร่วมอบรมค่ายศีลธรรมแล.. ชม 532 ครั้ง (25 พ.ย. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/631125-ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสง.html..
วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดโครงการปฏิบัติธรรมและติวธรรมะ
  วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมและติวธรรมะ 2 สัปดาห์ สำ.. ชม 494 ครั้ง (24 พ.ย. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631124-วัดพระธรรมกายมินเนโซตา.html..
พิธีปลงผมนาคธรรมทายาท โครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ประจำปี พ.ศ. 2563
  ขอเชิญร่วมพิธีปลงผมนาคธรรมทายาท โครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ประจำปี พ.ศ. 2563 ว.. ชม 638 ครั้ง (23 พ.ย. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/พิธีปลงผมนาคธรรมทายาท-โครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจ..
ชาวบังคลาเทศร่วมปฏิบัติธรรม ณ วัดพุทธเวนิส
  ชาวบังคลาเทศ ได้พร้อมใจกันมาร่วมปฏิบัติธรรม ณ วัดพุทธเวนิส ประเทศอิตาลี .. ชม 656 ครั้ง (23 พ.ย. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631123-วัดพุทธเวนิส.html..
ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม จัดปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์
  คณะสงฆ์ พร้อมด้วยธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ และคณะกัลยาณมิตรในจังหวั.. ชม 395 ครั้ง (23 พ.ย. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/631123-ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม.html..
ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลย จัดพิธีฝากตัวเป็นศิษย์รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์
  ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลย ได้จัดพิธีฝากตัวเป็นศิษย์และพิธีตัดปอยผมแก่ธรรมทายาทในโครงการ.. ชม 340 ครั้ง (23 พ.ย. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/631123-ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลย.html..
วัดภาวนาโซล จัดพิธีบุพเปตพลี
  วัดภาวนาโซล ประเทศเกาหลีใต้ ได้จัดพิธีบุพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับ.. ชม 347 ครั้ง (20 พ.ย. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631120-วัดภาวนาโซล.html..
ทีมงานศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหม ลงพื้นที่ชวนบวช
  ทีมงานของศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหม ได้ลงพื้นที่ ทำหน้าที่ชวนผู้มีบุญบวชในโครงการอุปส.. ชม 468 ครั้ง (16 พ.ย. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/631116-ทีมงานศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหม-ลงพื้นที่ชวน..
วัดพระธรรมกายนอร์เวย์ จัดพิธีจุดประทีปบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ครั้งที่ 12
  วัดพระธรรมกายนอร์เวย์ ประเทศนอร์เวย์ ได้จัดพิธีจุดประทีปบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ครั้งที่ 12 .. ชม 789 ครั้ง (12 พ.ย. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631112-วัดพระธรรมกายนอร์เวย์-จัดพิธีจุดประที..
พิธีลอยกระทงธรรมและบูชาข้าวพระ ณ วัดพุทธนอร์ดไรน์ เวสท์ฟาเลน
  วัดพุทธนอร์ดไรน์ เวสท์ฟาเลน ประเทศเยอรมนี ได้จัดพิธีลอยกระทงธรรมและพิธีบูชาข้าวพระ .. ชม 574 ครั้ง (07 พ.ย. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631107-วัดพุทธนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน.html..

<1> 2 3 4 ..  148  149   เก่ากว่า >   

   ค้นหา บทความธรรมะ