World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : เทวดา พบ 1609 รายการ

   Tag :    เทวดา

วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ฉลองรัตนบัลลังก์
  วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีฉลองรัตนบัลลังก์ .. ชม 18266 ครั้ง (07 ธ.ค. 2566)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/661206-วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์.html..
วัดพระธรรมกายคานากาว่า จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อบำรุงวัด
  วัดพระธรรมกายคานากาว่า ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อบำรุงวัด ประจำปีพุทธศัก.. ชม 18268 ครั้ง (07 ธ.ค. 2566)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/661206-วัดพระธรรมกายคานากาว่า.html..
วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี
  วัดพระธรรมกายแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 25.. ชม 18278 ครั้ง (01 ธ.ค. 2566)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/661201-วัดพระธรรมกายแคนซัส.html..
วัดพระธรรมกายฮ่องกง จัดพิธีทอดกฐิน
  วัดพระธรรมกายฮ่องกง เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้จัดพิธีทอดกฐินศักดิ์สิท.. ชม 18271 ครั้ง (29 พ.ย. 2566)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/661130-วัดพระธรรมกายฮ่องกง.html..
พิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพระธรรมกายโอซาก้า
  วัดพระธรรมกายโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อซื้อที่ดินสร้างวัด สถาปนา.. ชม 18273 ครั้ง (29 พ.ย. 2566)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/661129-วัดพระธรรมกายโอซาก้า.html..
วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี
  วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช 2.. ชม 18275 ครั้ง (28 พ.ย. 2566)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/661127-วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์.html..
วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีทอดกฐินบรมจักรพรรดิ
  วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีทอดกฐินบรมจักรพรรดิ .. ชม 18278 ครั้ง (27 พ.ย. 2566)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/661123-วัดพระธรรมกายฟลอริดา.html..
วัดพุทธนอร์ดไรน์ เวสท์ฟาเลน จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างห้องปฏิบัติธรรม
  วัดพุทธนอร์ดไรน์ เวสท์ฟาเลน ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้จัดงานบุญพิธีทอดกฐินสามัคคีเพ.. ชม 18273 ครั้ง (27 พ.ย. 2566)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/661122-วัดพุทธนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน.html..
วัดพระธรรมกายนางาโน่ จัดงานบุญพิธีทอดกฐิน
  วัดพระธรรมกายนางาโน่ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดงานบุญพิธีทอดกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2566 .. ชม 18264 ครั้ง (25 พ.ย. 2566)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/661121-วัดพระธรรมกายนางาโน่.html..
วัดพระธรรมกายปารีส จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี
  วัดพระธรรมกายปารีส ประเทศฝรั่งเศส ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2566 .. ชม 18272 ครั้ง (25 พ.ย. 2566)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/661118-วัดพระธรรมกายปารีส.html..
วันลอยกระทง 2566 ประเพณีและประวัติวันลอยกระทง วิธีทำกระทงง่ายๆ
  วันลอยกระทง ปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ประเพณีลอยกระทง ประวัติวันลอยกร.. ชม 18739 ครั้ง (18 พ.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/top_of_week/วันลอยกระทง.html
พิธีถวายมหาสังฆทาน 171 วัด จ.บุรีรัมย์ โดยคณะศิษยานุศิษย์ บูชาธรรม 79 ปี หลวงพ่อธัมมชโย
  พิธีถวายมหาสังฆทาน 171 วัด จ.บุรีรัมย์ และถวายกฐินสมทบโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัด .. ชม 18273 ครั้ง (01 พ.ย. 2566)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/661031-พิธีถวายมหาสังฆทาน-171-วัด-บุรีรัมย์.html..
วัดพุทธนอร์ดไรน์ เวสท์ฟาเลน จัดปฏิบัติธรรม ณ เมืองซอนสแบค
  วัดพุทธนอร์ดไรน์ เวสท์ฟาเลน ได้จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมืองซอนสแบค ประเทศสหพันธ์สา.. ชม 18280 ครั้ง (27 ต.ค. 2566)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/661026-วัดพุทธนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน.html..
ธัมมัทธชชาดก ชาดกว่าด้วยพูดอย่างหนึ่งทำอย่างหนึ่ง
  มีภิกษุอยู่รูปหนึ่งเป็นผู้ที่ชอบพูดจาโป้ปดอยู่เสมอ คำพูดอย่างหนึ่งแต่การกระทำอีกอย่างหนึ่ง.. ชม 18290 ครั้ง (17 ต.ค. 2566)
  https://www.dmc.tv/pages/นิทานชาดก/นิทานชาดก-ธัมมัทธชชาดก.html..
เกฬิสีลชาดก ชาดกว่าด้วยปัญญาสำคัญกว่าร่างกาย
  พระเจ้าพรหมทัตทรงครองราชสมบัติอยู่ ณ กรุงพาราณสี พระองค์ทรงชอบการกลั่นแกล้งทรมานคนแก่ชราแล.. ชม 18292 ครั้ง (13 ก.ย. 2566)
  https://www.dmc.tv/pages/นิทานชาดก/นิทานชาดก-เกฬิสีลชาดก.html..
วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ครบรอบ 14 ปี
  วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ครบรอบ 14 ปี และงานบุญเน.. ชม 18266 ครั้ง (01 ก.ย. 2566)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/660901-วัดพระธรรมกายบอสตัน.html..
ปานียชาดก ชาดกว่าด้วยการทำบาปแล้วรังเกียจบาปที่ทำ
  “ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ขึ้นชื่อว่ากิเลสเป็นของเล็กน้อยไม่มีเลย ธรรมดาว่าภิกษุต้องข่มกิเลสที.. ชม 18283 ครั้ง (17 ส.ค. 2566)
  https://www.dmc.tv/pages/นิทานชาดก/นิทานชาดก-ปานียชาดก.html..
พุทธศาสนิกชนร่วมพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและประทีปโคมไฟ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดพระธรรมกาย
  พุทธศาสนิกชนร่วมพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและประทีปโคมไฟ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ ห้องแก้วสารพัดนึ.. ชม 18267 ครั้ง (03 ส.ค. 2566)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/660802-พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและประทีปโคมไฟ.html..
ชนสันธชาดก ชาดกว่าด้วยเหตุที่ทำจิตให้เดือดร้อน
  ครั้งหนึ่งพระเจ้าโกศลทรงมัวเมาด้วยพระราชอิสริยยศหมกหมุนอยู่ในความสุขที่เกิดแต่กิเลสไม่ปราร.. ชม 18281 ครั้ง (17 ก.ค. 2566)
  https://www.dmc.tv/pages/นิทานชาดก/นิทานชาดก-ชนสันธชาดก.html..
พิธีตักบาตรพระ 1,000 รูป อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ปีที่ 8
  ธุดงค์คล้านนาร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ได้จัดงานทำบุญตักบาตรพระ 1,000 รูป อำเภอสันทราย ป.. ชม 18266 ครั้ง (16 มิ.ย. 2566)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/660616-พิธีตักบาตรพระ-1000-รูป-เชียงใหม่-ปีท..
ฆตาสนชาดก ชาดกว่าด้วยภัยที่เกิดจากที่พึ่ง
  มีนกจำนวนมากอาศัยอยู่บนต้นไม้ใหญ่ริมสระน้ำแห่งหนึ่ง ซึ่งในสระมีพญานาคที่ดุร้ายมากตัวหนึ่ง .. ชม 18283 ครั้ง (09 มิ.ย. 2566)
  https://www.dmc.tv/pages/นิทานชาดก/นิทานชาดก-ฆตาสนชาดก.html..
วันวิสาขบูชา 2566 ประวัติวันวิสาขบูชา
  วันวิสาขบูชา Visakha Puja วันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลโลก วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566 วิส.. ชม 18348 ครั้ง (29 พ.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Vesak_Day_Lord_Buddha_Day.html
พิธีถวายหนังสือธรรมะ บาลี นักธรรม ทางก้าวหน้า ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายฯ
  พิธีถวายหนังสือธรรมะ บาลี นักธรรม ทางก้าวหน้า วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ .. ชม 18267 ครั้ง (20 พ.ค. 2566)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/660520-พิธีถวายหนังสือธรรมะ-บาลี-นักธรรม-ทางก้าวหน้า.ht..
มหาสุวราชชาดก ชาดกว่าด้วยความพอเพียง
  ในช่วงฤดูร้อนที่เกิดความแห้งแล้งแสนสาหัส บรรดาต้นไม้ต่างพากันล้มตาย มีพญานกแขกเต้าเพียงตั.. ชม 18279 ครั้ง (10 พ.ค. 2566)
  https://www.dmc.tv/pages/นิทานชาดก/นิทานชาดก-มหาสุวราชชาดก.html..
WAB ร่วมกับวัดพระธรรมกาย จัดสัมมนาวันคุ้มครองโลก
  ศูนย์ประสานงานเครือข่ายพุทธโลก ร่วมกับเครือข่ายองค์กรพุทธนานาชาติ สำนักต่างประเทศ และสำนัก.. ชม 18271 ครั้ง (29 เม.ย. 2566)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/660427-วัดพระธรรมกาย.html..
ฌานโสธนชาดก ชาดกว่าด้วยสุขเกิดจากสมาบัติ
  ในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวันมหาวิหารทรงปราร.. ชม 18284 ครั้ง (13 เม.ย. 2566)
  https://www.dmc.tv/pages/นิทานชาดก/นิทานชาดก-ฌานโสธนชาดก.html..
วันสงกรานต์ 2566 ประเพณีวันสงกรานต์ ประวัติความเป็นมาวันสงกรานต์
  วันสงกรานต์ เป็นประเพณีปีใหม่ของประเทศไทย สงกรานต์มีประวัติความเป็นมาอย่างไร นางสงกรานต์ป.. ชม 18421 ครั้ง (24 ก.พ. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/scoop/ประวัติความเป็นมาของเทศกาลสงกรานต์.html..
สุนักขชาดก ชาดกว่าด้วยผู้ฉลาดย่อมช่วยตัวเองได้
  ลูกสุนัขน้อยตัวหนึ่งถูกนำมาเลี้ยงโดยผู้ดูแลหอฉันในพระอาราม ด้วยความน่ารักและเฉลียวฉลาดลูกส.. ชม 18286 ครั้ง (11 มี.ค. 2566)
  https://www.dmc.tv/pages/นิทานชาดก/นิทานชาดก-สุนักขชาดก.html..
สังวรมหาราชชาดก ชาดกว่าด้วยพระราชาผู้มีศีลาจารวัตรที่ดีงาม
  พระโอรสสังวรกุมารเป็นพระโอรสองค์ที่ ๑๐๐ แห่งพระราชาเมืองพาราณสี ซึ่งเป็นผู้ที่เคารพรักใคร.. ชม 18275 ครั้ง (15 ก.พ. 2566)
  https://www.dmc.tv/pages/นิทานชาดก/นิทานชาดก-สังวรมหาราชชาดก.html..
อสัมปทานชาดก ชาดกว่าด้วยการไม่รับของทำให้เกิดการแตกร้าว
  สังขเศรษฐีได้ช่วยเหลือสหายของตนนามว่าปิลิยเศรษฐี โดยแบ่งเงินของตนให้ ๔๐ โกฎิ แล้วยังแบ่งสม.. ชม 18268 ครั้ง (17 ม.ค. 2566)
  https://www.dmc.tv/pages/นิทานชาดก/นิทานชาดก-อสัมปทานชาดก.html..
วันครูแห่งชาติ 2567 ประวัติความเป็นมาของวันครู กิจกรรมวันครู
  วันครูแห่งชาติ 16 มกราคม กิจกรรมวันครู วันไหว้ครู พานไหว้ครู กลอนวันครู รวมบทความวันครู ใน.. ชม 18376 ครั้ง (14 ม.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/top_of_week/วันครู-2554.html
สมาคมรวมใจไทยลำปาง จัดตักบาตร 1,000 รูป
  สมาคมรวมใจไทยลำปาง ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตรพระ 1,000 รูป บำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพร.. ชม 18268 ครั้ง (03 ม.ค. 2566)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/660103-สมาคมรวมใจไทยลำปาง.html..
สัจจังกิรชาดก ชาดกว่าด้วยไม้ลอยน้ำดีกว่าคนอกตัญญู
  พระฤาษีได้ช่วยเหลือทุฏฐกุมารผู้มีใจโหดร้ายให้รอดพ้นจากกระแสน้ำที่ไหลหลาก แต่ทุฏฐกุมารกลับโ.. ชม 18274 ครั้ง (13 ธ.ค. 2565)
  https://www.dmc.tv/pages/นิทานชาดก/นิทานชาดก-สัจจังกิรชาดก.html..
สัมโมทมานชาดก ชาดกว่าด้วยพินาศเพราะทะเลาะกัน
  แม่น้ำสายเล็กๆ ซึ่งเป็นแดนกั้นระหว่างเมืองกบิลพัสด์ุและเมืองเทวทหะได้เหือดแห้งลง เป็นเหตุใ.. ชม 18280 ครั้ง (17 พ.ย. 2565)
  https://www.dmc.tv/pages/นิทานชาดก/นิทานชาดก-สัมโมทมานชาดก.html..
วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีทอดกฐินมหาปฏิสังขรณ์
  วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีทอดกฐินมหาปฏิสังขรณ์ ประจำปีพุทธศักราช 25.. ชม 18262 ครั้ง (03 พ.ย. 2565)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/651024-วัดพระธรรมกายบอสตัน.html..
อภิณหชาดก ชาดกว่าด้วยการเห็นกันบ่อยๆ
  มีลูกสุนัขตัวหนึ่งพลัดหลงกับแม่ จากนั้นมันก็เดินหลงเข้าไปในโรงช้าง จากนั้นก็ได้อาศัยอยู่กิ.. ชม 18270 ครั้ง (26 ต.ค. 2565)
  https://www.dmc.tv/pages/นิทานชาดก/นิทานชาดก-อภิณหชาดก.html..
วัดพระธรรมกายดีซี จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี
  วัดพระธรรมกายดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2565 .. ชม 18263 ครั้ง (22 ต.ค. 2565)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/651019-วัดพระธรรมกายดีซี.html..
เนรุชาดก ชาดกว่าด้วยอานุภาพของเนรุบรรพต
  หงส์สองพี่น้องได้บินท่องเที่ยวผ่านไปทางภูเขาเนรุบรรณพต ซึ่งเนรุบรรพตแห่งนี้เป็นภูเขาวิเศษส.. ชม 18266 ครั้ง (06 ต.ค. 2565)
  https://www.dmc.tv/pages/นิทานชาดก/นิทานชาดก-เนรุชาดก.html..
วันออกพรรษา 2566 ประวัติวันออกพรรษา วันออกพรรษามีความสำคัญอย่างไร
  วันออกพรรษา 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2566 ประวัต.. ชม 19505 ครั้ง (18 ต.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/วันออกพรรษา.html
ตัณฑุลนาฬิชาดก ชาดกว่าด้วยการตีราคาสินค้า
  พนักงานตีราคาคนใหม่ผู้มีนิสัยตระหนี่ เห็นแก่ได้ โลภมาก สามารถตีราคาสินค้าเอาเปรียบพ่อค้าจา.. ชม 18268 ครั้ง (07 ก.ย. 2565)
  https://www.dmc.tv/pages/นิทานชาดก/นิทานชาดก-ตัณฑุลนาฬิชาดก.html..
คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร
   คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร .. ชม 18265 ครั้ง (24 ส.ค. 2565)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/650823-วัดพระธรรมกายมินเนโชตา.html..
วิโรจนชาดก ชาดกว่าด้วยสุนัขจิ้งจอกไม่เจียมตัว
  พระเทวทัตเถระมีญาณเสื่อมบังเกิดอิจฉาริษยาในบารมีของพระพุทธองค์และบังอาจตั้งกฎขึ้นปกครองสงฆ.. ชม 18269 ครั้ง (10 ส.ค. 2565)
  https://www.dmc.tv/pages/นิทานชาดก/นิทานชาดก-วิโรจนชาดก.html..
วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร
  วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร .. ชม 18261 ครั้ง (25 ก.ค. 2565)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/650725-วัดพระธรรมกายมินเนโซตา.html..
ธรรมอุทยานบ้านแป้ง จัดพิธีทอดผ้าป่ากตัญญูบูชาธรรม และบำรุงศูนย์เติมเต็มทุกสิ่ง
  ธรรมอุทยานบ้านแป้ง จังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดกิจกรรมงานบุญทอดผ้าป่า กตัญญูบูชาธรรมและบำรุงศูน.. ชม 18265 ครั้ง (22 ก.ค. 2565)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/650721-ธรรมอุทยานบ้านแป้ง.html..
พิธีทอดผ้าป่า 10 วัด ฉลองครบรอบ 10 ปี วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์
  วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีฉลองครบรอบ 10 ปี วัดพระธรรมกายสวิตเซ.. ชม 18261 ครั้ง (20 ก.ค. 2565)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/6500720-วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์.html..
ทุททุภายชาดก ชาดกว่าด้วยกระต่ายตื่นตูม
  เจ้ากระต่ายตัวหนึ่งมีความคิดที่ว่าหากแผ่นดินเกิดถล่มขึ้นมาตนควรจะทำอย่างไรดี จู่ ๆ ผลมะตูม.. ชม 18274 ครั้ง (09 ก.ค. 2565)
  https://www.dmc.tv/pages/นิทานชาดก/นิทานชาดก-ทุททุภายชาดก.html..
วันอาสาฬหบูชา 2566 ประวัติความเป็นมาความสำคัญและธรรมเนียมปฏิบัติ
  วันอาสาฬหบูชา 2566 ตรงกับวันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2566 วันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญวันหนึ่ง.. ชม 18564 ครั้ง (20 ก.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/20100720_Asarnha_Puja_Day.html
วัดพุทธไอซ์แลนด์ จัดพิธีทอดผ้าป่า ฉลองครบ 6 ปี
  วัดพุทธไอซ์แลนด์ ประเทศไอซ์แลนด์ ได้จัดพิธีทอดผ้าป่า ฉลองครบ 6 ปี พุทธสถานสร้างคนดีที่โลกต.. ชม 18267 ครั้ง (23 มิ.ย. 2565)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/650622-วัดพุทธไอซ์แลนด์.html..
สกุณาชาดก ชาดกว่าด้วยที่พึ่งให้โทษ
  ในกาลก่อนพระภิกษุเมื่อออกบวชแล้ว ต่างก็มีวิธีในการแสวงธรรมต่างกันออกไป บ้างก็ศึกษาพระธรรมใ.. ชม 18275 ครั้ง (10 มิ.ย. 2565)
  https://www.dmc.tv/pages/นิทานชาดก/นิทานชาดก-สกุณาชาดก.html..
ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม ถวายข้าวสารอาหารแห้งเจ้าอาวาส 40 วัด
  ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม (เพชรตะวัน) จังหวัดฉะเชิงเทรา และชมรมสร้างสรรค์คนดีศรีแปดริ้ว ถว.. ชม 18264 ครั้ง (16 พ.ค. 2565)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/650516-ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามถวายข้าวสารอาหารแห้ง.htm..

<1> 2 3 4 ..  31  32   เก่ากว่า >   

   ค้นหา บทความธรรมะ