World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : Video พบ 5312 รายการ

   Tag :    Video

ชวนต่างชาติให้สนใจ ทาน ศีล ภาวนา
  ตัวลูกเป็นชาวต่างชาติ เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา อยากให้ญาติมิตรหันมาสนใจเรื่อง การรักษาศีล เจ.. ชม 17240 ครั้ง (30 พ.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/620530-ชวนต่างชาติให้สนใจทาน-ศีล-ภาวนา.html..
ตัจฉกสูกรชาดก ชาดกว่าด้วยหมูพร้อมใจกันสู้เสือ
  พวกท่านจะกลัวเสือตัวนั้นไปทำไม พวกเราไม่มีเขี้ยวหรือ กำลังกายไม่พรั่งพร้อมหรือ พวกเราทั้งห.. ชม 214 ครั้ง (12 มิ.ย. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/นิทานชาดก/นิทานชาดก-ตัจฉกสูกรชาดก.html..
สุขวิหารีชาดก ชาดกว่าด้วยสุขอันเกิดจากการบรรพชา
  สมเด็จพระภัททิยะตัดสินพระทัยออกผนวชในพระพุทธศาสนา ได้บำเพ็ญเพียรจนหมดกิเลสเป็นพระอรหันต์ เ.. ชม 943 ครั้ง (20 พ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/นิทานชาดก/นิทานชาดก-สุขวิหารีชาดก.html..
คังเคยชาดก ชาดกว่าด้วยผู้ชอบโอ้อวด
  ครั้งเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ เชตวันมหาวิหารได้เกิดเรื่องไม่งามในหมู่สงฆ์ขึ้น เรื่องไม.. ชม 777 ครั้ง (09 พ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/นิทานชาดก/นิทานชาดก-คังเคยชาดก.html..
โรหนมิคชาดก ชาดกว่าด้วยความรักในสายเลือด
  เมื่อหัวหน้าฝูงติดบ่วงพราน บริวารก็หนีกันกระเจิดกระเจิงไปจนหมด แต่น้องสองตัวของกวางขนทองหา.. ชม 1459 ครั้ง (18 เม.ย. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/นิทานชาดก/นิทานชาดก-โรหนมิคชาดก.html..
สุชาตกุมารชาดก ชาดกว่าด้วยการพรากจากสิ่งที่เป็นทุกข์
  สุชาตกุมารเห็นบิดาห่วงใย ให้ข้อคิดอย่างสมคะเน แล้วก็เร่งกล่าวให้สติบิดากลับไปตามอุบาย “ท่า.. ชม 719 ครั้ง (03 เม.ย. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/นิทานชาดก/นิทานชาดก-สุชาตกุมารชาดก.html..
กุมภชาดก ชาดกว่าด้วยโทษของสุรา
  “ หม้อใบนี้เป็นหม้อที่มีโทษมาก ผู้ใดดื่มน้ำในหม้อนี้จะเสียผู้เสียคน ควบคุมสติไม่ได้ ทั้งแส.. ชม 1027 ครั้ง (16 มี.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/นิทานชาดก/นิทานชาดก-กุมภชาดก.html..
แบกให้สมวัย
  อันตรายจากการที่เด็กแบกกระเป๋าหนักเกินตัวรวมถึงวิธีการแก้ไข.. ชม 702 ครั้ง (13 มี.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ทันโลกทันธรรม/อันตรายจากการที่เด็กแบกกระเป๋าหนักเกินตัวรวมถึงวิธีการแก้ไข..
พันธนโมกขชาดก ชาดกว่าด้วยการหลุดพ้นจากเครื่องผูกมัด
  อดีตกาลอันไกลออกไป ยังมีอัครเหสีผู้สมบูรณ์พร้อมในอิตถีลักษณ์ ชวนหลงไหล บำรุงบำเรอสุขแก่พระ.. ชม 792 ครั้ง (04 มี.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/นิทานชาดก/นิทานชาดก-พันธนโมกขชาดก.html..
รักแท้ที่แม่ปลื้ม
  รักอย่างไรให้ผู้ใหญ่ปลื้ม ชม 515 ครั้ง (29 ก.พ. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ทันโลกทันธรรม/รักอย่างไรให้ผู้ใหญ่ปลื้ม.html..
หนึ่งคนกับตัวตนย่อย
  ในตัวของเรามีตัวตนย่อยอยู่มากมายจนเป็นครอบครัว ตัวตนย่อยจะมีส่วนในการกำหนดความรู้สึกนึกคิด.. ชม 445 ครั้ง (24 ก.พ. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ทันโลกทันธรรม/ในตัวของเรามีตัวตนย่อยอยู่มากมายจนเป็นครอบครัว-ตัวตนย่อยจะม..
กุททาลชาดก ชาดกว่าด้วยความชนะที่ดี
  ข้าแต่มหาราช ข้าพระองค์เมื่อเบื่อชีวิตปุถุชนก็เอาจอบฝั่งดินไปเป็นฤาษี ครั้นเบื่อหน่ายเพศบร.. ชม 973 ครั้ง (18 ก.พ. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/นิทานชาดก/นิทานชาดก-กุททาลชาดก.html..
สสปัณฑิตชาดก ชาดกว่าด้วยผู้สละชีวิตเป็นทาน
  “ มิจำเป็นที่ผู้อื่นจะต้องล่วงรู้หรอกท่านพญากระต่าย คุณความดีในการเสียสละชีวิตเพื่อให้ทานข.. ชม 908 ครั้ง (28 พ.ย. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/นิทานชาดก/นิทานชาดก-สสปัณฑิตชาดก.html..
พิษจากองศาอารมณ์ร้อน
  เวลาอารมณ์ร้อนจัดนั้น จะส่งผลร้ายกับร่างกายอย่างไร.. ชม 457 ครั้ง (13 ก.พ. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ทันโลกทันธรรม/เวลาอารมณ์ร้อนจัดนั้น-จะส่งผลร้ายกับร่างกายอย่างไร.html..
กายนิพพินทชาดก ชาดกว่าด้วยความเบื่อหน่ายร่างกาย
  รุ่งเข้าวันหนึ่ง ชายป่วยได้ตื่นเช้ากว่าปกติ เขาหันหน้าออกไปทางหน้าต่างเพื่อรับอากาศบริสุทธ.. ชม 900 ครั้ง (10 ก.พ. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/นิทานชาดก/นิทานชาดก-กายนิพพินทชาดก.html..
พฤติกรรมลดเสน่ห์
  พฤติกรรมที่ลดทอนเสน่ห์นั้นมีอะไรบ้าง.. ชม 379 ครั้ง (30 ม.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ทันโลกทันธรรม/พฤติกรรมที่ลดทอนเสน่ห์นั้นมีอะไรบ้าง.html..
กุกกุฏชาดก ชาดกว่าด้วยว่าด้วยผลของการไม่เชื่อง่าย
  นางแมวเดินย่องเข้าไปใต้กิ่งไม้ที่พญาไก่ป่าเกาะอยู่ มันพยายามพูดหลอกล่อให้ไก่ป่าตายใจไม่ทัน.. ชม 1424 ครั้ง (23 ม.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/นิทานชาดก/นิทานชาดก-กุกกุฏชาดก.html..
ความเป็นส่วนตัวบนพื้นที่ส่วนรวม
  การขยายตัวของสังคมเมืองสมัยใหม่ทำให้ผู้คนต้องแชร์พื้นที่ส่วนรวมด้วยกัน ผู้คนจำนวนมากจึงต้อ.. ชม 584 ครั้ง (14 ม.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ทันโลกทันธรรม/การขยายตัวของสังคมเมืองสมัยใหม่ทำให้ผู้คนต้องแชร์พื้นที่ส่ว..
เสยยชาดก ชาดกว่าด้วยคบคนประเสริฐก็ประเสริฐ
  เมื่ออำมาตย์ผู้หนึ่งได้มีโอกาสไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดา พระพุทธองค์จึงตรัสถามถึงเรื่องการถูกใส.. ชม 1476 ครั้ง (27 ธ.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/นิทานชาดก/%20นิทานชาดก-เสยยชาดก.html..
วิกฤติมารยาท
  การรับมือกับคนที่มีวิกฤตทางมารยาท.. ชม 506 ครั้ง (17 ธ.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ทันโลกทันธรรม/การรับมือกับคนที่มีวิกฤตทางมารยาท.html..
ธรรมชาติลงโทษ
  การสร้างสรรค์ของมนุษย์นั้นทำให้เกิดสิ่งอำนวยความสะดวกขึ้นมากมาย แต่ก็เป็นการทำลายไปด้วย จน.. ชม 625 ครั้ง (13 ธ.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ทันโลกทันธรรม/การสร้างสรรค์ของมนุษย์นั้นทำให้เกิดสิ่งอำนวยความสะดวกขึ้นมา..
สุขภาพดีแม้ทำงานหนัก
  เคล็ดลับเกี่ยวกับสุขภาพสำหรับคนที่ต้องใช้ร่างกายอย่างหนักหน่วง.. ชม 565 ครั้ง (09 ธ.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ทันโลกทันธรรม/เคล็ดลับเกี่ยวกับสุขภาพสำหรับคนที่ต้องใช้ร่างกายอย่างหนักหน..
เรื่องกินเรื่องใหญ่
  อาการทานจุกจิกทั้งวันอาจจะเกิดขึ้นกับหลายคน หากพบว่าสิ่งที่รับประทานเข้าไปนั้น มากกว่าคำว่.. ชม 515 ครั้ง (02 ธ.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ทันโลกทันธรรม/อาการทานจุกจิกทั้งวันอาจจะเกิดขึ้นกับหลายคน-หากพบว่าสิ่งที่..
คิด พูด ทำ อย่างไหนบาปที่สุด
  อยากทราบว่าการ คิดไม่ดี พูดไม่ดี ทำไม่ดี อย่างไหนจะเป็นบาปมากที่สุดครับ .. ชม 1155 ครั้ง (27 พ.ย. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/621126-คิด-พูด-ทำ-อย่างไหนบาปที่สุด.html..
คนในความลับ
  คนดีในความลับคือชอบปิดทองหลังพระ ให้โดยไม่ได้หวังประโยชน์หรือลาภยศสรรเสริญ.. ชม 651 ครั้ง (26 พ.ย. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ทันโลกทันธรรม/คนดีในความลับคือชอบปิดทองหลังพระ-ให้โดยไม่ได้หวังประโยชน์หร..
คิดในกรอบกับคิดนอกกรอบ
  ในทางโลกกล่าวกันว่าเราต้อหัดคิดนอกกรอบ ในทางพระพุทธศาสนา อธิบายเรื่องนี้อย่างไรครับ .. ชม 908 ครั้ง (26 พ.ย. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/621125-คิดในกรอบกับคิดนอกกรอบ.html..
วิบากกรรมกระดูกพรุน
  โรคกระดูกพรุนมีสาเหตุมาจากอะไรและเกิดจากวิบากกรรมใดคะ.. ชม 920 ครั้ง (23 พ.ย. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/621123-วิบากกรรมกระดูกพรุน.html..
เด็กชอบกัดเล็บ
  ทำไมเด็กๆ ถึงชอบกัดเล็บ แต่พอโตก็หาย อาการนี้จะเป็นอาการทางจิตหรือไม่ค่ะ .. ชม 864 ครั้ง (22 พ.ย. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/621120-เด็กชอบกัดเล็บ.html..
ผลชาดก ชาดกว่าด้วยความสามารถในการดูผลไม้
  ณ นครสาวัตถี นอกฤดูพรรษาหนึ่งก่อนที่เหล่าภิกษุสงฆ์จะออกจาริกไปเผยแผ่พระพุทธธรรมตามนิคมแว่น.. ชม 1708 ครั้ง (18 พ.ย. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/นิทานชาดก/นิทานชาดก-ผลชาดก.html..
รูปแบบที่ทำให้รักเป็นพิษ
  พฤติกรรมที่ทำให้ความรักเป็นพิษ ชม 16845 ครั้ง (14 พ.ย. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ทันโลกทันธรรม/พฤติกรรมที่ทำให้ความรักเป็นพิษ.html..
เปลี่ยนไร้ตัวตนให้คนสนใจ
  คนส่วนใหญ่ล้วนอยากเป็นคนสำคัญ และอยากเป็นที่ยอมรับของคนรอบข้าง คงไม่มีใครอยากจะอยู่ในสภาวะ.. ชม 16786 ครั้ง (02 พ.ย. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ทันโลกทันธรรม/คนส่วนใหญ่ล้วนอยากเป็นคนสำคัญ-และอยากเป็นที่ยอมรับของคนรอบข..
สาลิยชาดก ชาดกว่าด้วยหมอผู้โชคร้าย
  หมอพิการคนหนึ่ง ได้วางแผนให้เด็กน้อยลูกพ่อค้าปีนต้นไม้ไปเอาลูกนกสาลิกาในโพรงไม้ ซึ่งความจร.. ชม 17739 ครั้ง (29 ต.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/นิทานชาดก/นิทานชาดก-สาลิยชาดก.html..
โซเดียม อันตรายใกล้ตัว
  โซเดียมมีคุณมีโทษอย่างไร ชม 16696 ครั้ง (12 ต.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข้อคิดรอบตัว/โซเดียมมีคุณมีโทษอย่างไร.html..
วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก เปิดคลาสสอนสมาธิชาวท้องถิ่น
  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก เมืองโจฮันเนส.. ชม 16315 ครั้ง (25 ต.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/621025-วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก.html..
มัจฉทานชาดก ชาดกว่าด้วยการให้ข้าวเป็นทานแก่ปลา
  เมื่อมานพผู้พี่เอาเศษอาหารให้ปลาแล้ว ก็ตั้งจิตอธิษฐานอุทิศส่วนกุศลให้แก้เทพยดาฟ้าที่สิงสถิ.. ชม 17688 ครั้ง (17 ต.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/นิทานชาดก/นิทานชาดก-มัจฉทานชาดก.html..
โกกาลิกชาดก ชาดกว่าด้วยพูดในกาลที่ควรพูด
  พระอัครสาวกและพระโกกาลิกะพร้อมด้วยภิกษุ 1,000 รูป ติดตามไปเยี่ยมชาวบ้านในหมู่บ้าน พวกอุบาส.. ชม 17294 ครั้ง (19 ก.ย. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/นิทานชาดก/นิทานชาดก-โกกาลิกชาดก.html..
รักฉบับพ่อ
  คนเป็นพ่อส่วนใหญ่มักจะวางมาดนิ่งๆเงียบๆสุขุมให้ลูกเกรงใจและเกรงขาม แต่ในใจของคนเป็นพ่อแล้ว.. ชม 16292 ครั้ง (26 ก.ย. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ทันโลกทันธรรม/คนเป็นพ่อส่วนใหญ่มักจะวางมาดนิ่งๆเงียบๆสุขุมให้ลูกเกรงใจและ..
หวานซ่อนร้าย
  ของหวานมีรสชาติอร่อยทานแล้วรู้สึกสดชื่นดีต่อใจ แต่หากทานมากไปจะเกิดอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย.. ชม 16330 ครั้ง (23 ก.ย. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ทันโลกทันธรรม/ของหวานมีรสชาติอร่อยทานแล้วรู้สึกสดชื่นดีต่อใจ-แต่หากทานมาก..
พรหมทัตตชาดก ชาดกว่าด้วยผู้ขอกับผู้ถูกขอ
  เมื่อทราบถึงเหตุผลที่ดาบสแจ้งให้ทราบแล้ว พระราชาถึงกับตะลึงงั้น ไม่คาดคิดมาก่อนว่า ด้วยสิ่.. ชม 16925 ครั้ง (09 ก.ย. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/นิทานชาดก/นิทานชาดก-พรหมทัตตชาดก.html..
เอาชนะศัตรูทางอารมณ์
  บางครั้งที่กำลังจะลงมือทำอะไรก็มีเสียงเล็กๆในหัวมากระซิบว่าอย่าทำหรือพูดจนขาดความมั่นใจรวม.. ชม 16324 ครั้ง (14 ก.ย. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ทันโลกทันธรรม/บางครั้งที่กำลังจะลงมือทำอะไรก็มีเสียงเล็กๆในหัวมากระซิบว่า..
นอนกัดฟัน
  นอนกัดฟัน มีสาเหตุมาจากอะไรและถือว่าเป็นกรรมหรือไม่.. ชม 16665 ครั้ง (10 ก.ย. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/620909-นอนกัดฟัน.html
นิสัยสำเร็จยุค Gen Y
  จะทำอย่างไรคนหนุ่มสาวยุคเจนวายจึงประสบความสำเร็จตามที่ต้องการ.. ชม 16418 ครั้ง (05 ก.ย. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ทันโลกทันธรรม/จะทำอย่างไรคนหนุ่มสาวยุคเจนวายจึงประสบความสำเร็จตามที่ต้องก..
ประโยชน์จากน้ำตา
  น้ำตาทำให้เข้มแข็งได้อย่างไร ชม 17633 ครั้ง (30 ส.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ทันโลกทันธรรม/น้ำตาทำให้เข้มแข็งได้อย่างไร.html..
สัตตปัตตชาดก ชาดกว่าด้วยความสำคัญผิด
  ข้อวินัยให้สงฆ์สาวกปฏิบัติแต่ละบทนั้น มักเกิดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องไม่เหมาะสมเป็นกรณีๆ ไ.. ชม 16852 ครั้ง (24 ส.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/นิทานชาดก/%20นิทานชาดก-สัตตปัตตชาดก.html..
ความสัมพันธ์ลับแล
  การคบซ้อนหรือการนอกใจเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น ไม่มีใครอยากเป็นคนรักอย่างลับๆ ข.. ชม 16285 ครั้ง (24 ส.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ทันโลกทันธรรม/การคบซ้อนหรือการนอกใจเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น-ไ..
คูถปาณกชาดก ชาดกว่าด้วยหนอนท้าสู้กับช้าง
   เจ้าช้างถ่ายคูตก้อนใหญ่ลงบนหัวหนอนนั้น และถ่ายปัสสาวะรดหนอนคูต พร้อมทั้งแผดเสียงร้องอย.. ชม 17469 ครั้ง (12 ส.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/นิทานชาดก/นิทานชาดก-คูถปาณกชาดก.html..
เงาสะท้อนตัวตน
  คนเรามี 2 ด้านคู่กันเสมอ ด้านหนึ่งคือตัวของเราเอง อีกด้านหนึ่งคือเงาสะท้อนซึ่งใช้สะท้อนพฤต.. ชม 17636 ครั้ง (20 ส.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ทันโลกทันธรรม/คนเรามี-2-ด้านคู่กันเสมอ-ด้านหนึ่งคือตัวของเราเอง-อีกด้านหน..
วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก เปิดคลาสสอนสมาธิชาวท้องถิ่น
  วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก เมืองโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ เปิดคลาสสอนสมาธิภาคภาษาอั.. ชม 16314 ครั้ง (20 ส.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/620820-วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก.html..
วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก จัดสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น
  วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก เมืองโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ เปิดคลาสสอนสมาธิภาคภาษาอั.. ชม 16338 ครั้ง (05 ส.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/620805-วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก.html..
นักแก้ปัญหา
  ชีวิตคนเราไม่ได้ราบเรียบเสมอไป มักจะมีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นเสมอ.. ชม 16416 ครั้ง (03 ส.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ทันโลกทันธรรม/ชีวิตคนเราไม่ได้ราบเรียบเสมอไป-มักจะมีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ..

<1> 2 3 4 ..  105  106   เก่ากว่า >   

   ค้นหา บทความธรรมะ