警惕故事

  บทความธรรมะ Dhamma Articles > > 警惕故事

  จังหวัดอุตรดิตถ์จัดตักบาตรพระ 1,111 รูป ณ อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก - ผู้อ่าน 5
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีตักบาตรพระ 1,111 รูป ส่งกำลังใจช่วยเหลือคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลกและวันอัฐมีบูชา อ่านเรื่องต่อ 
  บุญ เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จ - ผู้อ่าน 33
มนุษย์ทุกคนเมื่อเกิดมาก็จำเรื่องในชาติก่อนไม่ได้ จึงไม่รู่ว่าเราเคยไปทำบาปอะไรไว้บ้าง จะรับผลบาปเป็นความทุกข์เมื่อไรก็ไม่รู้ แต่เราไม่ต้องกังวลไปเราะแม้อดีตที่ผิดพลาดแก้ไขไม่ได้ แต่ปัจจุบันเราสามารถสั่งสมบุญเพื่อให้บาปเจือลงได้ด้วยการทำงาน รักษาศีล และเจริญภาวนา อ่านเรื่องต่อ 
  อภิชาตบุตรของพ่อแม่ - ผู้อ่าน 18
เป็นธรรมดาของชายหนุ่มหญิงสาวเมื่อได้ครองรักปักฐานกลายเป็นสามีภรรยา กันแล้ว ย่อมปรารถนาที่จะมีบุตรน้อยไว้เป็นสมาชิกของครอบครัว อ่านเรื่องต่อ 
  ชีวิตนี้ดีแน่ แค่ “สัมมา อะระหัง” - ผู้อ่าน 114
ซึ่งบัดนี้ อำนาจพิเศษแห่งการกำหนดชะตากรรมของชีวิตให้ดำเนินไปสู่ความเจริญ ทั้ง ทางโลกหรือทางธรรม ทั้งด้านโลกิยะหรือโลกุตระ ไม่ใช่สิ่งที่กระทำได้โดยยาก เราสามารถกระทำได้ง่าย ๆ พร้อม ๆ กับการหายใจเข้าออก นั่นคือ การบริกรรมภาวนา “สัมมา อะระหัง” ควบคู่ไป กับการใช้ชีวิตประจำวัน อ่านเรื่องต่อ 
  วัดพระธรรมกายถูกจัดเป็น 1 ใน 6 สถานที่หลักจัดงานวิสาขบูชา 2558 - ผู้อ่าน 497
วัดพระธรรมกายถูกจัดเป็น 1 ใน 6 สถานที่หลักจัดงานวิสาขบูชา 2558 โดยเว็ปไซต์ MThai อ่านเรื่องต่อ 
  ชาดกเกี่ยวกับอานิสงส์ของการรักษาศีล - ผู้อ่าน 321
ชาดกเกี่ยวกับอานิสงส์ของการรักษาศีล เรื่อง "สีลานิสังส์สชาดก" ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี ทรงปรารภอุบาสกผู้มีศรัทธาคนหนึ่งที่สามารถเดินข้ามแม่น้ำอจิรวดีไปฟังธรรมได้ด้วยอำนาจคุณของศีล ได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธก ว่า... อ่านเรื่องต่อ 
  Ceremony to Place Marker Spheres to Establish the Sacred Boundary of Wat Phra Dhammakaya Bavaria - ผู้อ่าน 115
It started on May 23rd, 2015 through the chanting of the Buddha’s Mantra and Tijeevaravippavasa led by Most Venerable Phraprommethi, the committee member and spokesperson of the Supreme Sangha Council, and the monastic assembly in order to purify the temple and the land. อ่านเรื่องต่อ 
  ส่องธรรม ล้ำภาษิต : ความดี 4 ประการ - ผู้อ่าน 102
ความดี ๔ ประการ ที่ผู้ครองเรือนพึงมี เมื่อมีขึ้นแล้วจะประสบแต่ความสุข เมื่อเป็นผู้ครองเรือนต้องขยัน ไม่ขยันคนอื่นก็เหยียดหยามได้ ทำกิจของตนเองด้วยความหมั่นเพียร ไม่ปล่อยปละธุระ ขยันหาทรัพย์ รู้จักเก็บ รู้จักใช้ ชีวิตก็ปลอดภัยมีสุข อ่านเรื่องต่อ 
  วัดพระธรรมกายฟลอริดาจัดพิธีอุทิศส่วนกุศล - ผู้อ่าน 80
วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว อ่านเรื่องต่อ 
  ปฏิบัติธรรมชมรมอาสาสมัครอาคารหลัก 30 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2558 ณ หมู่บ้านบุคลากรแก้ว - ผู้อ่าน 139
ชมรมอาสาสมัครอาคารหลัก ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมปฏิบัติธรรม ในวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2558 ณ หมู่บ้านบุคลากรแก้ว (ติดกับอาคารภาวนา 60 ปี) รุ่นที่ 1 พร้อมรับสืบสานวัฒนธรรมคุณยายอาจารย์ฯ(รับจำนวนจำกัด) อ่านเรื่องต่อ 
  ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้สร้างโรงครัวเลี้ยงคนล้าน ตอน กองทัพต้องเดินด้วยท้อง - ผู้อ่าน 326
จากวลีอมตะของ นโปเลียน โบนาปาร์ต ที่บอกว่า “กองทัพต้องเดินด้วยท้อง” ทำให้ผมเกิดวิชั่นขึ้นว่า..งั้น..โรงครัว ก็คือ จุดยุทธศาสตร์ ที่เป็นแหล่งผลิตอาหารเพื่อป้อนให้เกิดกำลังแก่นักสร้างบารมีทุกคน และด้วยความที่ผมอยากได้บุญใหญ่ตรงนี้เอง ผมจึงเริ่มเข้ามาเป็นอาสาสมัครช่วยวัดหุงข้าว โดยทำอย่างนี้นาน 18 ปีแล้วครับเพราะมันเป็นบุญของผมครับ อ่านเรื่องต่อ 
  ศีล คุ้มครองตนจากบาปและอกุศล - ผู้อ่าน 343
ศีล ในทางปฏิบัติหมายถึงการงดเว้นจากการประพฤติผิดทางกายและวาจา การควบคุมกายวาจาให้เรียบร้อยงดงาม ให้ปราศจากความมัวหมอง ไม่ให้ผิดปกติธรรมดา กล่าวคือการไม่ทำผิดไม่พูดผิดนั่นเองจัดเป็นศีล ซึ่งจัดเป็นคุณธรรม ที่ทำให้เข้าถึงความเป็นยอดคน เป็นบุคคลผู้สมบูรณ์แบบ มีความเป็นปกติ เป็นผู้ที่เย็นกาย เย็นใจ และมีชีวิตที่ปลอดโปร่ง ปลอดภัยอยู่เสมอ อ่านเรื่องต่อ 
  องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวเนปาล - ผู้อ่าน 255
องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกร่วมกับ องค์กรยุวพุทธเนปาล เครือข่ายภาคีองค์กรพุทธต่างๆทั่วโลก ได้ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล อ่านเรื่องต่อ 
  Thai Monastic Assembly Chanted for Nepal - ผู้อ่าน 124
On May 12, 2015, at 4 PM, at Maharatchamongkol Cetiya, Wat Paknam, Bhasicharoen, Somdej Phramaharatchamangkhlajarn, the abbot of Wat Paknam Bhasicharoen and the appointed acting Supreme Patriarch of Thailand, อ่านเรื่องต่อ 
  VESAK DAY-AN IMPORTANT DAY OF THE WORLD - ผู้อ่าน 137
WAT PHRA DHAMMAKAYA AND ITS WORLDWIDE BRANCH CENTERS ARE ORGANIZING VARIOUS ACTIVITIES ON VESAK DAY-AN IMPORTANT DAY OF THE WORLD อ่านเรื่องต่อ 
  ทำไมต้องกราบพระ - ผู้อ่าน 130
เรากราบเพื่อน้อมสักการะบูชาบุคคลผู้ควรแก่การสักการะบูชา มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระอริยสงฆ์สาวก มารดาบิดาครูอาจารย์ เป็นต้น เป็นความประพฤติที่ดีงาม ที่มาจากจิตใจที่ดีงาม เป็นไปเพื่อความเจริญขึ้นของกุศลธรรม ขัดเกลากิเลสในชีวิตประจำวัน อ่านเรื่องต่อ 
  ผลการปฏิบัติธรรมสามเณรเตรียมอุปสมบทอุทิศชีวิตวันวิสาขบูชา ตอน จะเป็นพระแท้ไปวันต่อวันชาติต่อชาติ - ผู้อ่าน 127
กระผมลูกเณร ฉัตรดนัย ตระกูลคูศรี อายุ 22 ปี เปรียญธรรม ประโยค 4 เมื่ออุปสมบทแล้วจะได้ฉายาว่าวิสารทชโย แปลว่า ผู้มีชัยชนะของผู้แกล้วกล้า อ่านเรื่องต่อ 
  ร่วมบุญจัดพิมพ์หนังสือ “อ๊อกถ่อกว่า เหน่อเกอสิยา” ต้องเปิดอ่าน ถึงจะรู้ เล่ม 2 - ผู้อ่าน 152
เรียนเชิญร่วมบุญจัดพิมพ์หนังสือ “อ๊อกถ่อกว่า เหน่อเกอสิยา” ต้องเปิดอ่าน ถึงจะรู้ เล่ม 2 จัดพิมพ์เนื่องในวันเข้าพรรษาปี พ.ศ. 2558 เป็นหนังสือที่รวมคำตอบระดับแชมป์ จากคำถามประจำวันของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) และโอวาทอันทรงคุณค่าในช่วงเข้าพรรษา ปี พ.ศ. 2556 หมดเขตส่งรายชื่อจารึก วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 อ่านเรื่องต่อ 
  มหาสังฆทาน 108 วัด ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 - ผู้อ่าน 120
มหาสังฆทาน 108 วัด ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พุทธศักราช. 2558 ณ ธุดงคสถานนครธรรม ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศพท์ 086-4533906 Line ID : nkt072 อ่านเรื่องต่อ 
  บรรยากาศความปลื้มใจในพิธีผูกสีมาประดิษฐานลูกนิมิตอุโบสถวัดพระธรรมกายบาวาเรีย - ผู้อ่าน 367
ปฐมเริ่มเพิ่มบุญให้กับชีวิต เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 โดยพระเดชพระคุณพระพรหมเมธี กรรมการและโฆษกมหาเถรสมาคม ได้เมตตานำคณะสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ และสวดถอนติจีวราวิปปวาส เพื่อกลั่นแผ่นดินพื้นที่ผูกสีมาให้สะอาดบริสุทธิ์ อ่านเรื่องต่อ 
  พระสัมมาสัมพุทธเจ้า บรมครูของมนุษย์และเทวดา - ผู้อ่าน 138
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า บรมครูของมนุษย์และเทวดา พระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ ท่านผู้รู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์ก่อน แล้วสอนให้ผู้อื่นรู้ตามด้วย ได้แก่สอนให้ประชุมชนเว้นชั่ว ประพฤติชอบประกอบตนไว้ในทางที่สมควร อ่านเรื่องต่อ 
  ส่องธรรม ล้ำภาษิต : ตนได้ ผู้อื่นเสีย ก็ไม่พูด - ผู้อ่าน 179
การได้ประโยชน์เป็นสิ่งสำคัญ แต่มีบางถ้อยคำแม้เราได้ประโยชน์ก็ไม่ควรพูด ถ้อยคำที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน แม้เราจะได้ประโยชน์ก็ไม่สมควรพูด อ่านเรื่องต่อ 
  ลูกชายเป็นคนคิดมากควรทำอย่างไรถึงจะช่วยเขาให้ดีขึ้น - ผู้อ่าน 161
คำถาม : ลูกชายของดิฉันเป็นคนคิดมาก มักจะคิดไปเอง และชอบเก็บเอาคำพูดของคนอื่นมาน้อยใจอยู่เป็นประจำ ดิฉันควรทำอย่างไรถึงจะช่วยเขาให้ดีขึ้นได้คะ? อ่านเรื่องต่อ 
  วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์กร่วมประชุมสันติภาพโลก - ผู้อ่าน 114
วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ ร่วมประกาศคำสอนของพระพุทธเจ้าในการประชุมสันติภาพโลกระหว่างผู้นำศาสนาต่างๆ ณ กรุงพริทอเรีย ประเทศแอฟริกาใต้ อ่านเรื่องต่อ 
  มูลนิธิธรรมกายช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาลที่เมือง Dolkha - ผู้อ่าน 196
มูลนิธิธรรมกาย ได้เดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เมือง Dolkha ประเทศเนปาล อ่านเรื่องต่อ 

ร่วมบุญสร้างโรงครัว 71 ปี
พระเทพญาณมหามุนี


พิธีอุปสมบทหมู่อุทิศชีวิต
สามเณรเปรียญธรรม 12 รูป ในวันวิสาขบูชา


โครงการบวชพระเข้าพรรษา ปี 2558
บวชฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


สร้างโลกสดใสด้วยสันติสุขภายใน 24 น.
สำหรับสมาชิกเขตนอก และสาธุชน


รับสมัครโครงการดวงตะวันสันติภาพ รุ่นที่ 9


รับสมัครบุคลากรช่วยงานพระพุทธศาสนาผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต

   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม