วิธีแก้กรรม วิธีแก้ไขวิบากกรรม

  บทความธรรมะ Dhamma Articles > > วิธีแก้กรรม วิธีแก้ไขวิบากกรรม

  รูปวิบัติ-หมวดโรคภัยใกล้เจ็บ - ผู้อ่าน 16320
รูปวิบัติประกอบด้วย อ้วน ตัวเตี้ย ตัวเล็ก ผมร่วงมาก หน้าตาหน้าเกลียด มีปานที่หน้า และชอบสักตามตัว เกิดจากกรรมที่ ล้อเลียน พูดให้เจ็บช้ำน้ำใจ ทำสถานที่ ผนังให้เปรอะเปื้อน อ่านเรื่องต่อ 
  การบริหารเวลา-วงจรชีวิต - ผู้อ่าน 15158
เวลาในแต่ละวันของทุกคนมีเท่ากัน อุปมาเหมือนช่องว่างในถัง แตกต่างกันตรงที่เอาเวลาไปใช้กับเรื่องอะไรก่อน อ่านเรื่องต่อ 
  การอธิษฐานที่ถูกต้องทำให้เป็นนิสัย-วงจรชีวิต - ผู้อ่าน 20069
การอธิษฐาน คือ การวางแผนการใช้บุญข้ามชาติ ว่าจะเอาบุญไปใช้อะไร ให้ส่งผลตามทิศทางที่เราอธิษฐานตั้งความปรารถนาเอาไว้ อ่านเรื่องต่อ 
  คุณออกแบบชีวิต..ด้วยตัวเองได้ - ผู้อ่าน 14416
มนุษย์เราเกิดมาไม่มีใครสมบูรณ์พร้อม เรายังต้องการจะก้าวไปสู่จุดที่สมบูรณ์มากกว่านี้ คือ จุดที่พร้อมด้วยสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายปรารถนา เป็นต้นว่า มีครอบครัวดี การงานดี ร่ำรวยเงินทอง สุขภาพแข็งแรง เฉลียวฉลาด สง่างาม ฯลฯ แต่ตราบใดที่เรายังไม่รู้จักศักยภาพของตัวเอง เราก็คงจะยังไม่สามารถก้าวไปถึงจุดหมายที่สมบูรณ์ได้ อ่านเรื่องต่อ 
  ทำไมต้องสั่งสมนิสัยดีๆ-วงจรชีวิต - ผู้อ่าน 14553
ถ้าสั่งสมความดีจนเป็นนิสัย นิสัยดีๆ จะติดตัวเราไปข้ามชาติ ที่เรียกว่าสันดาน ทำให้ไม่คุ้นกับความชั่ว จะเป็นเกาะป้องกันตนเองไม่ให้ทำความชั่ว อ่านเรื่องต่อ 
  นิสัยคนเราติดตัวข้ามชาติได้-วงจรชีวิต - ผู้อ่าน 15031
ในสมัยพุทธกาล มีอุบาสก 5 คน ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขณะที่พระบรมศาสดาทรงแสดงธรรม คนหนึ่งก็นั่งหลับ อีกคนนั่งเขย่าต้นไม้ อีกคนหนึ่งนั่งเขี่ยดิน อีกคนนั่งแหงนดูดาว คนสุดท้าย ตั้งใจฟังธรรม เมื่อจบพระธรรมเทศนาอุบาสกคนสุดท้ายที่ตั้งใจฟังธรรมได้บรรลุธรรม อ่านเรื่องต่อ 
  นิมิตที่เกิดขึ้นเมื่อถึงวาระสุดท้าย-วงจรชีวิต - ผู้อ่าน 16667
คนใกล้ตายเมื่อถึงวาระสุดท้ายจะถอนหายใจ 3 เฮือก มี 2 แบบ คือ แบบรุนแรง และแบบละมุนละไม แบบรุนแรงมักจะไปไม่ค่อยดี อ่านเรื่องต่อ 
  การเดินทางไปสู่ปรโลก-วงจรชีวิต - ผู้อ่าน 14598
พระพุทธเจ้าตรัสว่า จิตผ่องใสไม่เศร้าหมอง สุคติเป็นที่ไป เมื่อจิตเศร้าหมอง ไม่ผ่องใส ทุคติเป็นที่ไป ส่วนใจที่ไม่ใสไม่หมอง ไปได้ทั้งสุคติ และทุคติหรืออาจจะไปยมโลกก็ได้ อ่านเรื่องต่อ 
  การกำจัดกิเลสด้วยบุญ - ผู้อ่าน 16749
บุญจากการทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา จะไปกำจัดกิเลส 3 ตระกูลคือโลภะ โทสะ โมหะ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ทรัพย์สมบัติ รูปสมบัติ และคุณสมบัติเสื่อมลง อ่านเรื่องต่อ 
  การส่งผลของกรรมใกล้ตาย-วงจรชีวิต - ผู้อ่าน 14487
การส่งผลของกรรมตอนใกล้ตาย มีหลายแบบ ถ้าใจใสก็มีสุคติเป็นที่ไป ถ้าใจหมองก็มีทุคติเป็นที่ไป ถ้าไม่ใสไม่หมองก็ไปได้ทั้งสุคติและทุคติ อ่านเรื่องต่อ 
  เราคือ..ผู้ออกแบบชีวิต - ผู้อ่าน 14774
การที่เรามองโลกด้วยมุมมองแตกต่างกัน เป็นเพราะเราเกิดมาแตกต่างกัน ได้สัมผัสโลกในแง่มุมที่ต่างกัน และมีประสบการณ์ในโลกนี้ต่างกัน ซึ่งในทางพระพุทธศาสนาระบุว่า “กรรม”เป็นตัวกำหนดความแตกต่างเหล่านี้ อ่านเรื่องต่อ 
  พบความสุขที่แท้จริงด้วยสมาธิ - ผู้อ่าน 23867
ความสุขเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนล้วนปรารถนา แต่มีน้อยคนที่รู้ว่า ความสุข คืออะไรและอยู่ที่ไหน ที่จริงแล้วความสุขมีอยู่ในตัวเรานี่เอง และสามารถค้นพบได้ง่ายๆโดยไม่ต้องเดินทางไปหาที่ไหน และไม่ต้องทุ่มเททรัพย์สินเงินทองอะไรไปแลกมา เพียงแค่นั่งลงแล้วหลับตาทำสมาธิภาวนา ก็จะพบความสุขที่ประณีตยิ่งๆ ขึ้นไปได้ ซึ่งหลายๆคน ที่ทำสมาธิภาวนาอยู่เสมอกล่าวว่า “ไม่นึกเลยว่านั่งสมาธิแล้วจะมีความสุขถึงขนาดนี้” อ่านเรื่องต่อ 
  กรรมให้ผลตามลำดับ-วงจรชีวิต - ผู้อ่าน 15504
เมื่อวาระสุดท้ายของชีวิตมาถึง กรรมที่ทำมาตลอดชีวิตจะมาจัดลำดับการส่งผลตั้งแต่หนักไปจนถึงเบา อ่านเรื่องต่อ 
  ออกแบบชีวิตด้วยภาวนา - ผู้อ่าน 19150
จากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์พบว่า การทำสมาธิภาวนาอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยพัฒนาศักยภาพของสมองให้ดีขึ้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน และการทำกิจการงาน ต่างๆได้มากขึ้น ซึ่งโดยปกติแล้ว คนเราดึงเอาความสามารถที่มีอยู่ออกมาใช้ได้ไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น อ่านเรื่องต่อ 
  กายมนุษย์ทำกรรมดีได้มากที่สุด-วงจรชีวิต - ผู้อ่าน 15560
การเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วพบเจอพระพุทธศาสนานั้น ถือว่าโชคดีที่สุด เพราะกายมนุษย์มีโอกาสในการทำกรรมดีได้มากกว่าเทวดา สัตว์เดรัจฉาน เปรต สัตว์นรก อ่านเรื่องต่อ 
  การทำสมาธิภาวนาเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกาย - ผู้อ่าน 20718
การทำสมาธิภาวนาเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกาย เป็นการปฏิบัติตามหลักทางสายกลาง โดยการฝึกใจให้หยุดนิ่ง อยู่ภายในกลางกายของเรา(ศูนย์กลางกายฐานที่ 7)อย่างต่อเนื่อง ในอารมณ์ที่สบาย เป็นการดึงใจซัดซ่านไปในอารมณ์ต่างๆในความคิดต่างๆ อ่านเรื่องต่อ 
  ภัยของวัฏสงสาร-วงจรชีวิต - ผู้อ่าน 15696
คนพาลมักจะดำเนินชีวิตด้วยความประมาท ตายแล้วพลัดไปสู่อบาย ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน เปรต สัตว์นรก จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นแสนยาก อ่านเรื่องต่อ 
  ภาวนา..ทางมาแห่งคุณสมบัติ - ผู้อ่าน 18398
ภาวนา เป็นบุญอย่างหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุ 10 ประการเรียกว่าภาวนามัย เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่กว่าทานและศีล เพราะนำไปสู่หนทางมรรคผลนิพพานได้ อ่านเรื่องต่อ 
  ชีวิตของมนุษย์-วงจรชีวิต - ผู้อ่าน 17934
การได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วพบเจอพระพุทธศาสนานั้นประเสริฐยิ่งนัก เพราะมนุษย์สามารถสร้างประโยชน์ให้กับตนเองได้หลายประการ อ่านเรื่องต่อ 
  ชีวิตของสัตว์เดรัจฉาน-วงจรชีวิต - ผู้อ่าน 16848
สัตว์เดรัจฉานเกิดได้ 3 แบบ คือ เกิดในครรภ์ เกิดในไข่ และเกิดในเถ้าไคล มีชีวิตอยู่เพื่อเสวยผลบาป แต่จะมีความทุกข์น้อยกว่า เปรต และสัตว์นรก ที่มีทุกข์เพราะต้องหวาดระแวงกับการถูกล่ากินกันเอง อ่านเรื่องต่อ 
  ศีลขาดง่ายจริงหรือ - ผู้อ่าน 18012
ศีลมีประโยชน์มากมาย แต่หลายคนกลับไม่สนใจที่จะรักษาศีล ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะไม่เห็นคุณค่าหรือคิดว่าเป็นเรื่องยุงยาก จะทำอะไรนิดอะไรหน่อยศีลก็ขาดแล้วที่จริงศีลไม่ขาดง่ายๆ จะขาดต้องครบองค์ประกอบของศีลแต่ละข้อ อ่านเรื่องต่อ 
  ออกแบบชีวิตด้วยศีล - ผู้อ่าน 16354
ศีลแต่ละข้อมีอานิสงส์ช่วยออกแบบชีวิตเราให้มีรูปสมบัติและสิ่งที่น่าปรารถนาต่างๆอีกมากมายในชาติต่อๆไปแม้ในปัจจุบันชาติ อานิสงส์ของศีลก็ยังสามารถปรากฎให้เห็นทันตาได้ดังตัวอย่างของพระภิกษุ สามเณร ที่รักษาศีลได้บริสุทธิ์บริบูรณ์จะมีผิวพรรณวรรณะผ่องใส กิริยาวาจาเรียบร้อย อ่อนโยน สงบเสงี่ยม สง่างาม น่าศรัทธาเลื่อมใส อ่านเรื่องต่อ 
  ชีวิตของเทวดา-วงจรชีวิต - ผู้อ่าน 16192
เทวดานั้นส่วนใหญ่เกิดแบบโตทันที มีชีวิตอยู่เพื่อเสวยผลบุญที่ตนทำตอนเป็นมนุษย์ หรือเป็นสุขเพราะบุญที่หมู่ญาติมิตรอุทิศไปให้ อ่านเรื่องต่อ 
  สถานที่สัตว์เกิด หรือสัตว์ที่อยู่ - วงจรชีวิต - ผู้อ่าน 15677
ภาพวันพระพุทธเจ้าเปิดโลก ในวันออกพรรษาจะมีประเพณีตักบาตรเทโว เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในครั้งพุทธกาล เสด็จลงมาที่เมืองสังกัสสนคร อยู่ที่ประเทศอินเดีย พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปิกโลกทำให้สัตว์นรก เปรต เทวดา มนุษย์ เห็นกันและกัน ด้วยพุทธานุภาพ อ่านเรื่องต่อ 
  ถือศีลได้บุญอย่างไร - ผู้อ่าน 20174
ผู้รักษาศีลจึงได้บุญทั้งจากการรักษาศีลและการให้มหาทาน บุญที่บังเกิดขึ้นอย่างมหาศาลนี้ จะช่วยชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ใจที่บริสุทธิ์เป็นใจที่มีพลัง ยิ่งบริสุทธิ์มากก็ยิ่งยิ่งมีพลังมาก มีอนุภาพดึงดูดสิ่งดีๆ มาให้เราได้ทั้งในชาตินี้และชาติหน้า และยังเป็นบันไดก้าวไปสู่สวรรค์อีกด้วย อ่านเรื่องต่อ 

งานบุญวันคุ้มครองโลก

   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม