พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 12 พุทธพยากรณ์ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

การพยากรณ์ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถือเป็นกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จะต้องทรงกระทำ https://dmc.tv/a8194

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > ปกิณกธรรม > พระศรีอริยเมตไตรย์
[ 17 ก.ย. 2553 ] - [ ผู้อ่าน : 19561 ]
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2553
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 12 พุทธพยากรณ์ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 
 
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า
ตอนที่ 12 "พุทธพยากรณ์ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า"
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
 
        ความเดิมจากตอนที่แล้ว... ด้วยเหตุนี้ เมื่อเหล่ามนุษย์และเทวดาตลอดหมื่นโลกธาตุ ได้สดับตรับฟังคำพยากรณ์ของพระสุชาตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ทุกๆคนต่างเกิดความปลื้มปีติยินดี พร้อมกับประคองอัญชลีแล้วตั้งความปรารถนาคล้ายๆกันว่า “ถ้าหากเราไม่ได้บรรลุธรรมในยุคของพระสุชาตสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ขอให้เราได้ไปบรรลุธรรมในยุคที่พระเจ้าจักรพรรดิบรมโพธิสัตว์พระองค์นี้ ได้มาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตกาลด้วยเถิด”
 
 
        ภายหลังจากที่พระเจ้าจักรพรรดิบรมโพธิสัตว์ได้ทรงออกผนวชแล้ว พระองค์ก็ทรงตั้งใจปรารภความเพียรอย่างยิ่งยวด โดยการอธิษฐานข้อวัตรปฏิบัติเพื่อบำเพ็ญ1บารมีทั้ง 10-ประการให้สมบูรณ์ นอกจากนั้น พระองค์ยังทรงเจริญพรหมวิหารภาวนาจนตลอดชีวิต และได้บรรลุองค์แห่งฌานและอภิญญาทั้งหลาย เมื่อละจากโลกไปแล้ว พระเจ้าจักรพรรดิบรมโพธิสัตว์ก็ได้ไปบังเกิดอยู่ในพรหมโลก
 
(1บารมี 10 ประการ ได้แก่ ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี ปัญญาบารมี วิริยบารมี ขันติบารมี สัจจบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี อุเบกขาบารมี)
 
 
        ในส่วนของพระสุชาตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น พระพุทธองค์ทรงได้สั่งสอนเวไนยสัตว์ (สัตว์ผู้ควรแก่การแนะนำสั่งสอน)_ให้ได้บรรลุธรรมสำเร็จเป็นพระอรหันต์ พร้อมด้วยวิชชา 3_วิชชา 8_อภิญญา 6_วิโมกข์ 8_ปฏิสัมภิทาญาณ 4_และจรณะ 15_จนกระทั่ง พระพุทธองค์ทรงมีพระชนมายุได้ประมาณเก้าหมื่นปี พระสุชาตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงเสด็จดับขันธปรินิพพาน ในกาลนั้น
 
 
        เมื่อพระสุชาตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว มหาชนทั้งหลายต่างก็ร่วมใจกันสร้างมหาเจดีย์สูงถึงสามคาวุต (หรือสูงกว่า 12-กิโลเมตร)_เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสุชาตสัมมาสัมพุทธเจ้า
 
 
        จากเรื่องราวทั้งสามพระชาติ ที่ได้ยกตัวอย่างมาแล้วนั้น กล่าวคือ ในพระชาติที่พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เสวยพระชาติเป็นสุเมธดาบสโพธิสัตว์ สุรุจิพราหมณ์โพธิสัตว์ และพระเจ้าจักรพรรดิบรมโพธิสัตว์ เราจะเห็นได้ว่าเมื่อใดก็ตามที่มีพระโพธิสัตว์ ผู้บำเพ็ญบารมีมาอย่างยิ่งยวด (คือ มีบารมีเพียงพอที่จะได้มาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคต)_มีโอกาสได้มาเกิดร่วมยุคสมัยเดียวกันกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้ว การพยากรณ์ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถือเป็นกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จะต้องทรงกระทำ แม้ในยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน (พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า)_พระพุทธองค์ก็ทรงได้ประทานพุทธพยากรณ์ในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แก่พระโพธิสัตว์พระองค์หนึ่งเช่นกัน
 
 
 
ชม Video Scoop พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 12
 

รับชมคลิปวิดีโอพระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 12
ชมวิดีโอพระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 12  MP3 ธรรมะพระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 12   Download ธรรมะพระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 12

http://goo.gl/lqQww


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก