บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย

บทสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย บทสวดพระพุทธคุณ บทสวดพระธรรมคุณ บทสวดพระสังฆคุณ

บทความธรรมะ Dhamma Articles > บทสวดมนต์
[ 1 ม.ค. 2549 ] - [ ผู้อ่าน : 12416 ]
   Bookmark and Share
บทสวดมนต์
 
บทสวดพระพุทธคุณ

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทธโธ
วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิฑูร
อนุตตะโร ปุริสะธัมมะสาระถิ
สัตถาเทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

 
บทสวดพระพุทธคุณ (ทำนองสรภัญญะ)
  
(นำ) องค์ใดพระสัมพุทธ(รับพร้อมกัน) สุวิสุทธสันดาน
ตัดมูลเกลสมารบ มิหม่นมิหมองมัว
 หนึ่งในพระทัยท่าน
ก็เบิกบาน คือดอกบัว
ราคี บ พันพัว สุวคนธกำจร
องค์ใดประกอบด้วยพระกรุณาดังสาคร
โปรดหมู่ประชากรมละโอฆกันดาร
ชี้ทางบรรเทาทุกข์ และชี้สุขเกษมศานต์
ชี้ทางพระนฤพานอันพ้นโศกวิโยคภัย
พร้อมเบญจพิธจัก- ษุ จรัสวิมลใส
เห็นเหตุที่ใกล้ไกล ก็เจนจบประจักษ์จริง
กำจัดน้ำใจหยาบสันดานบาปทั้งชายหญิง
สัตว์โลกได้พึ่งพิง มละบาปบำเพ็ญบุญ
ข้าฯ ขอประณตน้อมศิรเกล้าบังคมคุณ
สัมพุทธการุญ-ญ ภาพนั้นนิรันดร ฯ (กราบ)

 

บทสวดพระธรรมคุณ

สะหวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิติบทสวดพระธรรมคุณ (ทำนองสรภัญญะ)
  
(นำ) ธรรมะคือคุณากร(รับพร้อมกัน) ส่วนชอบสาทร ดุจดวงประทีปชัชวาล
แห่งองค์พระศาสดาจารย์ส่องสัตว์สันดาน
สว่างกระจ่างใจมลธรรมใดนับโดยมรรคผล
เป็นแปดพึงยลและเก้ากับทั้งนฤพาน
สมญาโลกอุดรพิสดารอันลึกโอฬาร
พิสุทธิ์พิเศษสุกใสอีกธรรมต้นทางครรไล
นามขนานขานไขปฏิบัติปริยัติเป็นสอง
คือทางดำเนินดุจคลองให้ล่วงลุปอง
ยังโลกอุดรโดยตรงข้าฯ ขอโอนอ่อนอุตมงค์
นบธรรมจำนงด้วยจิตและกายวาจา ฯ (กราบ)

 

บทสวดพระสังฆคุณ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ยะทิทัง จิตตาริ ปุริสะยุคานิ
อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อาหุเนยโย ปาหุเนยโย
ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

 
บทสวดพระสังฆคุณ (ทำนองสรภัญญะ)
  
(นำ) สงฆ์ใดสาวกศาสดา(รับพร้อมกัน) รับปฏิบัติมา
แต่องค์สมเด็จภควันต์เห็นแจ้งจตุสัจเสร็จบรร-
ลุทางที่อันระงับและดับทุกข์ภัย
โดยเสด็จพระผู้ตรัสไตรปัญญาผ่องใส
สะอาดและปราศมัวหมองเหินห่างทางข้าศึกปอง
บ มิลำพองด้วยกายและวาจาใจ
เป็นเนื้อนาบุญอันไพ-ศาลแด่โลกัย
และเกิดพิบูลย์พูนผลสมญาเอารสทศพล
มีคุณอนนต์อเนกจะนับเหลือตรา
ข้าฯ ขอนบหมู่พระศรา-พกทรงคุณา-
นุคุณประดุจรำพันด้วยเดชบุญข้าอภิวันท์
พระไตรรัตน์อันอุดมดิเรกนิรัติศัย
จงช่วยขจัดโพยภัยอันตรายใดใด
จงดับและกลับเสื่อมสูญ ฯ (กราบ)
 
 
บทสวดมนต์ทำวัตรเช้าทำวัตรเย็นบทแผ่เมตตาบทแผ่เมตตา อัปปมัญญาศีล 5ศีล 8 คำอาราธนาศีล 8 พร้อมคำแปล 

http://goo.gl/wbL4P

     
Tag : ศีล 5  ปัญญา  บุญ  ธรรมะ  ทุกข์  ทำวัตร  

พิมพ์บทความนี้

บทสวดธรรมกายานุสติกถา
ถัดไป >>

   

Bookmark and Share   

บทความอื่นๆ ในหมวด

      บทสวดธรรมกายานุสติกถา
      อานิสงส์ของการรักษาศีล 5
      ศีล 5 ความหมายของศีล 5
      บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
      คําบูชาพระรัตนตรัย
      พุทธศาสนสุภาษิต
      ศีล 8 คำอาราธนาศีล 8 พร้อมคำแปล
      บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า
      บทสวดมนต์ทำวัตรเย็น
      คำกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
      บทสวดสรรเสริญมหาสุวรรณนิธิ
      บทสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
      บทสวดสรรเสริญพระมหาสิริราชธาตุธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ฉลองวิสาขบูชาโลกรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวนหลายอัตรา


   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related