ปรโลกนิวส์ ตอน ฆ่าตัวตาย เพราะปากร้ายทวงหนี้ในอดีต ตอนที่ 3

เมื่อลูกชายของลูกนึกถึงบุญต่างๆ ได้มากเข้าๆ ใจของเขาก็เริ่มสว่างขึ้น สว่างขึ้น แล้วก็สว่างขึ้นไปเรื่อยๆ จนเป็นผลทำให้วิบากกรรมที่ทำให้ตัวเขาต้องมาเกิดอยู่ในยมโลก ซึ่งกำลังห่อหุ้มใจของเขาอยู่นั้นเริ่มมีกำลังที่อ่อนลง แล้วก็อ่อนลงไปเรื่อยๆ ตามลำดับ https://dmc.tv/a13969

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > ปกิณกธรรม > กรณีศึกษากฎแห่งกรรม
[ 25 ก.ค. 2555 ] - [ ผู้อ่าน : 15087 ]
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555
ปรโลกนิวส์ ตอน ฆ่าตัวตาย เพราะปากร้ายทวงหนี้ในอดีต
 
 
ฆ่าตัวตาย เพราะปากร้ายทวงหนี้ในอดีต ตอนที่ 3
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

ฝันในฝัน
หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะ ตื่นขึ้นมาหาว 1 ที
แล้วนำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะ

นึกถึง<a href=http://www.dmc.tv/pages/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%89.html title='บุญ' target=_blank><font color=#333333>บุญ</font></a>ต่างๆ ได้มากเข้าๆ ใจของเขาก็เริ่มสว่างขึ้น สว่างขึ้น แล้วก็สว่างขึ้นไปเรื่อยๆ 
 
นึกถึงบุญต่างๆ ได้มากเข้าๆ ใจของเขาก็เริ่มสว่างขึ้น
สว่างขึ้น แล้วก็สว่างขึ้นไปเรื่อยๆ
 
        ต่อจากตอนที่แล้ว......ภายหลังจากที่พระธรรมกายได้เมตตาบอกให้ลูกชายของลูกนึกถึงบุญทุกๆ บุญที่ตัวเขาได้เคยสั่งสมเอาไว้ในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่แล้ว ตัวเขาก็ค่อยๆ นึกถึงบุญต่างๆ ตามที่พระธรรมกายได้เมตตาบอกไปเรื่อยๆ และเมื่อลูกชายของลูกนึกถึงบุญต่างๆ ได้มากเข้าๆ ใจของเขาก็เริ่มสว่างขึ้น สว่างขึ้น แล้วก็สว่างขึ้นไปเรื่อยๆ จนเป็นผลทำให้วิบากกรรมที่ทำให้ตัวเขาต้องมาเกิดอยู่ในยมโลก ซึ่งกำลังห่อหุ้มใจของเขาอยู่นั้นเริ่มมีกำลังที่อ่อนลง แล้วก็อ่อนลงไปเรื่อยๆ ตามลำดับ แต่ถึงกระนั้น บุญทุกๆ บุญที่ลูกชายของลูกกำลังนึกถึงอยู่ ณ ช่วงเวลานี้ก็ยังมีกำลังไม่มากเพียงพอที่จะทะลุวิบากกรรมที่กำลังห่อหุ้มใจของเขาอยู่ออกไปได้
 
พระธรรมกายได้เมตตาประมวลรวมเอาบุญทุกๆ บุญมาซ้อนสับทับทวีและควบแน่นให้มีกำลังมากกว่ากำลังของวิบากกรรม
 
 
พระธรรมกายได้เมตตาประมวลรวมเอาบุญทุกๆ บุญมาซ้อนสับทับทวี
และควบแน่นห้มีกำลังมากกว่ากำลังของวิบากกรรม
 
         แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยผลแห่งบุญทุกๆ บุญที่ลูกชายของลูกได้เคยสั่งสมเอาไว้ในสมัยที่ตัวเขามีชีวิตอยู่   ไม่ว่าจะเป็นบุญที่ลูกชายของลูกได้เคยมารับบุญช่วยงานอยู่ภายในวัดเป็นเวลานานถึง 4 ปี และยังได้เคยบวชพระเป็นเวลา 1 พรรษา อีกทั้ง ในยามที่วัดประสบวิกฤติภัยจากน้ำท่วม ลูกชายของลูกก็ได้ส่งรถมาช่วยขนทรายเพื่อปกป้องวัดอย่างเต็มที่ เป็นต้น เมื่อมารวมกับ ผลแห่งบุญทุกๆ บุญที่ตัวลูกและสมาชิกทุกคนในครอบครัวได้ตั้งใจทุ่มเทสั่งสมบุญสร้างบารมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน  และเป็นกำลังหลักให้กับพระพุทธศาสนามาอย่างยาวนาน จึงเป็นผลทำให้พระธรรมกายได้เมตตาประมวลรวมเอาบุญทุกๆ บุญ ไม่ว่าจะเป็นบุญที่ตัวลูกและสมาชิกทุกคนในครอบครัวได้ทุ่มเทสั่งสมบุญสร้างบารมีมาอย่างยาวนาน บุญที่ลูกชายของลูกได้เคยสั่งสมเอาไว้ในสมัยที่ตัวเขายังมีชีวิตอยู่ และบุญที่ตัวลูกและหมู่ญาติได้ทำแล้วก็อุทิศส่งไปให้เขา ให้มาซ้อนสับทับทวีและควบแน่นบุญเหล่านั้นให้มีกำลังที่หนาแน่นและมากกว่ากำลังของวิบากกรรมที่มาห่อหุ้มใจของลูกชายของลูก
 
ทันทีที่วิบากกรรมได้หลุดออกไปกายก็ได้แปรเปลี่ยนมาเป็นกายมนุษย์ละเอียดอย่างฉับพลันทันที 
 
ทันทีที่วิบากกรรมได้หลุดออกไปกายก็ได้แปรเปลี่ยน
มาเป็นกายมนุษย์ละเอียดอย่างฉับพลันทันที

        และเมื่อกำลังบุญในตัวลูกชายของลูกได้ควบแน่นและมีกำลังที่หนาแน่นมากเข้ามากเข้าแล้ว กำลังบุญทั้งหมดดังกล่าวซึ่งก็คือบุญที่ตัวลูกและสมาชิก ทุกคนในครอบครัวได้ทุ่มเทสั่งสมบุญสร้างบารมีมาอย่างยาวนาน บุญที่ลูกชายของลูกได้เคยสั่งสมเอาไว้ในสมัยที่ตัวเขายังมีชีวิตอยู่ และบุญที่ตัวลูกและหมู่ญาติได้ทำแล้วก็อุทิศส่งไปให้เขา ก็ได้เจาะทะลุวิบากกรรมที่ทำให้ลูกชายของลูกต้องมาเกิดอยู่ในยมโลกให้หลุดออกไป และทันทีที่วิบากกรรมที่ทำให้ลูกชายของลูกต้องมาเกิดอยู่ในยมโลกได้หลุดออกไปแล้ว กายของลูกชายของลูกก็ได้แปรเปลี่ยนมาเป็นกายมนุษย์ละเอียดอย่างฉับพลันทันที
 
ตัวเขาเห็นว่าทั่วทั้งบริเวณล้วนเต็มไปด้วยสัตว์<a href=http://www.dmc.tv/pages/guide/page07.html title='นรก' target=_blank><font color=#333333>นรก</font></a>ที่มีร่างกายพิกลพิการและกำลังร้องขอให้พระธรรมกายเมตตาช่วยเหลือพวกเขาอยู่เต็มไปหมด 
 
ตัวเขาเห็นว่าทั่วทั้งบริเวณล้วนเต็มไปด้วยสัตว์นรกที่มีร่างกายพิกลพิการ
และกำลังร้องขอให้พระธรรมกายเมตตาช่วยเหลือพวกเขาอยู่เต็มไปหมด

        หลังจากที่กายของลูกชายของลูกได้แปรเปลี่ยนมาเป็นกายมนุษย์ละเอียดแล้ว ลูกชายของลูกก็มีความรู้สึกที่เบาสบายมากๆ อีกทั้งตัวเขายังมีสติที่แจ่มใสอีกด้วยและเมื่อลูกชายของลูกมีสติที่แจ่มใสและรู้ตัวอย่างเต็มที่แล้ว ตัวเขาก็เห็นว่าทั่วทั้งบริเวณดังกล่าว ซึ่งอยู่รอบๆ ตัวเขาล้วนเต็มไปด้วยสัตว์นรกที่มีร่างกายพิกลพิการและกำลังร้องขอให้พระธรรมกายเมตตาช่วยเหลือพวกเขาอยู่เต็มไปหมด เมื่อลูกชายของลูกได้เห็นและได้ยินเสียงของสัตว์นรกเหล่านั้นแล้ว ตัวเขาก็เกิดรู้สึกหวาดกลัวและก็อยากที่จะไปให้พ้นจากสถานที่แห่งนี้ให้เร็วที่สุด 
 
ด้วยอานุภาพของพระธรรมกายสัตว์นรกทั้งหลายจะมองเห็นพระธรรมกายแล้วยังมองเห็นเพื่อนๆ สัตว์นรกที่ถูกทัณฑ์ทรมานอยู่ข้างๆ กันอีกด้วย 
 
ด้วยอานุภาพของพระธรรมกายสัตว์นรกทั้งหลายจะมองเห็นพระธรรมกายแล้ว
ยังมองเห็นเพื่อนๆ สัตว์นรกที่ถูกทัณฑ์ทรมานอยู่ข้างๆ กันอีกด้วย

       ซึ่งพวกเราคงจะจำกันได้ว่าภายหลังจากที่พระธรรมกายได้ไปถึงที่ยมโลกแห่งนี้แล้ว ไฟนรกรวมไปถึงการทัณฑ์ทรมานต่างๆ ภายในยมโลกแห่งนี้ก็ได้พลันหยุดลงด้วยอานุภาพของพระธรรมกาย แล้วสัตว์นรกทั้งหลายก็ได้มองเห็นพระธรรมกายที่มีความสว่างไสวเป็นอย่างมาก นอกจากสัตว์นรกทั้งหลายจะมองเห็นพระธรรมกายแล้ว สัตว์นรกเหล่านั้นยังมองเห็นเพื่อนๆ สัตว์นรกที่ถูกทัณฑ์ทรมานอยู่ข้างๆ กันอีกด้วย
 
เมื่อสัตว์นรกได้เห็นและได้สัมผัสกัพวกเขาต่างก็ได้แสดงกิริยาอาการที่แตกต่างกันไปบางพวกก็ร้องขอให้พระธรรมกายช่วยเหลือตนเองบ้าง 
 
เมื่อสัตว์นรกได้เห็นและได้สัมผัสกัพวกเขาต่างก็ได้แสดงกิริยาอาการที่แตกต่างกันไป
บางพวกก็ร้องขอให้พระธรรมกายช่วยเหลือตนเองบ้าง

       และเมื่อสัตว์นรกเหล่านั้นได้เห็นและได้สัมผัสกับรัศมีความสว่างที่ชุ่มเย็นของพระธรรมกายแล้ว พวกเขาต่างก็ได้แสดงกิริยาอาการที่แตกต่างกันไป โดยสัตว์นรกบางพวกที่รู้จักพระพุทธศาสนา หรือเคยนับถือศาสนาพุทธ แต่ได้พลาดพลั้งไปทำผิดทำพลาดเอาไว้จนบาปอกุศลกรรมเหล่านั้นได้ช่องส่งผลก่อน หรือเคยนับถือศาสนาพุทธเพียงแค่ในนาม แต่ไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนดำเนินชีวิตผิดพลาด ต่างก็ได้พนมมือบ้าง หรือพยายามที่จะก้มลงกราบพระธรรมกายบ้าง 
 
สัตว์นรก ต่างก็ได้พนมมือบ้าง หรือพยายามที่จะก้มลงกราบพระธรรมกายบ้าง

 สัตว์นรกต่างก็ได้พนมมือหรือพยายามที่จะก้มลงกราบพระธรรมกายบ้าง    

      ส่วนสัตว์นรกบางพวกที่ไม่รู้จักพระพุทธศาสนาเมื่อพวกเขาได้เห็นและได้สัมผัสกับรัศมีความสว่างที่ชุ่มเย็นของพระธรรมกายแล้ว   บางพวกก็ยกมือขึ้นบ้าง บางพวกก็ร้องขอให้พระธรรมกายช่วยเหลือตนเองบ้าง ซึ่งรายละเอียดตรงนี้คุณครูไม่ใหญ่ได้เคยกล่าวไปแล้วในเคสที่ผ่านๆ มา  ซึ่งถ้าหากใครปรารถนาอยากที่จะศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมก็ให้ไปหาดูหาฟังย้อนหลังกัน เพราะในตอนนี้ยังมีเรื่องราวที่น่าศึกษาเรียนรู้อีกมากมายในยมโลกให้พวกเราได้มาศึกษากันต่อ แต่ก็ไม่รู้ว่านักเรียนฯ อยากจะฟังตอนนี้ หรือฟังตอนหน้าถ้าอยากฟังตอนนี้ก็มารับฟังกันต่อได้เลย
 

ช่วยทำให้ใจของพวกเขาสว่างขึ้นมาอีกด้วย
 
อานุภาพของพระธรรมกายจะช่วยทำให้ใจของพวกเขาสว่างขึ้นมาอีกด้วย

        นอกจากอานุภาพของพระธรรมกายจะช่วยทำให้พวกสัตว์นรกมีความรู้สึกที่ชุ่มเย็นแผ่ซ่านเข้ามาแทนที่ความเจ็บปวดเร่าร้อนและความทุกข์ทรมานที่ตัวเขาได้รับอยู่แล้ว อานุภาพของพระธรรมกายยังช่วยทำให้ใจของพวกเขาสว่างขึ้นมาอีกด้วย โดยเฉพาะสัตว์นรกบางตนที่รู้จักพระพุทธศาสนาหรือเคยนับถือศาสนาพุทธแต่ได้พลาดพลั้งไปทำผิดทำพลาดเอาไว้จนบาปกรรมเหล่านั้นได้ช่องส่งผลก่อนหรือเคยนับถือศาสนาพุทธเพียงแค่ในนาแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนดำเนินชีวิตผิดพลาด ทันทีที่พวกสัตว์นรกเหล่านี้ได้เห็นพระธรรมกายแล้ว บุญต่างๆ ที่พวกเขาได้เคยสั่งสมเอาไว้ในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่   กับบุญที่หมู่ญาติของพวกเขาได้ทำแล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลมาให้ก็ได้ช่องมาส่งผลตัดรอนวิบากกรรมของสัตว์นรกเหล่านี้ให้เบาบางเจือจางลงไปด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้จึงเป็นผลทำให้ระยะเวลาในการถูกทัณฑ์ทรมานของสัตว์เหล่านี้ได้สั้นลงไปกว่าเดิม
 
 พระธรรมกายที่ได้เมตตามาโปรดตัวเขา คือที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดในชีวิตของเขา 
 
ตัวเขาก็รู้สึกซาบซึ้งและตระหนักดีอย่างมากๆ ว่า พระธรรมกายที่ได้เมตตามาโปรดตัวเขา
คือที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดในชีวิตของเขา

           ส่วนตัวลูกชายของลูก ซึ่งตอนนี้ได้แปรเปลี่ยนเป็นกายมนุษย์ละเอียดแล้ว ตัวเขาก็รู้สึกซาบซึ้งและตระหนักดีอย่างมากๆ ว่า “
พระธรรมกายที่ได้เมตตามาโปรดตัวเขา คือที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดในชีวิตของเขา ”  แล้วลูกชายของลูกก็รีบหลับตานึกถึงบุญทุกๆ บุญที่ตัวเขาได้เคยสั่งสมเอาไว้ในสมัยที่ตัวเขายังมีชีวิตอยู่ ตามที่พระธรรมกายได้เมตตาแนะนำเอาไว้ให้ยิ่งๆ ขึ้นไป

พระธรรมกายก็ได้เมตตาตรวจดูกำลังบุญของลูกชายของลูก

พระธรรมกายก็ได้เมตตาตรวจดูกำลังบุญของลูกชายของลูก
 
          ซึ่งในขณะเดียวกันนั้นเองพระธรรมกายก็ได้เมตตาตรวจดูกำลังบุญของลูกชายของลูก แล้วพระธรรมกายก็ได้เห็นด้วยญาณทัสสนะว่า “ ด้วยกำลังบุญของลูกชายของลูกเพียงอย่างเดียวนั้น จะส่งผลทำให้ตัวเขาได้ไปบังเกิดใหม่อยู่ในภพภูมิที่สูงไม่เกินสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาเฟส 1 เท่านั้น ” ที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะวิบากกรรมที่ตัวเขาได้เคยทำผิดทำพลาดเอาไว้ในสมัยที่ตัวเขายังมีชีวิตอยู่มันยังคงมีกำลังแรงอยู่ เพราะเพิ่งจะสร้างกรรมไปหมาดๆ กอปรกับในตอนที่พระธรรมกายได้เมตตาช่วยให้ตัวเขาพ้นจากกายของสัตว์นรกนั้น ตัวเขาก็ได้สูญเสียบุญในตัวของเขาไปกับการเจาะวิบากกรรมที่ทำให้ตัวเขาต้องมาเกิดอยู่ในยมโลกไปเป็นอย่างมาก เมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้กำลังบุญที่เหลืออยู่ในตัวของเขามีกำลังที่อ่อนแรงลง ดังนั้นถ้าหากพระธรรมกายจะเมตตาช่วยเปลี่ยนภพภูมิให้กับตัวเขา ด้วยกำลังบุญของเขาในตอนนี้ซึ่งมีอยู่เพียงแค่นี้ ก็จะส่งผลทำให้ตัวเขาได้ไปบังเกิดใหม่อยู่ในภพภูมิที่สูงไม่เกินสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาเฟส 1 เท่านั้น
 
ด้วยกำลังบุญทั้งหมดที่ควบแน่นสามารถส่งผลทำให้ลูกชายของลูกได้ไปบังเกิดใหม่อยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 
 
ด้วยกำลังบุญทั้งหมดที่ควบแน่นสามารถส่งผลทำให้
ลูกชายของลูกได้ไปบังเกิดใหม่อยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์

        จากนั้นพระธรรมกายก็ได้เมตตาตรวจตราดูด้วยญาณทัสสนะต่อไปอีกว่าถ้าหากนำกำลังบุญของตัวลูกและสมาชิกทุกคนในครอบครัวที่ได้ทุ่มเทสั่งสมบุญสร้างบารมีมาอย่างยาวนาน มาเชื่อมรวมกับกำลังบุญที่มีอยู่ในตัวลูกชายของลูก ซึ่งมีกำลังที่อ่อนลงแล้ว ด้วยกำลังบุญทั้งหมดดังกล่าวนี้เองก็จะส่งผลทำให้ลูกชายของลูกได้ไปบังเกิดใหม่อยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เฟส 3 แต่ถ้าหากพระธรรมกายได้นำบุญทั้งหมดดังกล่าวมาซ้อนสับทับทวี และควบแน่นให้มีกำลังที่หนาแน่นมากๆ แล้ว ด้วยกำลังบุญทั้งหมดที่ควบแน่นเหล่านี้ก็จะสามารถส่งผลทำให้ลูกชายของลูกได้ไปบังเกิดใหม่อยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เฟส 2 ได้เลยทีเดียว   
   
พระธรรมกายได้เมตตากลั่นกายมนุษย์ละเอียดและซ้อนสับทับทวีบุญให้ควบแน่นทับทวีและหนาแน่นยิ่งๆ ขึ้นไปอีก 
 
พระธรรมกายได้เมตตากลั่นกายมนุษย์ละเอียดและซ้อนสับทับทวีบุญ
ให้ควบแน่นทับทวีและหนาแน่นยิ่งๆ ขึ้นไปอีก
 
        และเมื่อพระธรรมกายได้เห็นด้วยญาณทัสสนะเช่นนี้แล้ว ด้วยความที่ตัวลูกและทุกคนในครอบครัว รวมทั้งลูกชายของลูกได้ตั้งใจทุ่มเทสั่งสมบุญสร้างบารมีมาโดยตลอด โดยเฉพาะตัวลูกที่ได้ตั้งใจทำหน้าที่เป็นผู้นำบุญที่เข้มแข็งเสมอมา อีกทั้งลูกชายของลูกก็ได้เคยมารับบุญช่วยงานอยู่ภายในวัดเป็นเวลานานถึง 4 ปี และยังได้เคยบวชพระเป็นเวลา 1 พรรษา ด้วยเหตุดังที่ได้กล่าวไปแล้วนี้เอง จึงทำให้พระธรรมกายได้เมตตากลั่นกายมนุษย์ละเอียดลูกชายของลูกและซ้อนสับทับทวีบุญดังกล่าว ซึ่งก็คือบุญที่ตัวลูกและสมาชิกทุกคนในครอบครัวได้ทุ่มเทสั่งสมบุญสร้างบารมีมาอย่างยาวนาน บุญที่ลูกชายของลูกได้เคยสั่งสมเอาไว้ในสมัยที่ตัวเขายังมีชีวิตอยู่  และบุญที่ตัวลูกและหมู่ญาติได้ทำแล้วก็อุทิศส่งไปให้เขา ให้ควบแน่นทับทวีและหนาแน่นยิ่งๆ ขึ้นไปอีก เพื่อให้บุญทั้งหลายเหล่านั้น มีกำลังที่มากเพียงพอที่จะส่งผลก่อนวิบากกรรมต่างๆ ที่ลูกชายของลูกได้เคยผิดทำพลาดเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นวิบากกรรมที่ตัวเขาฆ่าตัวตาย หรือวิบากกรรมที่ตัวเขาดื่มน้ำเมา และสูบเสพย์ยาเสพติด เป็นต้น 
 
บุญซึ่งถูกทับทวีด้วยอานุภาพของพระธรรมกายมีกำลังมากเพียงพอที่จะช่วยให้รอดพ้นจากยมโลก 
 
บุญซึ่งถูกทับทวีด้วยอานุภาพของพระธรรมกาย
มีกำลังมากเพียงพอที่ช่วยให้รอดพ้นจากยมโลก

        เมื่อพระธรรมกายได้กลั่นกายของลูกชายของลูกและซ้อนสับทับทวีบุญดังกล่าว ซึ่งก็คือบุญที่ตัวลูกและสมาชิกทุกคนในครอบครัวได้ทุ่มเทสั่งสมบุญสร้างบารมีมาอย่างยาวนาน  บุญที่ลูกชายของลูกได้เคยสั่งสมเอาไว้ในสมัยที่ตัวเขายังมีชีวิตอยู่ และบุญที่ตัวลูกและหมู่ญาติได้ทำแล้วก็อุทิศส่งไปให้เขา ให้มีกำลังทับทวีและหนาแน่นมากเข้าแล้ว ในที่สุด บุญดังกล่าวก็มีกำลังแรงแซงหน้าบาปที่ตัวลูกชายของลูกได้เคยทำผิดทำพลาดเอาไว้ ไม่เพียงแค่นั้น บุญดังกล่าว ซึ่งถูกทับทวีด้วยอานุภาพของพระธรรมกาย ยังมีกำลังมากเพียงพอที่จะช่วยให้ลูกชายของลูกรอดพ้นจากยมโลกแห่งนั้นอีกด้วย
 
        และเมื่อพระธรรมกายเห็นว่ากำลังบุญดังกล่าวมีกำลังเพียงพอที่จะทำการเปลี่ยนภพภูมิให้กับลูกชายของลูกแล้ว พระธรรมกายจึงได้เมตตานำตัวลูกชายของลูก จากยมโลกของมหานรกขุมที่ 1 ไปบังเกิดเป็น “เทพบุตรสุดหล่อ” อยู่ในวิมานทองของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เฟส 2 ในทันที
 
 เมื่อได้มาบังเกิดใหม่เป็นเทพบุตรสุดหล่ออยู่ที่สวรรค์แล้ว ตัวเขาก็มีความรู้สึกที่พูดไม่ออกบอกไม่ถูกกันเลยทีเดียว 
 
เมื่อได้มาบังเกิดใหม่เป็นเทพบุตรสุดหล่ออยู่ที่สวรรค์แล้ว
ตัวเขาก็มีความรู้สึกที่พูดไม่ออกบอกไม่ถูกกันเลยทีเดียว
 
        ซึ่งถ้าหากไม่มีผลแห่งบุญของตัวลูก ซึ่งเป็นคุณแม่ของเขาและสมาชิกทุกคนในครอบครัวที่ได้ทุ่มเททำหน้าที่เป็นผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรและเป็นกำลังหลักให้กับพระพุทธศาสนามาอย่างยาวนาน   มารวมกับความเมตตาของพระธรรมกายที่ได้ช่วยซ้อนสับทับทวีบุญทุกๆ บุญที่ลูกชายของลูกได้เคยสั่งสมเอาไว้ในสมัยที่มีชีวิตอยู่ ไม่ว่าจะเป็นบุญที่ลูกชายของลูกได้เคยมารับบุญช่วยงานอยู่ภายในวัดเป็นเวลานานถึง 4 ปี   และยังได้เคยบวชพระเป็นเวลา 1 พรรษา อีกทั้งในยามที่วัดประสบวิกฤติภัยจากน้ำท่วม ลูกชายของลูกก็ได้ส่งรถมาช่วยขนทรายเพื่อปกป้องวัดอย่างเต็มที่ และบุญที่ลูกชายของลูกได้มีส่วนร่วมในการสถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์  เป็นต้น ให้มีกำลังที่หนาแน่นจนสามารถชิงช่วงส่งผลก่อนวิบากกรรมทั้งหลายแล้ว ลูกชายของลูกก็คงจะไม่มีโอกาสได้แว้บจากยมโลกของมหานรกขุมที่ 1 มาบังเกิดอยู่ที่สวรรค์แห่งนี้ได้อย่างแน่นอน  

        เมื่อลูกชายของลูกได้มาบังเกิดใหม่เป็นเทพบุตรสุดหล่ออยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เฟส 2 แล้ว ตัวเขาก็มีความรู้สึกที่พูดไม่ออกบอกไม่ถูกกันเลยทีเดียว เพราะตัวเขาเพิ่งจะเปลี่ยนจากภพภูมิที่มืดและน่ากลัว มาสู่ภพภูมิที่สว่างและสวยงาม
 
      ส่วนว่าความรู้สึกที่พูดไม่ออกบอกไม่ถูกของท่านเทพบุตรใหม่ จะเป็นเช่นไรนั้น  
เราก็คงจะต้องมาติดตามรับฟังกันต่อในตอนต่อไป   

รับชมวิดีโอ
 
 
กรณีศึกษากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริง (Case study in real life)

     บุคคลที่ปรากฏในเรื่องราวต่อไปนี้ มีตัวตนจริงในปัจจุบัน ประสบชะตากรรมขึ้นลงตามกระแสของวัฏฏะและกฎแห่งกรรม (ชมตัวอย่างบทสัมภาษณ์จากรายการชีวิตในสังสารวัฏ) ผู้อ่าน-ผู้ชมก็อย่าเพิ่งเชื่อหรือปฏิเสธในทันที ควรศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา แล้วค่อยนำไปเป็นอุทธาหรณ์ในการดำเนินชีวิตต่อไป

     "วิชชาธรรมกาย" เป็นความรู้ดั้งเดิมในพระพุทธศาสนา เมื่อปฏิบัติแล้วสามารถไปรู้ไปเห็นเรื่องราวกฎแห่งกรรม การเวียนว่ายในภพภูมิต่างๆ ตรงตามพระธรรมคำสอนในพระไตรปิฎก วิชชาธรรมกายจึงเป็นหลักฐานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทันสมัยตลอดกาล (อกาลิโก)

http://goo.gl/qx0Og


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก