ปรโลกนิวส์ ตอน ฆ่าตัวตาย เพราะปากร้ายทวงหนี้ในอดีต ตอนจบ

ต่อจากตอนที่แล้ว...พระธรรมกายได้เมตตานำตัวลูกชายของลูกออกจากยมโลกของมหานรกขุมที่ 1 ไปบังเกิดเป็น “เทพบุตรสุดหล่อ” อยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เฟส 2 นั้น พระธรรมกายก็ได้ไปปรากฏกายอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เฟส 2 ด้วย https://dmc.tv/a13972

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > ปกิณกธรรม > กรณีศึกษากฎแห่งกรรม
[ 26 ก.ค. 2555 ] - [ ผู้อ่าน : 16080 ]
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2555
ปรโลกนิวส์ ตอน ฆ่าตัวตาย เพราะปากร้ายทวงหนี้ในอดีต
 
 
ฆ่าตัวตาย เพราะปากร้ายทวงหนี้ในอดีต ตอนจบ
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

ฝันในฝัน
หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะ ตื่นขึ้นมาหาว 1 ที
แล้วนำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะ 
 
พระ<a href=http://www.dmc.tv title='ธรรมกาย' target=_blank><font color=#333333>ธรรมกาย</font></a>ได้เมตตานำตัวลูกชายของลูกออกจาก<a href=http://www.dmc.tv/pages/about/page08.html title='ยมโลก' target=_blank><font color=#333333>ยมโลก</font></a>ของ<a href=http://www.dmc.tv/pages/about/page08.html title='มหานรก' target=_blank><font color=#333333>มหานรก</font></a>ขุมที่ 1 ไปบังเกิดที่<a href=http://video.dmc.tv/programs/heaven_animation.html title='สวรรค์' target=_blank><font color=#333333>สวรรค์</font></a>ชั้นดาวดึงส์ 
 
พระธรรมกายได้เมตตานำตัวลูกชายของลูกออกจากยมโลกของมหานรกขุมที่ 1
ไปบังเกิดที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์
 
     ต่อจากตอนที่แล้ว.....ในขณะที่พระธรรมกายได้เมตตานำตัวลูกชายของลูกออกจากยมโลกของมหานรกขุมที่ 1 ไปบังเกิดเป็น “เทพบุตรสุดหล่อ” อยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เฟส 2 นั้น   พระธรรมกายก็ได้ไปปรากฏกายอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เฟส 2 ด้วย ซึ่งทันทีที่พระธรรมกายได้ไปปรากฏอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เฟส 2 แล้ว   ทั่วทั้งภพของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ก็พลันสว่างไสวไปด้วยรัศมีความสว่างของพระธรรมกาย ซึ่งเป็นความสว่างที่มาพร้อมกับความรู้สึกที่ชุ่มเย็นและมีความพิเศษที่แตกต่างจากความสว่างปกติที่เทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ได้เห็นกันจนชินตา 
 
เทวดาผู้มี<a href=http://www.dmc.tv/pages/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%89.html title='บุญ' target=_blank><font color=#333333>บุญ</font></a>ที่เป็นชาวพุทธรู้ได้ในทันทีว่า แสงสว่างนี้เกิดจากรัศมีกายของพระที่ท่านมาปรากฏลอยเด่นอยู่เหนือวิมาน  
 
ทวดาผู้มีบุญที่เป็นชาวพุทธรู้ได้ในทันทีว่า
แสงสว่างนี้เกิดจากรัศมีกายของพระที่ท่านมาปรากฏลอยเด่นอยู่เหนือวิมาน
 
        และเมื่อทั่วทั้งภพของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เกิดความสว่างไสวเช่นนั้นแล้ว เทวดาทั้งหลายที่อยู่ในวิมานต่างๆ ก็เกิดความโกลาหลและต่างก็อยากที่จะรู้ว่า “ แสงสว่างที่พวกเขาได้เห็นและได้สัมผัสอยู่นี้มีต้นกำเนิดมาจากไหน และใครทำให้แสงสว่างนี้เกิดขึ้น ”  และเมื่อความสงสัยได้เกิดขึ้นมาในใจของพวกเขาเช่นนั้น พวกเขาจึงได้ใช้ทิพยจักษุตรวจตราดูถึงต้นกำเนิดของแสงสว่างดังกล่าวในทันที และเมื่อเทวดาผู้มีบุญทั้งหลายได้ตรวจตราดูด้วยทิพยจักษุของพวกเขาแล้ว พวกเขาก็เกิดความเห็นที่หลากหลายแตกต่างกันไป  ดังต่อไปนี้คือสำหรับเทวดาผู้มีบุญที่เป็นชาวพุทธ หรือรู้จักพระพุทธศาสนาทันทีที่พวกเขาได้ตรวจตราดูด้วยทิพยจักขุและเห็นต้นกำเนิดของแสงสว่างนั้น พวกเขาก็รู้ได้ในทันทีว่า “ แสงสว่างนี้เกิดจากรัศมีกายของพระที่ท่านมาปรากฏลอยเด่นอยู่เหนือวิมานของพวกเขา ”
 
เทวดาผู้มีบุญที่เป็นพระอริยบุคคล ต่างก็รู้ว่าพระที่มาลอยปรากฏอยู่นี้ก็คือพระธรรมกายนั่นเอง
 
เทวดาผู้มีบุญที่เป็นพระอริยบุคคล
ต่างก็รู้ว่าพระที่มาลอยปรากฏอยู่นี้ก็คือพระธรรมกายนั่นเอง
 
      ส่วนพวกเทวดาผู้มีบุญที่เป็นพระอริยบุคคล ที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันและพระสกทาคามี ต่างก็รู้ได้ลึกซึ้งยิ่งไปกว่าเทวดาผู้มีบุญทั่วๆ ไปว่า“ พระที่มาลอยปรากฏอยู่นี้ก็คือพระธรรมกายนั่นเอง ” ส่วนพวกเทวดาผู้มีบุญที่ไม่ได้รู้จักพระพุทธศาสนา หรือเป็นพวกที่นับถือลัทธิความเชื่ออื่น หรือไม่ได้นับถือลัทธิความเชื่อใดๆ เลย แต่พวกเขาก็ไม่ได้ทำผิดศีล อีกทั้งยังได้เคยสั่งสมบุญแบบสงเคราะห์โลกเอาไว้อย่างมากมายในสมัยที่พวกเขายังมีชีวิตอยู่  แม้ว่าเทวดาผู้มีบุญเหล่านี้จะไม่รู้ว่า “ ผู้ที่มาลอยปรากฏอยู่เหนือวิมานของพวกเขาคือพระธรรมกาย ” ก็ตามแต่เมื่อพวกเขาได้เห็นถึงความสง่างามและอานุภาพของพระธรรมกายที่มีรัศมีความสว่างแผ่ไปทั่วทั้งภพดาวดึงส์แล้วพวกเขาต่างก็เกิดความรู้สึกอัศจรรย์และเลื่อมใสศรัทธาในพระธรรมกายขึ้นมาอย่างจับจิตจับใจ
 
เทวดาผู้มีบุญทั้งหลายต่างก็ยืนพนมมือต่อพระธรรมกายด้วยความเคารพนอบน้อม 
 
เทวดาผู้มีบุญทั้งหลายต่างก็ยืนพนมมือต่อพระธรรมกายด้วยความเคารพนอบน้อม

         และเมื่อเทวดาผู้มีบุญทั้งหลายได้เห็นและรู้ด้วยทิพยจักษุของพวกเขาเช่นนั้นแล้ว พวกเขาก็ไม่รอช้าได้รีบออกมาจากทิพยวิมานแล้วก็ยืนหันหน้าไปทางทิศที่พระธรรมกายได้มาปรากฏอยู่ทันที จากนั้นพวกเขาก็ได้ทำการสักการะพระธรรมกายด้วยของหอมและดอกไม้อันเป็นทิพย์ซึ่งมีสีสันสวยสดงดงามเป็นอย่างมากและหลังจากที่เทวดาผู้มีบุญเหล่านั้นได้ทำการสักการะพระธรรมกายด้วยของหอมและดอกไม้อันเป็นทิพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พวกเขาต่างก็ยืนพนมมือต่อพระธรรมกายด้วยความเคารพนอบน้อม พร้อมกับชื่นชมในความสง่างามของลักษณะมหาบุรุษที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าของพวกเขาด้วยจิตที่เลื่อมใสศรัทธาอย่างสุดๆ

ทันทีที่ตัวเขาเห็นสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบๆ ตัวก็เกิดความรู้สึกที่ตื่นเต้น ดีใจแล้วก็อัศจรรย์ใจอย่างสุดขีดว่าทำไมคนอย่างเราช่างโชคดีขนาดนี้
 
ทันทีที่ตัวเขาเห็นสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบๆ ตัวก็เกิดความรู้สึกที่ตื่นเต้น
ดีใจแล้วก็อัศจรรย์ใจอย่างสุดขีดว่าทำไมคนอย่างเราช่างโชคดีขนาดนี้

        ส่วนตัวลูกชายของลูกนั้น แว้บแรกที่ตัวเขาได้แปรเปลี่ยนมาเป็น “ กายของเทพบุตรสุดหล่อ ” อยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เฟส 2 แห่งนี้ กำลังบุญในตัวของเขาก็ได้ประกอบวิมานทองที่สวยสดงดงามขึ้นมารองรับกายของเขาแบบฉับพลันทันที และหลังจากที่กายของลูกชายของลูกได้แปรเปลี่ยนมาเป็น “ กายเทพบุตรสุดหล่อ ” แล้ว ทันทีที่ตัวเขาได้ลืมตาขึ้นแล้วก็เห็นสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบๆ ตัวเขา รวมทั้งตัวเขาเองที่มีรูปกายที่เปลี่ยนไป ตัวเขาก็เกิดความรู้สึกที่ตื่นเต้น ดีใจ แล้วก็อัศจรรย์ใจอย่างสุดขีดว่า “ การที่ตัวเราได้รอดพ้นจากนรก  แล้วก็ได้มาอยู่ที่ตรงนี้ ตอนนี้ได้นั้น มันช่างเป็นเรื่องที่น่ามหัศจรรย์มากๆ เลย  ทำไมคนอย่างเราช่างโชคดีขนาดนี้ ”
 
ท่านเทพบุตรใหม่รู้สึกปลื้มปีติแผ่ซ่านไปทั่วทั้งสรรพางค์กายเป็นผลทำให้ผิวพรรณวรรณะมีความผ่องใสสว่างไสวอยู่ตลอดเวลา
 
ท่านเทพบุตรใหม่รู้สึกปลื้มปีติแผ่ซ่านไปทั่วทั้งสรรพางค์กาย
เป็นผลทำให้ผิวพรรณวรรณะมีความผ่องใสสว่างไสวอยู่ตลอดเวลา
 
         และทันทีที่ความรู้สึกเช่นนี้ได้เกิดขึ้นมาในใจของท่านเทพบุตรใหม่แล้ว ความรู้สึกปลื้มปีติก็ได้ล้นทะลักออกมาจากใจ แล้วก็แผ่ซ่านไปทั่วทั้งสรรพางค์กายของตัวเขา จนทำให้ตัวเขามีความรู้สึกเหมือนกับว่าขนของเขาได้ลุกชูชันอย่างตลอดต่อเนื่องไม่ขาดสาย คล้ายๆ กับระลอกคลื่นที่แผ่ออกไปเรื่อยๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุดและด้วยความรู้สึกปลื้มปีติใจที่เกิดขึ้นอย่างตลอดต่อเนื่องและไม่มีประมาณนี้เอง จึงเป็นผลทำให้ผิวพรรณวรรณะของท่านเทพบุตรใหม่ มีความผ่องใสสว่างไสวและแลดูเปล่งปลั่งเป็นประกายอย่างสุดๆ อีกทั้งรัศมีกายของเขายังได้แผ่ซ่านออกไปอยู่ตลอดเวลาอีกด้วย
 
ท่านเทพบุตรใหม่ได้นั่งคุกเข่าพนมมือต่อพระธรรมกายด้วยความรู้สึกที่ซาบซึ้งและอยากที่จะกราบขอบพระคุณพระธรรมกาย ที่ได้เมตตาช่วยให้ตัวเขาได้มาบังเกิดอยู่ที่สวรรค์แห่งนี้
 
ท่านเทพบุตรใหม่ได้ นั่งคุกเข่าพนมมือต่อพระธรรมกายด้วยความรู้สึกที่ซาบซึ้งและ
กราบขอบพระคุณพระธรรมกายที่ได้เมตตาช่วยให้ได้มาบังเกิดอยู่ที่สวรรค์แห่งนี้
 
        และในขณะที่ท่านเทพบุตรใหม่ หรือลูกชายของลูก กำลังเกิดความรู้สึกที่ปลื้มปีติดีใจกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เปลี่ยนไปอยู่นั้น ตัวเขาก็ได้นั่งคุกเข่าพนมมือต่อพระธรรมกายด้วยความรู้สึกที่ซาบซึ้งและอยากที่จะกราบขอบพระคุณพระธรรมกาย ที่ได้เมตตาช่วยให้ตัวเขาได้มาบังเกิดอยู่ที่สวรรค์แห่งนี้ ซึ่งที่นี่มีแต่สิ่งสวยๆ งามๆ และวิจิตรตระการตาเต็มไปหมด ชนิดที่เรียกว่าตัวเขาคาดไม่ถึงเลยว่า “ ผลแห่งบุญจะส่งผลได้น่าอัศจรรย์ใจถึงเพียงนี้ ”  ถึงแม้ว่าตัวเขาเองเพิ่งจะมาบังเกิดเป็นเทพบุตรใหม่อยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์แห่งนี้ก็ตาม แต่ตัวเขาก็สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกที่สุขสบายทั้งร่างกายและจิตใจ ซึ่งเป็นความรู้สึกที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับความรู้สึกที่ตัวเขาเคยได้รับมาในสมัยที่ตัวเขาอยู่ในยมโลกของมหานรกขุมที่ 1  ที่มีแต่ความเจ็บปวดทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส 
 
ตัวเขารู้สึกเข็ดขยาด และไม่คิดอยากที่จะทำบาปอีกแล้ว เพราะตัวเขากลัวผลของบาปมากๆ 
 
ตัวเขารู้สึกเข็ดขยาด และไม่คิดอยากที่จะทำบาปอีกแล้ว
เพราะตัวเขากลัวผลของบาปมากๆ
 
        ดังนั้น ตัวเขาจึงรู้สึกหวงแหนในทุกๆ สิ่งทุกๆ อย่างที่ตัวเขาได้รับอยู่ในตอนนี้เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นความสุขอันเป็นทิพย์ หรือทิพยวิมานและทิพยสมบัติต่างๆ รวมถึงสภาพแวดล้อมอันเป็นทิพย์ซึ่งมีแต่สิ่งสวยๆ งามๆ  ที่มองดูแล้วทำให้ตัวเขารู้สึกเจริญหู เจริญตาแล้วก็พาเจริญใจเป็นอย่างมาก ซึ่งตัวเขาก็อยากที่จะอยู่บนสวรรค์แห่งนี้ไปอีกนานๆ และไม่อยากที่จะกลับลงไปเกิดอยู่ในยมโลกแห่งนั้นอีกแล้ว ในตอนนี้ตัวเขาได้เห็นประจักษ์อย่างชัดเจนแล้วว่า “ บุญมีจริง บาปมีจริง   อีกทั้งผลของบุญและบาปนั้นก็ให้ผลที่ตรงกันข้ามกันอย่างสุดขั้วซึ่งในช่วงเวลาที่บาปส่งผลนั้นผลแห่งบาปมันช่างรุนแรงและน่าสะพรึงกลัวอย่างสุดๆ ชนิดที่เรียกว่าตัวเขาคาดไม่ถึงเลยว่าบาปที่ตัวเขาได้ทำลงไปนั้น จะให้ผลที่รุนแรงและทุกข์ทรมานมากมายถึงเพียงนี้ จนทำให้ตัวเขารู้สึกเข็ดขยาด และไม่คิดอยากที่จะทำบาปอีกแล้ว เพราะตัวเขากลัวผลของบาปมากๆ ”  

พระธรรมกายก็ได้เมตตาประทานโอวาทให้กับท่านเทพบุตรใหม่

พระธรรมกายก็ได้เมตตาประทานโอวาทให้กับท่านเทพบุตรใหม่
        จากนั้นพระธรรมกายก็ได้เมตตาประทานโอวาทให้กับท่านเทพบุตรใหม่ในทำนองที่ว่า  “ การที่พระธรรมกายได้เมตตาไปช่วยให้ตัวเขาพ้นจากยมโลกของมหานรกขุมที่ 1 นั้น ทั้งนี้ก็เป็นเพราะคุณงามความดีที่คุณแม่และสมาชิกทุกคนในครอบครัวของเขาได้ตั้งใจทุ่มเทสั่งสมบุญสร้างบารมีอย่างเต็มที่เต็มกำลังมาอย่างยาวนาน มารวมกับคุณงามความดีของตัวเขาที่ได้เคยมารับบุญช่วยงานอยู่ภายในวัดเป็นเวลาถึง 4 ปี  แต่ด้วยความที่ตัวเขาดำเนินชีวิตด้วยความประมาทและไม่อยู่ในบุญตลอดเวลา จึงทำให้วิบากกรรมเก่าที่ตัวเขาได้เคยทำผิดทำพลาดเอาไว้ได้ช่องตามมาส่งผล จนเป็นเหตุทำให้ตัวเขาได้ตัดสินใจดื่มยาพิษฆ่าตัวตายแล้วก็ต้องพลัดไปสู่อบายที่มีความทุกข์ทรมานเป็นอย่างมาก

วิบากกรรมที่เคยทำผิดไว้ ยังคงมีกำลังแรงอยู่และก็พร้อมที่จะคอยหาช่องตามมาส่งผลได้ตลอดเวลา
 
วิบากกรรมที่เคยทำผิดไว้ยังคงมีกำลังแรงอยู่
และก็พร้อมที่จะคอยหาช่องตามมาส่งผลได้ตลอดเวลา
 
        ดังนั้น เมื่อตัวเขาได้มีโอกาสมาบังเกิดอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์แห่งนี้แล้ว ตัวเขาก็จะต้องไม่ประมาทหรือมัวเพลิดเพลินอยู่กับทิพยสมบัติ ซึ่งในตอนนี้ตัวเขาก็มีกายใหม่อันเป็นทิพย์ที่สามารถจะนั่งสมาธิ(Meditation)ได้อย่างเต็มที่แล้ว เพราะฉะนั้นตัวเขาก็จะต้องตั้งใจนั่งสมาธิให้ได้อยู่เป็นประจำสม่ำเสมอ  เพราะถึงแม้ว่าตัวเขาจะหลุดพ้นจากยมโลกมาอยู่ที่สวรรค์แห่งนี้แล้วก็ตาม แต่ถึงกระนั้น วิบากกรรมที่ตัวเขาได้เคยทำผิดทำพลาดเอาไว้ในอดีตชาติและในภพชาติปัจจุบันนี้ มันก็ยังคงมีกำลังแรงอยู่และก็พร้อมที่จะคอยหาช่องตามมาส่งผลได้ตลอดเวลา
 
หากตัวเขาเกิดความประมาทอาจจะต้องพลัดกลับไปเกิดอยู่ในอบายอีกครั้ง
 
หากตัวเขาเกิดความประมาทอาจจะต้องพลัดกลับไปเกิดอยู่ในอบายอีกครั้ง
 
          ซึ่งถ้าหากตัวเขาเกิดความประมาทและไม่ยอมนั่งสมาธิตามที่ได้บอกเอาไว้ เมื่อใดก็ตามที่วิบากกรรมเก่าที่ตัวเขาได้เคยทำผิดทำพลาดเอาไว้ได้ช่องตามมาส่งผล เมื่อนั้นตัวเขาก็อาจจะต้องพลัดกลับไปเกิดอยู่ในอบายอีกครั้ง และถ้าเป็นเช่นนี้ตัวเขาก็จะต้องได้รับความเจ็บปวดทุกข์ทรมานอยู่ในอบายไปอีกยาวนาน ดังนั้น ตัวเขาจะต้องตั้งใจนั่งสมาธิให้ได้อยู่เป็นประจำ เพื่อที่ใจของเขาจะได้ชุ่มชื่นเบิกบานและอยู่ในบุญตลอดเวลา แล้วตัวเขาจะได้อยู่ที่สวรรค์แห่งนี้ไปอีกนานๆ
 
ท่านเทพบุตรใหม่รู้สึกเข็ดและกลัวมากๆ และก็ไม่อยากที่จะกลับไปเกิดอยู่ในยมโลก 
 
ท่านเทพบุตรใหม่รู้สึกเข็ดและกลัวมากๆ
และก็ไม่อยากที่จะกลับไปเกิดอยู่ในยมโลก

       ซึ่งท่านเทพบุตรใหม่ก็ได้รับปากกับพระธรรมกายว่า “ ตัวเขาจะตั้งใจปฏิบัติตามโอวาทที่พระธรรมกายได้เมตตาสอนเอาไว้ทุกประการ  เพราะในตอนนี้ตัวเขาทั้งรู้  ทั้งซาบซึ้ง และประจักษ์ด้วยตาของตัวเขาเองแล้วว่านรกและสวรรค์นั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ซึ่งตัวเขารู้สึกเข็ดและกลัวมากๆ และก็ไม่อยากที่จะกลับไปเกิดอยู่ในยมโลกอีกแล้ว ”
 
ตัวเขาเองก็จะไม่ประมาทและก็จะตั้งใจนั่งสมาธิตามที่พระธรรมกายได้เมตตาบอกเอาไว้ให้ได้อยู่เป็นประจำ
 
ตัวเขาเองก็จะไม่ประมาทและก็จะตั้งใจนั่งสมาธิ
ตามที่พระธรรมกายได้เมตตาบอกเอาไว้ให้ได้อยู่เป็นประจำ   
 
      จากนั้น ท่านเทพบุตรใหม่ก็ได้ฝากสารแห่งความรักและความคิดถึงมาถึงตัวลูก และทุกๆ คนในครอบครัวในทำนองที่ว่า “ ตัวเขารู้สึกผิดและก็อยากที่จะขอโทษคุณแม่และทุกๆ คนในครอบครัว ขอให้คุณแม่และทุกๆ คนในครอบครัวอย่าได้โกรธ อย่าได้โมโห และโปรดอโหสิกรรมให้กับตัวเขาด้วย ในตอนนี้ตัวเขาได้รับบุญทุกๆ บุญที่คุณแม่และทุกๆ คนในครอบครัวได้ทำแล้วก็อุทิศส่งมาให้แล้ว ตัวเขาอยากที่จะขอบคุณคุณแม่และทุกๆ คนในครอบครัวเป็นอย่างมาก ที่ได้ตั้งใจทุ่มเทสั่งสมบุญสร้างบารมีอย่างเต็มที่เต็มกำลังมาโดยตลอด และด้วยผลแห่งบุญเหล่านี้นี่เองจึงทำให้พระธรรมกายได้เมตตามาช่วยให้ตัวเขาพ้นจากยมโลกแล้วก็ได้มาบังเกิดอยู่ที่สวรรค์แห่งนี้ ซึ่งตัวเขาเองก็จะไม่ประมาทและก็จะตั้งใจนั่งสมาธิตามที่พระธรรมกายได้เมตตาบอกเอาไว้ให้ได้อยู่เป็นประจำ  
 
อยากที่จะบอกกับทุกๆ คนว่าบุญมีจริง บาปมีจริง นรกสวรรค์มีจริง ขอให้ทุกๆ คนอย่าได้ประมาทในการดำเนินชีวิต 
 
อยากที่จะบอกกับทุกๆ คนว่าบุญมีจริง บาปมีจริง นรกสวรรค์มีจริง
ขอให้ทุกๆ คนอย่าได้ประมาทในการดำเนินชีวิต

       ในตอนนี้ตัวเขารู้ซึ้งและเห็นประจักษ์แจ้งถึงผลของบุญและบาปแล้ว ตัวเขาจึงอยากที่จะบอกกับทุกๆ คนว่าบุญมีจริง บาปมีจริง นรกสวรรค์มีจริง ขอให้ทุกๆ คนอย่าได้ประมาทในการดำเนินชีวิตเหมือนอย่างกับตัวเขา เพราะชีวิตในอบายนั้นไม่มีความสุขเลยมีแต่ความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสแบบทุกลมหายใจ ซึ่งตรงกันข้ามกับชีวิตในสวรรค์ที่ตัวเขากำลังอยู่ในตอนนี้เป็นอย่างมาก ซึ่ง ณ ที่สวรรค์แห่งนี้ล้วนมีแต่ความสุขความสบายในทุกๆ อย่าง ตัวเขาจึงอยากที่จะให้ทุกๆ คนตั้งใจทุ่มเทสั่งสมบุญสร้างบารมีอย่างเต็มที่เต็มกำลัง   เพื่อที่ทุกๆ คนจะได้มาบังเกิดอยู่บนสวรรค์ โดยที่ไม่ต้องไปรับความเจ็บปวดทุกข์ทรมานอยู่ในอบายเหมือนอย่างกับตัวเขา
 
ตัวเขาขอให้เอาเรื่องราวของตัวเขาเป็นบทเรียนสำหรับสอนลูกชายว่าอย่าไปหลงผิดทำสิ่งที่ไม่ดีเหมือนอย่างกับตัวเขา  
 
ตัวเขาขอให้เอาเรื่องราวของตัวเขาเป็นบทเรียนสำหรับสอนลูกชายว่า
อย่าไปหลงผิดทำสิ่งที่ไม่ดีเหมือนอย่างกับตัวเขา 

       และเมื่อทุกๆ คนได้สั่งสมบุญทุกๆ บุญแล้วก็ขอให้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลส่งมาให้ตัวเขาอีกบ่อยๆ เพราะตัวเขาอยากที่จะอยู่บนสวรรค์แห่งนี้ไปอีกนานๆ และก็ไม่อยากที่จะกลับไปตกนรกอีกแล้ว   ตัวเขารู้สึกเข็ดแล้วกับชีวิตในอบายที่เต็มไปด้วยความน่ากลัว และมีแต่ความเจ็บปวดทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส ตัวเขาอยากจะขอให้คุณแม่และทุกๆ คนได้ช่วยเลี้ยงดูลูกชายของเขาด้วย และขอให้เอาเรื่องราวของตัวเขาเป็นบทเรียนสำหรับสอนลูกชายของเขาว่าอย่าไปหลงผิดทำสิ่งที่ไม่ดีเหมือนอย่างกับตัวเขา  
 
ภายหลังจากที่ท่านเทพบุตรใหม่ ได้ฝากสารท่านเทพบุตรใหม่ก็ได้ก้มลงกราบขอบพระคุณพระธรรมกาย

ภายหลังจากที่ท่านเทพบุตรใหม่ได้ฝากสารเรียบร้อยแล้ว
ท่านเทพบุตรใหม่ก็ได้ก้มลงกราบขอบพระคุณพระธรรมกาย
 
       และเมื่อลูกชายของเขาเติบใหญ่แล้ว ก็ขอให้ลูกชายของเขาได้บวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา เพราะตัวเขาได้รู้แล้วว่าบุญบวชนี้เป็นบุญใหญ่จริงๆ ที่ช่วยให้ตัวเขาไม่ต้องไปเกิดในมหานรก อีกทั้งยังเป็นบุญที่ช่วยส่งตัวเขาให้มาบังเกิดอยู่ ณ ที่สวรรค์แห่งนี้อีกด้วย ซึ่งตัวเขาเองก็จะรอคอยอนุโมทนาบุญกับคุณแม่และทุกๆ คนอยู่ที่สวรรค์แห่งนี้ ”  ภายหลังจากที่ท่านเทพบุตรใหม่ ได้ฝากสารแห่งความรักและความคิดถึงมาถึงคุณแม่และทุกๆ คนในครอบครัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ท่านเทพบุตรใหม่ก็ได้ก้มลงกราบขอบพระคุณพระธรรมกาย ที่ได้เมตตาช่วยให้ตัวเขาได้มาบังเกิดอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เฟส 2 แห่งนี้
 
ทุกๆ การกระทำของเราล้วนมีวิบากกรรมมารองรับทั้งสิ้น 
 
ทุกๆ การกระทำของเราล้วนมีวิบากกรรมมารองรับทั้งสิ้น

       จากเรื่องราวสะเก็ดข่าวสั้นทันปรโลกที่เราได้ศึกษาเรียนรู้กันมานี้ก็สอนให้เราได้รู้ว่า “ เราทุกคนล้วนตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรม  และทุกๆ การกระทำของเราล้วนมีวิบากกรรมมารองรับทั้งสิ้น ซึ่งถ้าหากตัวเราไม่ศึกษาเรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรม ซึ่งเป็นหลักคำสอนที่มีเฉพาะในพระพุทธศาสนา ให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแล้ว ตัวเราก็อาจจะพลาดพลั้งไปทำผิดทำพลาดได้โดยที่เราไม่รู้ตัว ซึ่งก็จะทำให้เราต้องพลัดไปเกิดในอบาย หรือถูกปรับคดีจากวิบากกรรมที่ตัวเราได้เคยทำผิดทำพลาดเอาไว้ ดังเช่น เรื่องราวสะเก็ดข่าวสั้นทันปรโลกในค่ำคืนนี้ ที่ตัวเขามีความเข้าใจว่า “ การดื่มยาพิษฆ่าตัวตาย จะทำให้ตัวเขาสามารถหนีจากความทุกข์ได้ ”  แต่ผลกลับปรากฏว่าตัวเขาต้องไปเจอกับความทุกข์ทรมานที่แสนสาหัสยิ่งกว่าความทุกข์ที่ตัวเขาเจอในตอนที่เป็นมนุษย์มากมายหลายเท่านัก
 
เพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหันมาศึกษาเรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรม 
 
เพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหันมาศึกษาเรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรม

         เพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหันมาศึกษาเรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง เพื่อที่เราจะได้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องและดีงามด้วยความไม่ประมาท ด้วยการตั้งใจสั่งสมบุญสร้างบารมีประพฤติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เช่น ทำทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนา เป็นต้น ซึ่งถ้าเราทำได้เช่นนี้ชีวิตการสร้างบารมีของเราจะได้อยู่รอดปลอดภัย และมีชัยชนะในเส้นทางการสร้างบารมีไปตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม”
 
สำหรับเรื่องราวสะเก็ดข่าวสั้นทันปรโลก ก็คงต้องจบลงพอสังเขปเพียงเท่านี้   
เอวํ ก็มีด้วยประการละฉะนี้  
 
รับชมวิดีโอ
 
กรณีศึกษากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริง (Case study in real life)

     บุคคลที่ปรากฏในเรื่องราวต่อไปนี้ มีตัวตนจริงในปัจจุบัน ประสบชะตากรรมขึ้นลงตามกระแสของวัฏฏะและกฎแห่งกรรม (ชมตัวอย่างบทสัมภาษณ์จากรายการชีวิตในสังสารวัฏ) ผู้อ่าน-ผู้ชมก็อย่าเพิ่งเชื่อหรือปฏิเสธในทันที ควรศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา แล้วค่อยนำไปเป็นอุทธาหรณ์ในการดำเนินชีวิตต่อไป

     "วิชชาธรรมกาย" เป็นความรู้ดั้งเดิมในพระพุทธศาสนา เมื่อปฏิบัติแล้วสามารถไปรู้ไปเห็นเรื่องราวกฎแห่งกรรม การเวียนว่ายในภพภูมิต่างๆ ตรงตามพระธรรมคำสอนในพระไตรปิฎก วิชชาธรรมกายจึงเป็นหลักฐานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทันสมัยตลอดกาล (อกาลิโก)

http://goo.gl/HwkM4


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก