วันสตรีสากล ประวัติความเป็นมาความสำคัญของวันสตรีสากล

8 มีนาคม วันสตรีสากล การถือกำเนิดของวันสตรีสากลนี้ เป็นเสมือนจุดเริ่มต้นในการขจัดการแบ่งแยกและการเหยียดเพศให้หมดไป ดังจะเห็นได้ว่าโลกในยุคใหม่นี้ แต่ละแห่งให้ความสำคัญและยอมรับผู้หญิงมากขึ้น ทำให้ผู้หญิงในปัจจุบันมีบทบาทอย่างแพร่หลายต่อการขับเคลื่อนของสังคม https://dmc.tv/a10250

บทความธรรมะ Dhamma Articles > Review รายการ
[ 8 มี.ค. 2565 ] - [ ผู้อ่าน : 18310 ]

วันสตรีสากล

8 มีนาคม วันสตรีสากล

 
8 มีนาคม วันสตรีสากล
ประวัติและความเป็นมาของวันสตรีสากล
 
วันสตรีสากล
สตรีหรืออุบาสิกาเป็นส่วนหนึ่งของพุทธบริษัท 4
 
      วันสตรีสากลได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อเรียกร้องสิทธิของผู้ใช้แรงงานหญิงที่ถูกกดขี่เอารัดเอาเปรียบและการถูกเลือกปฏิบัติที่มีต่อชนชั้นแรงงาน จึงเป็นกำเนิดของวันสตรีสากล ดังนั้น ในวันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี องค์กรที่ทำงานด้านผู้หญิงในหลายประเทศทั่วโลกจึงมีการจัดงานวันสตรีสากลขึ้น เพื่อรำลึกถึงการต่อสู้ของกลุ่มผู้ใช้แรงงานหญิง และเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากล รวมทั้งการจัดกิจกรรมรณรงค์เคลื่อนไหวเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ปัญหา โดยเฉพาะปัญหาที่ผู้ใช้แรงงานได้รับผลกระทบตามสถานการณ์ของแต่ละประเทศ
 

ความเป็นมาของวันสตรีสากล

     เมื่อร้อยกว่าปีก่อนได้เกิดเหตุการณ์ที่ผู้ใช้แรงงานหญิงเริ่มไม่พอใจกับการถูกเอารัดเอาเปรียบและการถูกกดขี่ข่มเหงจากนายจ้าง ความไม่เป็นธรรมต่างๆ ส่งผลให้แรงงานหญิงจำนวนนับหมื่นคนลุกฮือขึ้นเดินขบวนประท้วงในนครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกาในปีพ.ศ. 2451 เพื่อเรียกร้องให้นายจ้างลดเวลาการทำงาน เพิ่มค่าแรง ปรับปรุงสวัสดิการภายในโรงงาน และให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยให้สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งทัดเทียมกับผู้ชาย

พลังสตรียิ่งใหญ่กว่าที่คุณคิด
สตรีหรืออุบาสิกามีความสำคัญยิ่งต่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
 
     ในอีก 2 ปีถัดมา การประชุมสมัชชาสังคมนิยมนานาชาติ ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ได้มีนักเรียกร้องสิทธิสตรีชาวเยอรมันชื่อ “คลาร่า แซทคิน” ได้เสนอให้มีวันสตรีสากลเพื่อรำลึกถึงการเคลื่อนไหวต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีและ ช่วยให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของความเสมอภาคดังกล่าว ตัวแทนสตรีกว่าร้อยคนจาก 17 ประเทศทั้งหมดเห็นชอบกับข้อเสนอของคลาร่า แต่ยังมิได้ระบุวันแต่อย่างใด จนกระทั่งเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2460 สตรีชาวรัสเซียได้ชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ เพื่อแสดงความไม่พอใจต่อการสูญเสียทหารกว่า 2 ล้านนายในสงครามโลกครั้งที่ 1 การประท้วงครั้งนี้ส่งผลให้พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 แห่งจักรวรรดิรัสเซียต้องสละราชบัลลังก์ จากนั้นจึงมีการมอบสิทธิในการเลือกตั้งให้กับสตรีชาวรัสเซีย วันสตรีสากลจึงถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่นั้นมา
 
อุบาสิกาผู้นั่
การรวมพลังของสตรีในโครงการบวชอุบาสิกาแก้ว
 
        ณ เมืองชิคาโก สหรัฐอเมริกา กรรมกรสตรีในโรงงานทอผ้าได้ลุกฮือขึ้นเดินขบวนประท้วงการเอาเปรียบ กดขี่ ขูดรีด ทารุณ จากนายจ้างที่เห็นผลผลิตสำคัญกว่าชีวิตคน ความเป็นอยู่ของแรงงานสตรีในเมืองชิคาโก ว่ากันว่าไม่ต่างอะไรจากทาสนิโกรในเงื้อมมือคนผิวขาว เพราะต้องทำงานวันละ 12-15 ชั่วโมง แต่ได้รับค่าแรงานเพียงน้อยนิดส่วนสตรีตั้งครรภ์มักถูกไล่ออก
 
        ในที่สุดภายใต้การนำของ คลาร่า แซทคิน ผู้นำกรรมกรสตรีโรงงานทอผ้าชาวเยอรมันลุกฮือขึ้นสู้ด้วยการเดินขบวนนัดหยุดงานในวันที่ 8 มีนาคม ค.ศ.1907 โดยเรียกร้องให้นายจ้างลดเวลาการทำงานจากวันละ 12-15 ชั่วโมง ให้เหลือวันละ 8 ชั่วโมงพร้อมทั้งให้ปรับปรุงสวัสดิการภายในโรงงาน และให้สตรีมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งด้วย ในการเรียกร้องครั้งนี้ แม้จะมีหลายร้อยคนถูกจับกุม แต่ก็ได้รับการสนับสนุนจากสตรีทั้งโลก และส่งผลให้วิถีการผลิตแบบทุนนิยมเริ่มสั่นคลอน
 
สตรีคือผู้มีส่วนช่วยในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
อุบาสิกาคือตำแหน่งของสตรีผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัย
 
        แต่อย่างไรก็ตามอีก 3 ปีต่อมา คือ ในวันที่ 8 มีนาคม ค.ศ.1910 ข้อเรียกร้องของเหล่าบรรดากรรมกรสตรีก็ประสบความสำเร็จ เมื่อตัวแทนสตรีจาก 18 ประเทศ เข้าร่วมประชุมสมัชชาสตรีสังคมนิยม ครั้งที่ 2 ณ เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์กที่ประชุมได้ประกาศรับรองข้อเรียกร้องของบรรดากรรมกรสตรี โดยให้ลดเวลาทำงานให้เหลือเพียงวันละ 8 ชั่วโมง ศึกษาหาความรู้ 8 ชั่วโมง พักผ่อน 8 ชั่วโมง และกำหนดให้ค่าแรงงานสตรีเท่าเทียมกับค่าแรงงานชาย อีกทั้งยังมีการคุ้มครองสวัสดิการสตรีและแรงงานเด็กอีกด้วย
 
        นอกจากนั้นในการประชุมครั้งนั้น ยังได้มีการรับรองข้อเสนอของ คลาร่า แซทคิน ด้วยการประกาศให้วันที่ 8 มีนาคม เป็นวันสตรีสากล
 

วันสตรีสากลในประเทศไทย

 
     สำหรับประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2532 ได้มีการก่อตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ (กสส.) ขึ้นอย่างเป็นทางการ ดังนั้นวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากล และระลึกถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้เพื่อให้ได้ซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนา
 
วันสตรีสากลในไทย
สตรีเป็นบุคคลสำคัญควรค่าแก่การยกย่อง
 
     การถือกำเนิดของวันสตรีสากลนี้เป็นเสมือนจุดเริ่มต้นในการขจัดการแบ่งแยกและการเหยียดเพศให้หมดไป ดังจะเห็นได้ว่าโลกในยุคใหม่นี้ แต่ละแห่งให้ความสำคัญและยอมรับผู้หญิงมากขึ้น ทำให้ผู้หญิงในปัจจุบันมีบทบาทอย่างแพร่หลายต่อการขับเคลื่อนของสังคม ดังนั้น "วันสตรีสากล" จึงเป็นอีกวันหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงทุกคนได้แสดงความสามารถ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความทัดเทียมกันได้อย่างดี  อีกทั้งสตรียังป็นบุคคลสำคัญ ควรค่าแก่การยกย่องให้เป็นหนึ่งในพุทธบริษัท 4 ที่จะช่วยสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนยาวนานต่อไป และสตรีผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยนี้ยังมีชื่อเรียกอย่างงดงามว่า อุบาสิกา ซึ่งหมายถึง ตำแหน่งของสตรีผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัย ทำหน้าที่ในการอุปถัมภ์บำรุงและปกป้องคุ้มภัยให้แก่พระพุทธศาสนามาตลอดอายุ พุทธกาล ดังเช่น มหารัตนอุบาสิกาวิสาขา ผู้สร้างบุพพาราม วัดสำคัญในสมัยพุทธกาล จวบจนถึงปัจจุบันอุบาสิกาก็ยังคงเป็น 1 ใน 4 เสาหลักแห่งความมั่นคงของพระพุทธศาสนาเหมือนเมื่อครั้งพุทธกาล
 
สตรีหรืออุบาสิกา
โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
 

 

 
     ด้วยเหตุนี้ หลวงพ่อธัมมชโย ประธานมูลนิธิธรรมกายและเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย จึงได้มีดำริโครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนขึ้น เพื่อให้ผู้หญิงไทยมีภาพพจน์ที่ดีขึ้น อีกทั้งทั่วโลกจะได้เห็นความตั้งใจในการปฏิบัติธรรม การฝึกฝนอบรมคุณธรรมแก่ตัวเอง และกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการปฏิบัติธรรมไปทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นเหตุให้สังคม ประเทศชาติ สงบร่มเย็นและพระพุทธศาสนารุ่งเรืองมั่นคงถาวร อยู่คู่แผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน

 

 
 
 
เพื่อภาพพจน์ที่ดีของสตรีไทย
อุบาสิกาผู้งดงามทั้งภายนอกและภายใน
 
     โดยคำว่าอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน หมายถึง อุบาสิกาผู้มีศีล 8 เป็นอาภรณ์ประดับกาย วาจา ใจ และปฏิบัติตามทางสายกลางคือ อริยมรรคมีองค์ 8 ย่อมงดงามและบริสุทธิ์ ประดุจดอกไม้แก้วแรกแย้ม กายภายนอกก็ผุดผ่องใสด้วยอานุภาพแห่งศีล กายธรรมภายในที่เป็นหน่อเนื้อแห่งพุทธะ ก็สุกใสสว่าง ด้วยอานุภาพแห่งสมาธิ(Meditation)และปัญญา เช่นนี้จึงได้ชื่อว่า เป็นอุบาสิกาผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยอย่างแท้จริง ยิ่งบังเกิดขึ้นมากเพียงใด ประเทศชาติและพระพุทธศาสนาก็ยิ่งมั่นคงถาวรเพียงนั้น
 
 

 

 
 
 

บทความที่เกี่ยวข้องกับวันสตรีสากล

 
 
 
คลิปวิดีโอ มาร์ชพลังสตรี
 

รับชมคลิปวิดีโอมาร์ชพลังสตรี
ชมวิดีโอมาร์ชพลังสตรี  MP3 ธรรมะมาร์ชพลังสตรี   Download ธรรมะมาร์ชพลังสตรี
 

http://goo.gl/khO12


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      วันลอยกระทง 2566 ประเพณีและประวัติวันลอยกระทง วิธีทำกระทงง่ายๆ
      วันตรุษจีน 2566 ประวัติวันตรุษจีน การ์ดและคำอวยพรตรุษจีน
      วันครูแห่งชาติ 2567 ประวัติความเป็นมาของวันครู กิจกรรมวันครู
      วันพ่อแห่งชาติ 2566 ประวัติความเป็นมาความสำคัญ กลอนวันพ่อ การ์ดวันพ่อ
      วันปิยมหาราช ประวัติและความสำคัญของวันปิยมหาราช
      วันแม่แห่งชาติ 2566 กลอนวันแม่ ประวัติความเป็นมาและความสำคัญของวันแม่แห่งชาติ
      กลอนวันแม่ กลอนวันแม่สั้นๆ ซึ้งๆ จากใจลูกน้อย
      วันสื่อสารแห่งชาติ 2566 ประวัติความเป็นมาและความสำคัญของการสื่อสาร
      วันภาษาไทยแห่งชาติ 2566 ประวัติ ความสำคัญของวันภาษาไทยแห่งชาติ
      วันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day
      วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2566 World No Tobacco Day
      วันครอบครัว 14 เมษายน ประวัติความเป็นมาและความสำคัญ