World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : ธรรมะ พบ 4064 รายการ

   Tag :    เพลงธรรมะ    ธรรมะเพื่อประชาชน    ธรรมะประยุกต์    ธรรมะ    หนังสือธรรมะ

วัดภาวนาโตรอนโต จัดงานบุญวันอาทิตย์
  วัดภาวนาโตรอนโต ประเทศแคนาดา ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ ก่อนจะประกาศปิดวัด เนื่องจากได้.. ชม 338 ครั้ง (02 เม.ย. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630402-วัดภาวนาโตรอนโต.html..
ภาพสวัสดีประจำวัน สำหรับสายบุญ ทางนี้เลย
  ภาพสวัสดีประจำวัน สำหรับสายบุญ ทางนี้เลย.. ชม 598 ครั้ง (21 มี.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ความรู้รอบตัว/ภาพสวัสดีประจำวัน-สำหรับสายบุญ.html..
วัดพระธรรมกายฮ่องกง จัดงานบุญวันอาทิตย์
  วัดพระธรรมกายฮ่องกง ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ .. ชม 648 ครั้ง (19 มี.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630319-วัดพระธรรมกายฮ่องกง.html..
วัดพระธรรมกายดีซี จัดงานบุญวันอาทิตย์
  วัดพระธรรมกายดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ .. ชม 575 ครั้ง (18 มี.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630318-วัดพระธรรมกายดีซี.html..
วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีบุพเปตพลี
  วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีบุพเปตพลี เพื่ออุทิศบุญกุศลแด่หมู่ญาติผู้ล่.. ชม 513 ครั้ง (17 มี.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630317-วัดพระธรรมกายฟลอริดา.html..
วัดภาวนาเกาลูน จัดงานบุญวันอาทิตย์
  วัดภาวนาเกาลูน จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีบุพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้วายชนม์ .. ชม 526 ครั้ง (16 มี.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630316-วัดภาวนาเกาลูน.html..
วัดพระธรรมกายนอร์เวย์ จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรเมือง Oslo
  วัดพระธรรมกายนอร์เวย์ ได้จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมือง Oslo ประเทศนอร์เวย์ .. ชม 617 ครั้ง (14 มี.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630314-วัดพระธรรมกายนอร์เวย์.html..
วัดภาวนาโตรอนโต จัดงานบุญวันอาทิตย์
  วัดภาวนาโตรอนโต ประเทศแคนาดา ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ .. ชม 532 ครั้ง (13 มี.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630313-วัดภาวนาโตรอนโต.html..
วัดพระธรรมกายดีซี จัดงานบุญวันอาทิตย์
  วัดพระธรรมกายดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ .. ชม 414 ครั้ง (12 มี.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630312-วัดพระธรรมกายดีซี.html..
วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีถวายคิลานเภสัช
  วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายคิลานเภสัช.. ชม 379 ครั้ง (11 มี.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630311-วัดพระธรรมกายฟลอริดา.html..
วัดภาวนาเกาลูน จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดภาวนาเกาลูน ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัด .. ชม 362 ครั้ง (11 มี.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630311-วัดภาวนาเกาลูน.html..
วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีทอดผ้าป่า
  วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย .. ชม 313 ครั้ง (07 มี.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630307-วัดพระธรรมกายฟลอริดา.html..
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดงานบุญวันอาทิตย์
  วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย เมืองอาซูซา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ .. ชม 367 ครั้ง (06 มี.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630306-วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย.html..
วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานบุญวันอาทิตย์
  วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรับอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่หมู.. ชม 381 ครั้ง (05 มี.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630305-วัดพระธรรมกายจอร์เจีย.html..
วัดพระธรรมกายฮ่องกง จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน
  วัดพระธรรมกายฮ่องกง ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน .. ชม 371 ครั้ง (05 มี.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630305-วัดพระธรรมกายฮ่องกง.html..
วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี.. ชม 411 ครั้ง (04 มี.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630304-วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์.html..
วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร
  วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร .. ชม 354 ครั้ง (02 มี.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630302-1-วัดพระธรรมกายมินเนโซตา.html..
รร. Storebæltskolen เรียนรู้พระพุทธศาสนา ณ วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว
  นักเรียนเด็กพิเศษจากโรงเรียน Storebæltskolen ได้มาเรียนรู้พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมชาวพุทธ ณ.. ชม 409 ครั้ง (02 มี.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630302-วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์-ลุสท์สโกว.html..
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดปฏิบัติธรรมรัฐเนวาดา
  วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ รัฐเนวาดา .. ชม 330 ครั้ง (29 ก.พ. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630229-วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย.html..
วัดพระธรรมกายปารีส จัดงานบุญวันอาทิตย์
  วัดพระธรรมกายปารีส ประเทศฝรั่งเศส ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี .. ชม 306 ครั้ง (29 ก.พ. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630229-วัดพระธรรมกายปารีส.html..
วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีสวดธรรมนิยามบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี
  วัดพระธรรมกายซีแอตเติล ประเทศสหรับอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีสวดธรรมนิยาม บูชาธ.. ชม 307 ครั้ง (28 ก.พ. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630228-วัดพระธรรมกายซีแอตเติล.html..
วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดงานบุญวันอาทิตย์
  วัดพระธรรมกายออเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให.. ชม 396 ครั้ง (26 ก.พ. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630226-วัดพระธรรมกายออเรกอน.html..
วัดภาวนาโตรอนโต้ จัดพิธีบุพเปตพลี
  วัดภาวนาโตรอนโต้ ประเทศแคนาดา ได้จัดพิธีบุพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแด่หมู่ญาติผู้ล.. ชม 418 ครั้ง (26 ก.พ. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630226-วัดภาวนาโตรอนโต้.html..
วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิด
  วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิด และพิธีถวายคิลานเภ.. ชม 358 ครั้ง (24 ก.พ. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630224-วัดพระธรรมกายฟลอริดา.html..
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
  วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมวันอาทิตย์ พร้อมทั้งร่วมกันสวดมน.. ชม 328 ครั้ง (22 ก.พ. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630222-วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย.html..
วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล
  วัดพระธรรมกายออเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับ และอุทิศส่.. ชม 295 ครั้ง (21 ก.พ. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630221-วัดพระธรรมกายออเรกอน.html..
คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ร่วมรายการวิทยุ BBC Radio
   คณะสงฆ์จากวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ ได้เดินทางไปร่วมรายการวิทยุ BBC Radio ที่.. ชม 253 ครั้ง (20 ก.พ. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630219-วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์.html..
วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์บ้านกัลยาณมิตร
  วัดพระธรรมกายเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์บ้านกัลยาณมิตร .. ชม 407 ครั้ง (15 ก.พ. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630215-วัดพระธรรมกายเทนเนสซี.html..
วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดงานบุญวันมาฆบูชา
  วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก ประเทศเดนมาร์ก ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีจุดโคมมาฆประทีป เนื่องใน.. ชม 433 ครั้ง (14 ก.พ. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630214-วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก.html..
วัดภาวนาโซล จัดงานวันมาฆบูชา
  วัดภาวนาโซล ประเทศเกาหลีใต้ จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา โดยมีคณะสงฆ์.. ชม 434 ครั้ง (14 ก.พ. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630214-วัดภาวนาโซล.html..
พิษจากองศาอารมณ์ร้อน
  เวลาอารมณ์ร้อนจัดนั้น จะส่งผลร้ายกับร่างกายอย่างไร.. ชม 322 ครั้ง (13 ก.พ. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ทันโลกทันธรรม/เวลาอารมณ์ร้อนจัดนั้น-จะส่งผลร้ายกับร่างกายอย่างไร.html..
ประมวลภาพวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2563 ณ วัดพระธรรมกาย
  ประมวลภาพวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ วัดพระธรรมกาย วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 .. ชม 419 ครั้ง (10 ก.พ. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/scoop/ประมวลภาพวันมาฆบูชา-.2563-วัดพระธรรมกาย.html..
สัมมนาพิเศษแนวทางการสร้างสันติภาพโลกที่ยั่งยืน
  วัดพระธรรมกายได้จัดสัมมนาพิเศษ เรื่อง “แนวทางการสร้างสันติภาพโลกที่ยั่งยืน” เนื่องในเทศกาล.. ชม 359 ครั้ง (12 ก.พ. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/สัมมนาพิเศษแนวทางการสร้างสันติภาพโลกที่ยั่งยืน.html..
วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดงานบุญวันมหาปูชนียาจารย์
  วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ประเทศสหรับอเมริกา ได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันมหาปูชนียาจารย์ .. ชม 228 ครั้ง (11 ก.พ. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630210-วัดพระธรรมกายมินเนโซตา.html..
โครงการธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 48
  โครงการธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 4 อบรมวันที่ 28 พฤษภาคม – 12 กรกฎาคม พ.. ชม 503 ครั้ง (07 ก.พ. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/บวช-ธรรมทายาท-อุดมศึกษา-รุ่นที่-48.html..
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดงานบุญวันมหาปูชนียาจารย์
  วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญเนื่องในวันมหาปูชนียาจารย์ .. ชม 278 ครั้ง (07 ก.พ. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630207-1-วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย.html..
วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดงานวันมหาปูชนียาจารย์
  วัดพระธรรมกายออเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีถวายคิลานเภสัช เนื่องในวันมหาปูชนียาจารย์ .. ชม 278 ครั้ง (06 ก.พ. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630206-วัดพระธรรมกายออเรกอน.html..
วัดพระธรรมกาย เชิญร่วมงานมาฆบูชานานาชาติ 8-9 ก.พ.นี้
  วัดพระธรรมกาย เชิญร่วมงานมาฆบูชานานาชาติ ในวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นี้ พร้อมเตรียม.. ชม 403 ครั้ง (06 ก.พ. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/scoop/630206-วัดพระธรรมกาย-ร่วมงานมาฆบูชานานาชาติ.html..
วัดพระธรรมกายดีซี จัดงานบุญวันมหาปูชนียาจารย์
  วัดพระธรรมกายดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันมหาปูชนียาจารย์ .. ชม 330 ครั้ง (05 ก.พ. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630205-วัดพระธรรมกายดีซี.html..
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ รัฐเนวาดา
  วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ รัฐเนวาดา .. ชม 236 ครั้ง (04 ก.พ. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630204-วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย.html..
โครงการมัชฌิมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 27
  โครงการมัชฌิมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 27 อบรมระหว่างวันที่ 5 เมษายน - 3 พฤษภาคม พ.ศ.2563 สำหร.. ชม 778 ครั้ง (03 ก.พ. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/โครงการมัชฌิมธรรมทายาทหญิง-รุ่นที่-27-2563.html..
ปลื้มใจปิดท้ายธรรมยาตราฯ ปีที่ 8
  ปลื้มใจปิดท้ายธรรมยาตราฯ ปีที่ 8 พุทธศาสนิกชนเนืองแน่นถวายการต้อนรับ และร่วมจุดประทีป ณ สถ.. ชม 561 ครั้ง (01 ก.พ. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/ปลื้มใจปิดท้ายธรรมยาตรา-ปีที่-8.html..
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดงานบุญวันอาทิตย์
  วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีบุพเปตพลี เพื่ออุท.. ชม 12 ครั้ง (31 ม.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630131-วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย.html..
วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดงานบุญวันอาทิตย์
  วัดพระธรรมกายซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีอุทิศส่วนกุ.. ชม 261 ครั้ง (30 ม.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630130-วัดพระธรรมกายซีแอตเติล.html..
วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีถวายคิลานเภสัช
  วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายคิลานเภสัช .. ชม 262 ครั้ง (29 ม.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630129-วัดพระธรรมกายฟลอริดา.html..
อุปสรรคและวิธีแก้ไข อาการ ฟุ้ง
  ฟุ้งไปในเรื่องราวต่าง ๆ นานา ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เกี่ยวกับคนสัตว์สิ่งของ ทำให้ใจไ.. ชม 427 ครั้ง (28 ม.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/meditation/630128-ฟุ้ง.html
กำหนดการวันมาฆบูชา 50 ปี วัดพระธรรมกาย
  กำหนดการวันมาฆบูชา 50 ปี วัดพระธรรมกาย วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (วันเพ็ญขึ้น 15 .. ชม 1899 ครั้ง (28 ม.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/กำหนดการวันมาฆบูชา-วัดพระธรรมกาย-2563.html..
วัดพระธรรมกายอิบาราขิ จัดงานบุญวันอาทิตย์
  วัดพระธรรมกายอิบาราขิ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ .. ชม 347 ครั้ง (28 ม.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630128-วัดพระธรรมกายอิบาราขิ.html..
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดงานบุญวันอาทิตย์
  วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ .. ชม 594 ครั้ง (25 ม.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630125-วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย.html..
วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดงานบุญครบรอบ 111 ปี คุณยายอาจารย์
  วัดพระธรรมกายออเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ได้จัดงานบุญเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 11.. ชม 608 ครั้ง (24 ม.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630124-วัดพระธรรมกายออเรกอน.html..

<1> 2 3 4 ..  80  81   เก่ากว่า >   

   ค้นหา บทความธรรมะ