ช่วงเด่นฝันในฝัน

  บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก >

  วีรสตรีรวมพลังฟื้นฟูพระพุทธศาสนา - ผู้อ่าน 13191
วีรสตรีรวมพลังฟื้นฟูพระพุทธศาสนา การทำหน้าที่พัฒนาวัดเกือบร้างให้สดใสสว่างไสวเปลี่ยนไปเป็นวัดรุ่งของเหล่าทหารหญิงจักรพรรดิ อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน จ.กาญจนบุรี อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ผอ.เขตสว่าง ต้นบุญต้นแบบครูผู้ให้แสงสว่าง - ผู้อ่าน 13134
ผอ.เขตสว่าง ต้นบุญต้นแบบครูผู้ให้แสงสว่าง การทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตร ชักชวนคนให้ทำความดีของผอ.ปาลิดา กุลรุ่งโรจน์ ต้นบุญต้นแบบของพุทธศาสนิกชนผู้รักในพระพุทธศาสนา อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  พระพุทธศาสนาจะมั่นคง...ถ้าอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนรวมใจ - ผู้อ่าน 13288
พระพุทธศาสนาจะมั่นคง...ถ้าอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนรวมใจ ปาณุเปตัง หมายถึง การมอบกายถวายชีวิตในพระรัตนตรัย จะเป็นจะตายก็ต้องอยู่ในพระพุทธศาสนา ต้องช่วยปกป้องพระพุทธศาสนา อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ชัยชนะในโค้งสุดท้าย - ผู้อ่าน 13040
ชัยชนะในโค้งสุดท้าย การทำหน้าที่ชวนบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนของเหล่ายอดกัลยาณมิตร เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและศีลธรรม อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ปลดหนี้หนึ่งล้านสี่แสนด้วยบุญบวช - ผู้อ่าน 13638
ปลดหนี้หนึ่งล้านสี่แสนด้วยบุญบวช ประสบการณ์ ความประทับใจ และผลที่ได้รับ จากการเข้าอบรมในโครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน โครงการดีๆเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนา อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ถึงพริกถึงขิง...ต้องที่บางบัวทอง - ผู้อ่าน 13194
ถึงพริกถึงขิง...ต้องที่บางบัวทอง การทำหน้าที่ชวนบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนของเหล่ายอดกัลยาณมิตร เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและศีลธรรม อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ยอดครู ยอดคน สวมหัวใจชวนบวชล้าน - ผู้อ่าน 13389
ยอดครู ยอดคน สวมหัวใจชวนบวชล้าน การทำหน้าที่ชวนบวชพระและอุบาสิกาแก้วของเหล่ายอดนักสร้างบารมี เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและศีลธรรม ณ จ.กาฬสินธุ์ และ พะเยา อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  รักเลย...เลยชวนกันไปบวช - ผู้อ่าน 12782
รักเลย...เลยชวนกันไปบวช การทำหน้าที่ชวนบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ของเหล่ากัลยาณมิตรจังหวัดเลย เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและศีลธรรม อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ผู้พิทักษ์สีขาว บุกตะลุยสร้างความดี - ผู้อ่าน 13769
ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ผู้พิทักษ์สีขาว บุกตะลุยสร้างความดี การร่วมแรงร่วมใจกันทำหน้าที่ชวนบวชพระและอุบาสิกาแก้วของเหล่าพุทธศาสนิกชน เพื่อช่วยกันฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและศีลธรรม อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  มาก่อนมาหลังไม่สำคัญ ปัจจุบันลุยสะบั้นหั่นแหลก - ผู้อ่าน 13240
มาก่อนมาหลังไม่สำคัญ ปัจจุบันลุยสะบั้นหั่นแหลก การทำหน้าที่กัลยาณมิตร ชวนบวชพระ และชวนบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เฟื่องฟูเหมือนย้อนยุคพุทธกาล อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ใช้สูตร บ ว ร พิชิตใจว่าที่อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน - ผู้อ่าน 14135
ใช้สูตร บ ว ร พิชิตใจว่าที่อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน การทำหน้าที่กัลยาณมิตร ชวนบวชพระ และชวนบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เฟื่องฟูเหมือนย้อนยุคพุทธกาล อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  กำนันหญิงหัวใจเพชร - ผู้อ่าน 12917
กำนันหญิงหัวใจเพชร โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน เปลี่ยนคนให้เป็นคนดี สร้างครอบครัวให้อบอุ่น ทำให้พบกับความสุขในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ยอดนำไปที่ 100 คนแล้วค่ะ - ผู้อ่าน 12955
ยอดนำไปที่ 100 คนแล้วค่ะ การทำหน้าที่กัลยาณมิตร ชวนบวชพระ และชวนบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เฟื่องฟูเหมือนย้อนยุคพุทธกาล อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  จากระทดระทวย...สู่ระรวยระรื่น - ผู้อ่าน 13049
จากระทดระทวย...สู่ระรวยระรื่น โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน เปลี่ยนคนให้เป็นคนดี สร้างครอบครัวให้อบอุ่น ทำให้พบกับความสุขในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  แค่คิดจะสร้างพระ...ก็รวยแล้ว - ผู้อ่าน 14135
แค่คิดจะสร้างพระ...ก็รวยแล้ว เราเกิดมาแล้ว อย่างน้อยต้องทำบุญที่มีอานิสงส์มากๆ ทำบุญใหญ่ๆสักครั้งหนึ่ง เพื่อให้บุญนี้ติดตัวเราไปในภพชาติเบื้องหน้า อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ไร่นี้ชื่อ...กวน มึน ฮา - ผู้อ่าน 14333
ไร่นี้ชื่อ...กวน มึน ฮา โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน เปลี่ยนคนให้เป็นคนดี สร้างครอบครัวให้อบอุ่น ทำให้พบกับความสุขในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ได้ดี...เพราะได้นายดี - ผู้อ่าน 12953
ได้ดี...เพราะได้นายดี โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน เปลี่ยนคนให้เป็นคนดี สร้างครอบครัวให้อบอุ่น ทำให้พบกับความสุขในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  มันโผล่ขึ้นมาหยอก แล้วงอกอย่างอัศจรรย์ - ผู้อ่าน 13368
มันโผล่ขึ้นมาหยอก แล้วงอกอย่างอัศจรรย์ ก้อนเชื้อเห็ดล๊อตนี้มันเก่าแสนเก่าปาไปเกือบหกเดือนแล้วค่ะ ปกติก้อนเชื้อเห็ดล็อตหนึ่งๆ จะเก็บผลผลิตได้นานแค่สามเดือนเท่านั้น อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  บวชต่ออายุขัย - ผู้อ่าน 14398
บวชต่ออายุขัย จู่ๆลูกก็เกิดอาการจุกแน่น หายใจไม่ออก แล้วก็ทรุดลงกองกับพื้นทันที ตัวชักแข็งเกร็ง สลบหมดสติ ต้องรีบหามส่งโรงพยาบาลด่วน อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  Change the World...ในอินโดนีเซีย - ผู้อ่าน 13042
Change the World...ในอินโดนีเซีย โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ณ ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก และสร้างสันติภาพที่แท้จริง...ด้วยการฝึกสมาธิ อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  จ๊าบพันธุ์แท้...ยังแพ้หนู - ผู้อ่าน 13192
จ๊าบพันธุ์แท้...ยังแพ้หนู ความประทับใจที่ได้จากการอบรมในโครงการอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน หนึ่งล้านคนทั่วไทย จาก ศูนย์อบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จังหวัดราชบุรี อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  การเป็นคนดีไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป - ผู้อ่าน 13009
การเป็นคนดีไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ความประทับใจที่ได้จากการอบรมในโครงการอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน หนึ่งล้านคนทั่วไทย จาก ศูนย์อบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จังหวัดราชบุรี อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  แม่คะ...หนูจะบวชและเป็นคนดีเพื่อแม่ - ผู้อ่าน 13025
แม่คะ...หนูจะบวชและเป็นคนดีเพื่อแม่ ความประทับใจที่ได้จากการอบรมในโครงการอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน หนึ่งล้านคนทั่วไทย จาก ศูนย์อบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จังหวัดราชบุรี อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนเสิงสาง ลุยพัฒนาวัดร้างจนสว่างไสว - ผู้อ่าน 13125
อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนเสิงสาง ลุยพัฒนาวัดร้างจนสว่างไสว การทำหน้าที่พัฒนาวัดของอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน จังหวัดนครราชสีมา เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองเหมือนย้อนยุคพุทธกาล อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ผู้ยังความสำเร็จงานพระศาสนา - ผู้อ่าน 13177
อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ผู้ยังความสำเร็จงานพระศาสนา บรรยากาศการเข้าอบรมในโครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน หนึ่งล้านคน ที่จังหวัดสุโขทัย และ จังหวัดจันทบุรี อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 

อุปสมบทหมู่ธรรมทายาท
รุ่นบูชาธรรม 72 ปี พระเทพญาณมหามุนี


สร้างโลกสดใสด้วยสันติสุขภายใน 24 น.
สำหรับสมาชิกเขตนอก และสาธุชน


รับสมัครบุคลากรช่วยงานพระพุทธศาสนาผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต

   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม