ขอเชิญร่วมบุญหล่อพระประธาน เพื่อประดิษฐาน ณ ห้องแก้วสารพัดนึก 2 และ มหารัตนวิหารคด

ขอเชิญร่วมบุญหล่อพระประธาน 2 องค์ เพื่อประดิษฐานที่ห้องแก้วสารพัดนึก 2 และที่วิหารคด ขนาดหน้าตัก 1.8 เมตรหล่อด้วยโลหะซิลิคอนบรอนซ์ ซึ่งจะมีน้ำหนัก ประมาณ 1 ต้น (1,000 กก.) ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันอาสาฬหบูชา (วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2566) https://dmc.tv/a28970

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 5 พ.ค. 2566 ] - [ ผู้อ่าน : 18289 ]

ขอเชิญร่วมบุญหล่อพระประธาน
เพื่อประดิษฐาน ณ ห้องแก้วสารพัดนึก 2 และ มหารัตนวิหารคด
 
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันอาสาฬหบูชา (วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2566)

 
     ขอเชิญร่วมบุญหล่อพระประธาน เพื่อประดิษฐานที่ห้องแก้วสารพัดนึก 2 และที่วิหารคด ขนาดหน้าตัก 1.8 เมตรหล่อด้วยโลหะซิลิคอนบรอนซ์ ซึ่งจะมีน้ำหนัก ประมาณ 1 ต้น (1,000 กก.) ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันอาสาฬหบูชา (วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2566)
 

 
กำหนดการหล่อพระประธาน

วันเสาร์ ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566 (วันวิสาขบูชา)
 
     - พิธีหล่อพระประธาน ประจำห้องแก้วสารพัดนึก 2
 

วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2566
 
     - พิธีหล่อพระประธานประจำวิหารคด
 

วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
 
     - พิธีวางแผ่นจารึกพระธานทั้ง 2 องค์
 

วันอังคาร ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2566 (วันอาสาฬหบูชา)
 
     - พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนเกศของพระประธานทั้ง 2 องค์ ณ ห้องแก้วสารพัดนึก 2
        และพิธีเวียนประทักษิณที่วิหารคดชั้น2 / ประดิษฐานพระประธานที่วิหารคด คอร์ 1
 
 
 
สามารถทำบุญออนไลน์หรือทำที่ห้องรับบริจาคนับตั้งแต่บัดนี้
 
     ร่วมบุญผ่าน ธ.กรุงไทย 
     บัญชี : วัดพระธรรมกาย 152-1-20208-7 
 
     หรือทำบุญออนไลน์
                https://donate.dkcmain.org

     สอบถามรายละเอียด ได้ที่ผู้ประสานงานที่ท่านสังกัด หรือโทร 02-831-1000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      กำหนดการวันวิสาขบูชา ณ วัดพระธรรมกาย (22 พฤษภาคม 2567)
      พิธีถวายกองทุนพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัย และอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน
      กำหนดการพิธีถวายหนังสือธรรมะ บาลี นักธรรม ทางก้าวหน้า
      พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต สามเณรเปรียญธรรม 11 รูป | วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2567
      พิธีมุทิตาสักการะพระสังฆาธิการ ผู้ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ ปีพุทธศักราช 2567
      การต้อนรับพระเถรานุเถระที่เมตตาเดินทางมาร่วมงานวันคุ้มครองโลก (22 เมษายน 2567)
      กำหนดการวันคุ้มครองโลก ประจำปี 2567
      พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 10,000 วัด ทั่วประเทศ (วันคุ้มครองโลก 22 เมษายน 2567)
      พิธีอุปสมบทสามเณรเตรียม DCI รุ่นที่ 21 (วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2567)
      ขอเชิญร่วมบุญสถาปนา สังฆรัตนะและลานเวียนประทักษิณ ณ ศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานี
      พิธีร่วมบุญบรรพชาสามเณร 5,000 รูป (23 มีนาคม พ.ศ.2567)
      โครงการสมาธิแก้ว รุ่นที่ 64
      โครงการธุดงค์แก้ว ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี