เชื่อมต่อกับ dmc.tv
รูปแบบ :


Title    สี Title    สีพื้นหลังของ Title
กว้าง px  ยาว px     เนื้อหา
จำนวนบทความ      ภาพ      ขนาดภาพรับ CODEDMC RSS Feed

http://www.dmc.tv/rss/articles/all.xml
บทความทั้งหมดที่มีการ udpate

http://www.dmc.tv/rss/articles/latest_update.xml
บทความโรงเรียนฝันในฝัน

http://www.dmc.tv/rss/articles/eng.xml
บทความภาษาอังกฤษทั้งหมด English Articles

http://www.dmc.tv/rss/articles/news.xml
DMC NEWS update ทุกลมหายใจ

http://www.dmc.tv/rss/articles/scoop.xml
เรื่องเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์www.dmc.tv ธรรมะ สมาธิ พระพุทธศาสนา
DMC.tv  ธรรมะ สมาธิ FEED


DMC.tv articles feeds
หรือ Text Link to dmc.tv