Case Study อุบาสกวินิช ตอนที่ 2

แล้วในที่สุด!!!...ตัวลูกก็ได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในที่ชัดใสสว่าง และเมื่อตัวลูกหมดอายุขัยลงไปแล้ว ตัวลูกก็ได้เดินทางกลับสู่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ได้อย่างสมภาคภูมิแห่งนักรบกล้ากองทัพธรรม https://dmc.tv/a21200

บทความธรรมะ Dhamma Articles > กรณีศึกษากฎแห่งกรรม
[ 11 มี.ค. 2559 ] - [ ผู้อ่าน : 2164 ]

สมาธิ(Meditation) กฏแห่งกรรม

ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2559

Case Study อุบาสกวินิช ตอนที่ 2

เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
ฝันในฝัน
หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะ ตื่นขึ้นมาหาว 1 ที
แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะ
 

ตัวลูกเกิดแรงบันดาลใจอยากที่จะได้พบเห็นและอยากที่จะเป็นทหารของพระราชาอย่างสุดๆ
และด้วยความปรารถนาดังกล่าวนี้เองจึงทำให้ตัวลูกได้ดั้นด้นข้ามน้ำข้ามทะเล มาจนถึงแคว้นของพระราชา
 
     ต่อจากตอนที่แล้ว....จวบจนกระทั่งมาถึงในพุทธันดรที่ผ่านมา...ตัวลูกก็ได้มาเกิดเป็น “กุลบุตรสุดหล่อ” อยู่ในสังคมเกษตรกรรมบนเกาะแห่งหนึ่งที่อยู่ห่างไกลจากแคว้นของพระราชาองค์ที่ออกบวช ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ตัวลูกยังเป็นเด็กน้อยจวบจนกระทั่งเติบใหญ่เป็นหนุ่มหล่อ ตัวลูกก็มักจะได้ยินชื่อเสียงและกิตติศัพท์อันงดงามของพระราชา (องค์ที่จะออกบวช) จากพวกชาวบ้านบนเกาะที่เล่าแบบปากต่อปากกันอยู่เสมอๆ เมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้ตัวลูกเกิดแรงบันดาลใจอยากที่จะได้พบเห็นและอยากที่จะเป็นทหารของพระราชาอย่างสุดๆ และด้วยความปรารถนาดังกล่าวนี้เองจึงทำให้ตัวลูกได้ดั้นด้นข้ามน้ำข้ามทะเลมาจนถึงแคว้นของพระราชา


เมื่อตัวลูกได้สมัครเป็นทหารแล้วก็ได้ตั้งใจทุ่มเทฝึกฝนทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติจนสามารถผ่านทุกๆ บทฝึกของวิชาทหารไปได้เป็นอย่างดี
 
    และเมื่อตัวลูกได้ดั้นด้นเดินทางมาจนถึงแคว้นของพระราชา (องค์ที่จะออกบวช) แล้ว ตัวลูกก็ไม่รอช้าได้ทำความฝันที่ตั้งใจเอาไว้ให้เป็นจริง ด้วยการมาสมัครเป็นทหารของพระราชา (องค์ที่จะออกบวช) ในทันที!!! เมื่อตัวลูกได้สมัครเป็นทหารแล้ว ตัวลูกก็ได้ตั้งใจทุ่มเทฝึกฝนทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติจนสามารถผ่านทุกๆ บทฝึกของวิชาทหารไปได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง...ตัวลูกยังเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในระดับที่หาตัวจับได้ยากอีกด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้ในเวลาต่อมา ตัวลูกจึงได้รับมอบหมายจากส่วนกลางให้ไปทำหน้าที่เป็นหัวหน้านายทหารที่รับผิดชอบดูแลเรื่องการฝึกระเบียบเหล่าทหารในการออกรบ!!! ด้วยผลแห่งความทุ่มเทของตัวลูก ในที่สุดลูกก็ได้รับตำแหน่งหัวหน้าสมความปรารถนา  
 

ไม่ว่าตัวลูกจะพูดหรือกล่าวอะไรออกไปเหล่าทหารหาญที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตัวลูกก็จะเชื่อฟังยินดี
และเต็มใจที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของตัวลูกอยู่เสมอๆ
 
     และด้วยคำอธิษฐานจิตกับอุปนิสัยที่ตัวลูกได้เคยสั่งสมความเป็นผู้นำมาข้ามภพข้ามชาติ เมื่อมารวมกับผลแห่งบุญที่ตัวลูกได้เคยบวชเป็นพระแล้วก็ได้แสดงธรรมเอาไว้ในภพชาติก่อนๆที่ผ่านมานี้เอง จึงส่งผลทำให้ไม่ว่าตัวลูกจะพูดหรือกล่าวอะไรออกไป เหล่าทหารหาญที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตัวลูกก็จะเชื่อฟังยินดี และเต็มใจที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของตัวลูกอยู่เสมอๆ ชนิดที่เรียกว่า...สั่งซ้ายไปซ้าย สั่งขวาไปขวานั่นเอง


ในเวลาต่อมาก็ได้ออกบวชตามพระราชา
 
 
     ในเวลาต่อมา...เมื่อพระราชา (ผู้เป็นที่รักยิ่งของมหาชนทั้งหลาย) ได้เสด็จออกผนวชแล้วตัวลูกก็เกิดความรู้สึกอยากที่จะออกบวชตามพระราชาเป็นอย่างมาก เมื่อเป็นเช่นนี้ตัวลูกจึงได้ค่อยๆ เคลียร์ภารกิจหน้าที่การงานแล้วก็ออกบวชตามพระราชาไปด้วย จนกระทั่งเมื่อกาลเวลาได้ล่วงเลยผ่านไปพระเถระ (อดีตพระราชาองค์ที่ออกบวช) ท่านก็เริ่มปลีกวิเวกมากขึ้น ด้วยเหตุดังกล่าวนี้เองพระเถระจึงได้ประกาศเฟ้นหาพระอาจารย์สักรูปหนึ่งที่จะสามารถมาทำหน้าที่ถ่ายทอดเทศน์สอนอธิบายขยายความและปูพื้นฐานธรรมะให้บรรดาสาธุชนผู้มาใหม่ได้รู้และเข้าใจในเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต
 

ตัวลูกได้ขันอาสาขอทำหน้าที่ถ่ายทอดเทศน์สอนอธิบายขยายความและปูพื้นฐานธรรมะให้บรรดาสาธุชนผู้มาใหม่ได้รู้และเข้าใจในเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต
 
     ทันทีที่ตัวลูกได้ทราบถึงความปรารถนาของพระเถระ (อดีตพระราชาองค์ที่ออกบวช) ด้วยคำอธิษฐานจิตและอุปนิสัยที่ตัวลูกได้เคยสั่งสมความเป็นผู้นำมาหลายภพหลายชาติ จึงดลบันดาลให้ตัวลูกเกิดความรู้สึกที่สนใจและปรารถนาอยากที่จะมาทำหน้าที่ดังกล่าวนี้เป็นอย่างมาก เมื่อเป็นเช่นนี้...ตัวลูกจึงไม่รอช้าได้ขันอาสาขอทำหน้าที่ดังกล่าวนี้กับพระเถระ ซึ่งพระเถระท่านก็ไม่ได้ให้ตัวลูกรับหน้าที่ดังกล่าวนี้แบบง่ายๆ เลยทันที ที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะพระเถระท่านมีบททดสอบพิสูจน์ใจโดยการให้ตัวลูกไปศึกษาค้นคว้าธรรมะจากนั้นก็ให้ไปแสดงธรรมแก่สาธุชนทั้งหลายอยู่เป็นประจำทุกวันๆ  โดยไม่ได้บอกกำหนดเวลาว่าการแสดงธรรมของตัวลูกนี้จะสิ้นสุดลงวันไหนและเมื่อไหร่!!! 
 

พระเถระเมตตาให้ความไว้วางใจและยินยอมให้ตัวลูกมารับหน้าที่นำธรรมะและเรื่องความเป็นจริงของชีวิตมาแสดงให้แก่สาธุชนได้รับฟังกัน
 
     เมื่อตัวลูกได้ลองไปทำหน้าที่ดังกล่าว คือแสดงธรรมตามที่พระเถระได้มอบหมายเอาไว้ บางวันก็มีสาธุชนมาฟังธรรมอยู่เป็นจำนวนมาก ส่วนบางวันก็มีสาธุชนมาฟังธรรมเป็นจำนวนน้อยแต่ไม่ว่าแต่ละวันจะเป็นอย่างไรตัวลูกก็คงยังทำหน้าที่นี้อย่างสม่ำเสมอแบบไม่ขาดตกบกพร่อง  และไม่ท้อใจเลยแม้แต่น้อย!!!...
 
     จวบจนกระทั่งเมื่อวันเวลาได้ล่วงเลยผ่านไปนานหลายๆ ปี!!! ความแน่วแน่ของตัวลูกก็เป็นที่ประจักษ์ พระเถระ (อดีตพระราชาองค์ที่ออกบวช) จึงเมตตาให้ความไว้วางใจและยินยอมให้ตัวลูกมารับหน้าที่นำธรรมะและเรื่องความเป็นจริงของชีวิต...ที่ได้การรับถ่ายทอดจากพระเถระ (อดีตพระราชาองค์ที่ออกบวช) มาแสดงให้แก่สาธุชนได้รับฟังกันในที่สุด!!!...
 
ในที่สุดตัวลูกก็ได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในที่ชัดใสสว่าง
 
     เมื่อตัวลูกได้รับมอบหมายภารกิจที่สำคัญดังกล่าวจากพระเถระ (อดีตพระราชาองค์ที่ออกบวช) แล้ว ตัวลูกก็เกิดความรู้สึกที่ปลื้มปีติและดีใจเป็นอย่างมาก ซึ่งตัวลูกก็ได้ทำหน้าที่นี้ควบคู่ไปกับการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างไม่ขาดตกบกพร่องเลย
     แล้วในที่สุด!!!...ตัวลูกก็ได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในที่ชัดใสสว่าง และเมื่อตัวลูก (ในภพชาตินั้น) หมดอายุขัยลงไปแล้ว ตัวลูกก็ได้เดินทางกลับสู่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ได้อย่างสมภาคภูมิแห่งนักรบกล้ากองทัพธรรม


ด้วยผลแห่งบุญที่ตัวลูกได้เคยทำหน้าที่เทศน์สอนมาหลายๆ ภพหลายๆ ชาติจึงส่งผลทำให้ในภพชาติปัจจุบันนี้
ในเวลาที่ตัวลูกพูดเชิญชวนให้คนทำความดีอะไรก็ตาม ใครๆ ก็จะเชื่อถือและมักจะทำตามอยู่เสมอๆ
 
     และเมื่อมาถึงในภพชาติปัจจุบันนี้!!! ด้วยคำอธิษฐานจิตและอุปนิสัยที่ตัวลูกได้สั่งสมความเป็นผู้นำมาหลายๆ ภพหลายๆ ชาติ เมื่อมารวมกับ...การที่ตัวลูกได้พิสูจน์ตนจนเป็นที่ไว้วางใจของพระเถระ (อดีตพระราชาองค์ที่ออกบวช) ในพุทธันดรที่ผ่านมานี้เองจึงเป็นเหตุทำให้ในภพชาติปัจจุบันนี้...ตัวลูกจึงได้รับความเมตตาและความไว้วางใจจากคุณครูไม่ใหญ่ให้มารับหน้าที่เป็น “หัวหน้าชั้นของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา!!!... ”  
 
     และด้วยผลแห่งบุญ...ที่ตัวลูกได้เคยทำหน้าที่เทศน์สอนและถ่ายทอดธรรมะให้แก่มหาชนทั้งหลายมาหลายๆ ภพหลายๆ ชาตินี้เอง จึงส่งผลทำให้ในภพชาติปัจจุบันนี้ ตัวลูกจึงมีบุญพิเศษเกี่ยวกับเรื่องการพูด คือในเวลาที่ตัวลูกพูดหรือกล่าวเชิญชวนให้คนทำความดีอะไรก็ตาม ใครๆ ก็จะเชื่อถือและมักจะทำตามอยู่เสมอๆ
    
     ส่วนพระภิกษุรูปที่เป็นต้นแบบของตัวลูกในการอธิบายความขยายความธรรมะในหลายๆ  พุทธันดรก่อนๆ นั่นก็คือ...อุบาสิกาเขตในท่านหนึ่งในภพชาติปัจจุบันนี้นั่นเอง
 
     ส่วนว่า...เรื่องราวของอุบาสิกาเขตในท่านนี้ (หรือพระภิกษุรูปที่เป็นต้นแบบของตัวลูกในหลายๆ  พุทธันดรก่อนๆ) จะมีรายละเอียดที่น่าสนใจและน่าติดตามขนาดไหนนั้น เราก็คงจะต้องอดใจมารอรับฟังกันต่อในวันถัดไป 
 


กรณีศึกษากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริง (Case study in real life)

บุคคลที่ปรากฏในเรื่องราวต่อไปนี้ มีตัวตนจริงในปัจจุบัน ประสบชะตากรรมขึ้นลงตามกระแสของวัฏฏะและกฎแห่งกรรม (ชมตัวอย่างบทสัมภาษณ์จากรายการชีวิตในสังสารวัฏ) ผู้อ่าน-ผู้ชมก็อย่าเพิ่งเชื่อหรือปฏิเสธในทันที ควรศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา แล้วค่อยนำไปเป็นอุทธาหรณ์ในการดำเนินชีวิตต่อไป

"วิชชาธรรมกาย" เป็นความรู้ดั้งเดิมในพระพุทธศาสนา เมื่อปฏิบัติแล้วสามารถไปรู้ไปเห็นเรื่องราวกฎแห่งกรรม การเวียนว่ายในภพภูมิต่างๆ ตรงตามพระธรรมคำสอนในพระไตรปิฎก วิชชาธรรมกายจึงเป็นหลักฐานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทันสมัยตลอดกาล (อกาลิโก)พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      Case Study โรคมะเร็งลำไส้และภาวะลำไส้อุดตัน (คุณแม่ชื้น)
      Case Study โรคปอดติดเชื้อ (คุณพ่อกิตติ)
      Case Study โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง (คุณพ่อวิศิษฎ์)
      Case Study โรคมะเร็งท่อไต (โยมแม่นุชชดา)
      ราชองครักษ์ชาตินักรบ ตอนที่ 16 (ตอนจบ)
      Case Study วิบากกรรมใดทำให้ไปเป็นสัมภะเวสี (คุณพ่อหัน)
      วิบากกรรม "คนหาปลา" ตอนจบ
      Case Study โรคมะเร็งลำไส้ (อุบาสกปองสิชฌ์) ตอนที่ 2 (ตอนจบ)
      Case Study โรคมะเร็งลำไส้ (อุบาสกปองสิชฌ์) ตอนที่ 1
      Case Study โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ (พระจุมพล)
      วิบากกรรมน้ำท่วมปอด (คุณแม่พยอม)
      Case Study โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ (โยมพ่อเกษมศักดิ์) ตอนที่ 3 (ตอนจบ)
      Case Study โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ (โยมพ่อเกษมศักดิ์) ตอนที่ 2