ปรากฏการณ์สำแดงอานุภาพของพระบรมธาตุ (2)

สมัยรัชกาลที่ 4 พระองค์ทรงอธิษฐานต่อหน้าองค์พระปฐมเจดีย์ว่า ถ้าในพระมหาเจดีย์นี้มีพระบรมธาตุซึ่งท่านแต่โบราณบรรจุไว้ในภายใน ขอเทพยาผู้ใหญ่ทรงรักษา พระมหาเจดีย์องค์นี้จงมีเมตตากรุณาแบ่งพระบรมธาตุให้สักสององค์ข้าพเจ้าจะนำไปบรรจุไว้ในพระพุทธรูปหล่อใหม่นามว่าพระสัมมาสัมพุทธพรรณีองค์หนึ่งและไว้ในพระเจดีย์ทองเหลืองหุ้มเงินอีกองค์หนึ่ง https://dmc.tv/a17538

บทความธรรมะ Dhamma Articles > พระพุทธศาสนา
[ 24 ก.พ. 2557 ] - [ ผู้อ่าน : 15423 ]

พระบรมธาตุ

ปรากฏการณ์สำแดงอานุภาพของพระบรมธาตุ

ปรากฏการณ์สำแดงอานุภาพของพระบรมธาตุ (2)
 

วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ที่ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษ ชนิดราชวรมหาวิหาร

รัตนโกสินทร์


      สมัยรัชกาลที่ 4 พระองค์ทรงอธิษฐานต่อหน้าองค์พระปฐมเจดีย์ว่า ถ้าในพระมหาเจดีย์นี้มีพระบรมธาตุซึ่งท่านแต่โบราณบรรจุไว้ในภายใน ขอเทพยาผู้ใหญ่ทรงรักษา พระมหาเจดีย์องค์นี้จงมีเมตตากรุณาแบ่งพระบรมธาตุให้สักสององค์ข้าพเจ้าจะนำไปบรรจุไว้ในพระพุทธรูปหล่อใหม่นามว่าพระสัมมาสัมพุทธพรรณีองค์หนึ่งและไว้ในพระเจดีย์ทองเหลืองหุ้มเงินอีกองค์หนึ่ง ต่อมาอีก 1 เดือนครึ่ง พระสงฆ์สวดมนต์อยู่ในหอพระวัดมหาธาตุ เวลา 5 ทุ่ม เมื่อสวดมนต์ไปได้ครึ่งหนึ่ง จึงเห็นเป็นควันกลุ้มขึ้น ที่พระพุทธเนาวรัตน์สีแดง และมีกลิ่นหอมเหมือนควันธูปเทียน ควันพลุ่งขึ้นมากจนพระพุทธเนาวรัตน์นั้นแลดูพระองค์แดงเหมือนสีนาค พระสงฆ์ทั้งปวงก็ตกใจ นึกว่าไฟไหม้ ไปดูก็หาเห็นไฟอะไรไม่ จึงกลับมานั่งสวดมนต์ต่อไปจนจบควันนั้นก็จางหายไป วันรุ่งขึ้น ร.4 เสด็จทอดพระเนตรพระพุทธเนาวรัตน์ จึงเห็นพระบรมธาตุที่บรรจุเพิ่มไว้ในพระพุทธรูปเพิ่มขึ้นเป็น 2 องค์ ถามกันโดยทั่วไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดนำมาบรรจุไว้เพิ่ม ที่ฐานพระก็ไม่มีรอยเปิด พระบรมธาตุที่เสด็จมาใหม่นั้นเล็กเท่าเมล็ดพันธ์ผักกาด มีสีขาวคล้ายดอกพิกุลสด กับมีสีขาวดุจสังข์

       พ.ศ. 2396 วันพฤหัสบดี เดือนยี่ ขึ้น 5 ค่ำปีฉลู เบญจศก จ.ศ. 1215 เพลายามเศษ เห็นที่องค์พระปรางค์พระปฐมเจดีย์เป็นดวงกลมออกจากซุ้มคูหาฝ่ายอุดรทิศดวงโตเท่าผลส้มเกลี้ยง มีรัศมีสว่างขึ้นไปเบื้องบนถึงยอดนภศูลเบื้องต่ำถึงชั้นทักษิณเดิม แล้วก็หายไป

      พ.ศ. 2398 เห็นที่องค์พระปรางค์พระปฐมเจดีย์เป็นดวงช่อออกมาทางซุ้มคูหาทิศเหนือ อีกคราวหนึ่งเดือนอ้าย ปีมะโรง อัฐศก เห็นอัศจรรย์ 2 ครั้ง การที่องค์พระปฐมเจดีย์ปาฏิหาริย์นั้น มีทุกปี ปีละ 2 ครั้งบ้าง 3 ครั้งบ้าง ถ้าสมโภชเวียนเทียนเมื่อใดก็เป็นทุกคราวแลที่ปฐมเจดีย์ก็มีอัศจรรย์หลายอย่าง คือที่องค์พระปรางค์ บางที่เดือนมืดก็บังเกิดมีรัศมีเหมือนบุคคลเอาผ้าขาวไปคลุมไว้ แล้วก็หายไปทีละน้อยๆ จนเต็มกำลัง แลเห็นขึ้นไปจนตลอดยอดนภศูล บางทีก็สว่างซีกหนึ่ง บางทีก็สว่างข้างล่าง มืดข้างบน แล้วสว่างข้างบน มืดข้างล่าง เมื่อจะสว่างนั้นก็เป็นรัศมีเรืองขึ้นทีละน้อยๆ จนสว่างเต็มกำลังตลอดยอดนภศูล แล้วมีรัศมีโรยอ่อนลงมาทีละน้อยจนมืดไปทั้งองค์พระปรางค์ แล้วก็ค่อยมีรัศมีเรืองขึ้นมาอีก ดังกล่าวแล้ว เป็นอยู่ 2 ทุ่ม บ้าง 3 ทุ่มบ้าง จึงหายไป
 
      บางทีก็เห็นเหมือนดวงดาวติดอยู่ปลายยอดนภศูล มีรัศมีแดง เหลือง เขียว สีต่างๆ ค่อยเลื่อนลงมาทีละน้อยๆ หายไปในช่องคูหา บางทีดูที่องค์พระปรางค์มืดเป็นปกติ แต่ขอบริมนั้นขาวสว่างรุ่งเรืองขึ้นไปตลอดยอด บางทีได้ยินเสียงโห่ร้อง ครั้นไปชันสูตร ก็ไม่เห็นมีผู้ใด บางทีได้ยินเสียงฆ้องชัยเหมือนบุคคลตีอยู่ในองค์พระเจดีย์ บางทีหาใช่เวลาสัปปุรุษขึ้นไปนมัสการ พวกทำงานก็ได้กลิ่นธูปเทียนหอมตระหลบไป บางจำพวกมิอาจขึ้นไปบนทักษิณได้ก็นั่งกราบไหว้อยู่แต่พื้นดิน

     อีกครั้งหนึ่ง ต่อหน้า ร.4 มีรัศมีสีขาวตกลงมาหายไปที่หลังวิหารพระไสยาสน์เก่า ซึ่งอยู่ที่พระวิหารหลวงเดี๋ยวนี้ บรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการที่เฝ้าอยู่บนนั้นได้เห็นว่าดาวตกใกล้จะถึงพระลานบ้าง ถึงหลังพระราชวังบ้าง ที่อยู่ใกล้ก็เห็นตกไกลออกไป ที่อยู่ไกลก็เห็นตกใกล้เข้ามาเสมอเพียงตัวอยู่ เป็นการอัศจรรย์อย่างหนึ่ง

      อีกครั้งหนึ่งปีฉลู สัปตศก ร.4 เสด็จพระราชดำเนินทอดผ้าพระกฐินแล้วประทับอยู่ 2 ราตรี ได้ทอดพระเนตรเห็นปาฏิหาริย์ในที่ประชุมพระวงศานุวงศ์ ข้าราชการก็เห็นด้วยมาก พระเจ้าอยู่หัวทรงปีติโสมมนัสมากในรัศมีของพระบรมธาตุ ทองทศพิศมีอยู่ในฉลองพระองค์เท่าใด ก็เทออกพระราชทานให้เป็นส่วนพระราชกุศลจนสิ้น นอกจากนี้พวกชาวยุโรปยังศรัทธาแบกอิฐขึ้นไปก่อแล้วกราบไหว้และถวายทอง เมื่อต้องการสายโซ่รัดองค์พระ ไปถามซื้อคนขายก็พลอยยินดีให้เปล่าๆ พวกแขกก็กราบไหว้บอกว่าพระเจ้าเก่าแก่ของพวกเขาที่ล่วงไปนานแล้วเสด็จมาบรรทมอยู่ที่นี่

       รัชกาลที่ 5 ทรงทอดพระเนตรปาฏิหาริย์ 2 ครั้ง เมื่อพ.ศ. 2406 และ 2410 ที่พระปฐมเจดีย์ ทรงสันนิษฐานว่าเป็นอยู่เนืองๆ แต่มักจะเข้านอนกันแล้ว เลยไม่ค่อยมีใครเห็น ที่ปรากฏบ่อยจะมีในเดือน 11, 12 และเดือนยี่

      รัชกาลที่ 6 ทอดพระเนตร 2 ครั้ง ครั้งแรกพ.ศ. 2452 วันอาทิตย์ 24 ต.ค. ร.ศ. 128 ตรงกับวันขึ้น 10 ค่ำ เดือน 11 เพลาดึก 2 ยาม 55 นาที ทรงทอดพระเนตรเห็นองค์พระปฐมเจดีย์มีรัศมีสว่างพราวออกมาทั้งองค์ ซ้ำยังมีรัศมีพวยพุ่งขึ้นไปอีกประมาณ 3 – 4 วา ปรากฏอยู่ถึง 17 นาที มีผู้เห็นทั้งหมด 69 คน ไม่นับชาวตลาดอีกหลายคน

      พ.ศ. 2457 ร. 6 ทรงทอดพระเนตรเห็นปาฏิหาริย์อีกครั้งหนึ่ง โปรดให้จัดเครื่องพระภูษาทรงสพัก เรียกประชุมพร้อมกัน ทรงนำสวดมนต์ด้วยพระองค์เอง โปรดให้สร้างเหรียญที่ระลึก เรียกว่า เหรียญกังสดาล ด้วยทอง เงิน นาค จารึกวันเดือนปีที่พระธาตุปาฏิหาริย์ด้านหนึ่ง เป็นรูปพระปฐมเจดีย์อีกด้านหนึ่ง พระราชทานแก่ผู้ได้เห็นทั่วกัน และโปรดให้สร้างพระที่นั่งปาฏิหาริย์ทัศไนย ณ จุดนั้นด้วย
 
จาก :  หนังสือพระบรมธาตุ เขียนโดย : อ.บริภัทร
พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2539

อ่านบทความอื่นๆ


http://goo.gl/j1Fc6M


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      กำหนดการ เฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช
      ประวัติโดยสังเขป สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙)
      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านการศึกษาสงเคราะห์
      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านศาสนศึกษา
      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านการปกครอง
      ความแตกต่างของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์
      วัดโบสถ์บนบางคูเวียง
      ประวัติย่อพระพุทธเจ้า 28 พระองค์
      พระมหาเจดีย์ชัยมงคล
      พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) พระอุปัชฌาย์ของเหล่าธรรมทายาท
      บรรพชาสามเณรหนึ่งล้าน คือ สิ่งอัศจรรย์ของโลก
      การบริภาษพระภิกษุผู้ทรงศีลเป็นกรรมอันหนัก
      การแต่งกายไปวัด เมื่อจะไปวัดควรแต่งกายอย่างไร ให้ถูกต้องและสุภาพ
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร