วันคุ้มครองโลกที่แท้จริงคืออะไร คนทั้งโลกให้ความสำคัญกับวันคุ้มครองโลกอย่างไร

หากเราจะมาพูดถึงวันคุ้มครองโลก โลกของเราจะได้รับความคุ้มครองจริงๆ อย่างไร เริ่มต้นตรงไหน เราจะทำอย่างไรให้เรา และโลกได้รับความคุ้มครองอย่างแท้จริง . . . https://dmc.tv/a19940

บทความธรรมะ Dhamma Articles > เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
[ 21 เม.ย. 2558 ] - [ ผู้อ่าน : 6355 ]

วันคุ้มครองโลก

วันคุ้มครองโลกที่แท้จริงคืออะไร
คนทั้งโลกให้ความสำคัญกับวันคุ้มครองโลกอย่างไร

(เรียบเรียงจากรายการข้อคิดรอบตัว โดยพระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ)

วันคุ้มครองโลก Earth Day 22 เมษายน
วันคุ้มครองโลก

วันนี้เราจะมาพูดถึงวันคุ้มครองโลก . . .

คนทั้งโลกให้ความสำคัญกับวันคุ้มครองโลกอย่างไร
. . .

ประวัติที่มาของวันคุ้มครองโลก

     เริ่มต้นจากคนชั้นนำของโลก โดยเริ่มต้นจากอเมริกา ซึ่งตอนนั้นถือว่าเทคโนโลยี เศรษฐกิจทุกอย่างก็เป็นผู้นำของโลก เริ่มเห็นว่าพอเทคโนโลยีพัฒนาไปมากขึ้น คนมากขึ้น การใช้ทรัพยากรธรรมชาติก็มากขึ้น ป่าไม้ถูกรุกทำลาย น้ำเสีย อากาศเสีย ถ้าปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ต้องไม่ดีแน่ โลกจะไปไม่รอด และมนุษย์ก็จะอยู่ไม่เป็นสุข

     จึงได้เริ่มรณรงค์ให้คนเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ว่าเราทุกคนต้องช่วยกัน เราอยู่ร่วมกันบนโลก ต้องช่วยคุ้มกันดูแลโลกด้วย

     รณรงค์จนกระทั่งคนเห็นความสำคัญมากขึ้นๆ และจุดสำคัญคือ วันที่ 22 เมษายน เขาสามารถปลุกคนอเมริกาให้ลุกขึ้นมาชุมนุมกัน กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดล้อมครั้งใหญ่ได้ถึง 20 ล้านคน จึงถือวันที่ 22 เมษายน ปี 2513 เป็นวันเริ่มต้นของวันคุ้มครองโลก

วันคุ้มครองโลก Earth Day 22 เมษายน
วันที่ 22 เมษายน ปี 2513 เป็นวันเริ่มต้นของวันคุ้มครองโลก


     จนกระทั่งรัฐบาลอเมริกาออกกฎหมาย และมีการจัดตั้งสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติขึ้นมา และขยายไปทั้งโลก จนกระทั่งสหประชาชาติ (UN) ก็ได้กำหนดให้วันที่ 22 เมษายน ของทุกปีเป็นวันคุ้มครองโลก (Earth Day)  

     ที่มาของวันคุ้มครองโลก จึงมาจากสิ่งแวดล้อมโลก เราต้องมาช่วยกันดูแลโลก เราจะได้อยู่ในโลกนี้อย่างเป็นสุข

 

ความสำคัญของวันคุ้มครองโลก

     เขาเริ่มต้นวันที่ 22 เมษายน ซึ่งเผอิญตรงกับวันคล้ายวันเกิดของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย (เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย) พอดีเลย และก็เริ่มในปี 2513 ซึ่งก็มาพอดีกับปีที่มีการขุดดินก้อนแรกสร้างวัดพระธรรมกาย คือเมื่อมาฆบูชา กุมภาพันธ์ ปี 2513 หลังจากนั้น ถัดมาแค่ 2 เดือนก็เกิดวันคุ้มครองโลก มาบรรจบพร้อมกันทั้งวัน เดือน และก็ปี.. แสดงว่าเรื่องนี้ต้องมีเหตุ . . .

คุ้มครองโลกที่แท้จริงเราทำได้อย่างไร

      จริงๆ เราจะพบว่า การจะคุ้มครองโลกได้จริงๆ นั้น โลกทางกายภาพมีความสำคัญ นั่นคือที่มาของคำว่า Earth Day ซึ่งจริงๆ แล้วถ้าจะให้คุ้มครองโลกทางกายภาพได้ มันต้องเริ่มจากใจ สำคัญที่ใจมนุษย์ ถ้าใจมนุษย์เร่าร้อน ด้วยความโลภ โกรธ หลง เมื่อไหร่ "ยากที่จะคุ้มครองโลกภายนอกให้เป็นสุข"


วันคุ้มครองโลก Earth Day 22 เมษายน
 22 เมษายน วันคุ้มครองโลก


     เหมือนอย่างซัดดัม ฮุสเซน เกิดขึ้นมาคนหนึ่งนี้เป็นอย่างไร ออกรบกันเสร็จแล้วเห็นท่าไม่ดีระเบิดบ่อน้ำมัน จุดไฟเผาในคูเวต มลพิษที่เกิดขึ้นมามหาศาลเลย จากใจของคนคนเดียวเกิดผลต่อโลกทางกายภาพเยอะแยะ

    แต่ถ้าใจของคนเป็นสุข ทุกอย่างก็จะดี ตัวอย่างในเมืองไทยใกล้ๆ ตัวเรา เช่น ถึงคราวหน้าแล้ง แล้วใครหวังประโยชน์ส่วนตัว ไปจุดไฟเผาป่าเพื่อจะเอาเห็ด พอป่าไหม้ไปหมดแล้วมีฝนตกลงมาจะได้เกิดเห็ด ให้เก็บไปขาย เผาป่าเพื่อจะเอาเห็ด

     ในแถบภาคเหนือของไทยจากภาพถ่ายดาวเทียม เห็นจุดไฟไหม้ป่า เห็นเป็นพันๆ จุดเลย นี่คือตัวอย่างของใจคนที่คิดจะเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัวขึ้นมาเมื่อไหร่ เรายากที่จะคุ้มครองโลกได้

     ใจมนุษย์และสิ่งแวดล้อมสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด การจะแก้สิ่งแวดล้อมต้องกลับไปแก้ที่ใจ

     เพราะฉะนั้น ในวันคุ้มครองโลกทุกปี วัดพระธรรมกายจึงจัดกิจกรรมกระตุ้นให้คนมาทำความดี มาพัฒนาจิตใจกัน เมื่อทำอย่างนี้แล้วโลกย่อมได้รับการคุ้มครอง


วันคุ้มครองโลก Earth Day 22 เมษายน
คุ้มครองโลก คุ้มครองใจ

การคุ้มครองโลกต้องเริ่มต้นที่ใจคน

     เมื่อเราจับประเด็นได้อย่างนี้ว่า "การคุ้มครองโลกต้องเริ่มที่ใจคน" จากนั้น "สิ่งแวดล้อม ดิน อากาศ ฟ้า" ก็จะดีตามใจเราไปหมด รวมทั้งมนุษย์ และสัตว์ทั้งหลายก็จะอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก เพราะไม่เบียดเบียนกัน

     ถ้าแก้ที่ใจได้ ก็จะแก้ไขได้ทุกเรื่อง ดังนั้น พอถึงวันที่ 22 เมษายน หลวงพ่อธัมมชโยจึงเน้นว่าวันที่ 22 เมษายนเป็นวันคุ้มครองโลก ต้องเป็นวันที่เรามาสร้างบุญกัน คือ ให้ทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา

     การบำเพ็ญมหาทานบารมี ก็จะมีการถวายมหาสังฆทานกับพระทั้งประเทศ ซึ่งปกติเราอาจเคยได้ยินถวายสังฆทาน 9 วัด คือ ไปวันละวัด "9 วันได้ 9 วัด" แต่ในวันคุ้มครองโลกที่วัดพระธรรมกาย  "1 วันได้ หมื่นกว่าวัด" ในวันเดียวสามารถที่จะทำบุญได้หลายหมื่นวัด เพราะเราถวายเป็นสังฆทาน ถูกตัวจริงพระ ถวายทีเดียวได้บุญเป็นหมื่นกว่าวัด ถือว่าคุ้มมาก

วันคุ้มครองโลก Earth Day 22 เมษายน
คุ้มครองโลก คุ้มครองใจ


เราจะขยายการคุ้มครองโลกออกไปได้อย่างไร

     วัดพระธรรมกายเราบอกว่า "การคุ้มครองโลกต้องแก้ที่ใจคน" ให้คนมีศีล มีธรรม ละความโลภ โกรธ หลง ให้เบาบางลงแล้วโลกจะได้รับการคุ้มครอง ถ้าเราฟังก็ย่อมเห็นตามว่าถูกต้อง แต่ประเด็นคือ แล้วเราจะทำอย่างไรให้แนวคิดนี้ขยายไปทั้งโลกได้จริง คนที่เป็นผู้นำระดับโลกเขาจะมองอย่างนี้ ไม่ใช่แค่พูดหลักการสวยๆ แล้วจบแค่บนกระดาษ หรือจบแค่คำพูดในวงสนทนาแล้วก็จบ ถ้ามีแต่พูด แต่ไม่ได้ทำก็จะไม่ได้งาน ทุกวงประชุมของโลกคือ ทำอย่างไรจะได้แนวความคิดที่ถูกต้อง แล้วสามารถนำแนวคิดนั้นไปสู่มหาชนในสังคมทั้งประเทศ และทั้งโลกได้จริงด้วย

     วันคุ้มครองโลกที่วัดพระธรรมกาย ปี 2553 มีอุบาสิกาแก้วมา 5 แสนคน และปี 2554 เป็น 1 ล้านคน ปีหนึ่ง 2-3 รอบ รวมทั้งบวชพระด้วย เราเริ่มเห็นช่องทางแล้วไหมว่า ศีลธรรมจะขยายไปเต็มแผ่นดินไทยได้อย่างไร คุ้มครองใจคนและคุ้มครองโลก ทั้งกายภาพ และชีวิตทุกๆ ชีวิต และขยายจากประเมศไทยไปสู่ทั้งโลก สามารถมองเห็นได้แล้วว่าจะทำให้เกิดขึ้นจริงได้อย่างไร วัดพระธรรมกายเราไม่ได้ให้แต่แนวคิดเท่านั้น แต่ทำให้เห็นชัดทั้งกระบวนการ และวิธีการที่แนวคิดนี้กำลังจะขยายไปคลุมทั้งโลกได้จริงๆ

วันคุ้มครองโลก Earth Day 22 เมษายน
คุ้มครองโลก คุ้มครองใจ


     วันคุ้มครองโลก ปี 2553 ครบ 40 ปีวันคุ้มครองโลก และครบ 40 ปีของการสร้างวัดพระธรรมกาย โลกก้าวเข้าสู่จุดเปลี่ยนแล้ว ที่จะก้าวไปสู่ความสว่างไสว และโลกจะได้รับความคุ้มครองที่แท้จริงจากพระรัตนตรัย ศีลธรรมในใจมนุษย์ทุกๆ คนที่มาจากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังจะขยายไปคลุมใจของคนทั้งโลก

     ดังนั้น ภาพของวันคุ้มครองโลก ปี 2553 ที่เห็นคือภาพของอุบาสิกาแก้วครึ่งล้านที่มารวมกันทำความดี แล้วจะกลับไปเป็นผู้นำศีลธรรม ฟื้นฟูศีลธรรมให้เกิดขึ้นทั้งโลก

 

ถ้าอยากทำความดีให้กับโลกในวันคุ้มครองโลกนี้บ้าง ควรทำอย่างไร

    การปฏิบัติธรรมกับป่ามีความสัมพันธ์กันมาก สังเกตได้จากสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้าล้วนแต่เกิดขึ้นในป่าทั้งสิ้น เหตุการณ์สำคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าล้วนแต่เกิดขึ้นในป่า เพราะฉะนั้น การปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนากับป่าใกล้ชิดกันมาก พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโยก็มีความรักต่อต้นไม้มาก วัดพระธรรมกายเดิมเป็นทุ่งนาโล่ง ไม่มีต้นไม้ มีแต่ต้นหญ้า หลวงพ่อธัมมชโยปลูกต้นไม้ขึ้นมาทีละต้น ซึ่งเมื่อเริ่มต้นปลูกใหม่ๆ ก็ปลูกยาก เพราะเป็นดินเปรี้ยว ต้องใช้ปูนขาวมาใส่เพื่อลดความเป็นกรด กว่าจะปลูกให้เติบโตมาทีละต้นๆ ท่านเห็นภาพการเจริญเติบโตของต้นไม้ จึงมีความรักต่อต้นไม้ทุกต้น

     ภายในวัดพระธรรมกาย ถ้าจะมีการตัดต้นไม้ ต้องมาขออนุญาตหลวงพ่อธัมมชโยก่อนทุกครั้ง แม้จะตัดกิ่งโตๆ ก็ต้องกราบขออนุญาตท่านก่อน ท่านจำได้หมดว่าต้นไม้ต้นไหน มีกิ่งก้านแผ่ขยายอย่างไร ถ้าหายไปท่านจะจำได้เสมอ ท่านชอบความร่มรื่น นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของการรักษาป่า รักษาธรรมชาติอย่างแท้จริง

วันคุ้มครองโลก Earth Day 22 เมษายน
22 เมษายน วันคุ้มครองโลก


     สาขาวัดพระธรรมกายแต่ละที่ ก็จะมีการปลูกต้นไม้ขึ้นมาจนเขียวชอุ่ม ถ้าทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือแบบนี้ สิ่งแวดล้อมก็จะดี แล้วเราเองก็จะปฏิบัติธรรมดี เรานั่งสมาธิ(Meditation)แล้วมองเห็นสีเขียวๆ ของต้นไม้ ใจก็จะพลอยสบายไปด้วย พอใจสบายก็จะทำให้นั่งสมาธิได้ดีมากขึ้น ปฏิบัติธรรมได้ดีมากขึ้น

     ดังนั้น ตัวเราเอง หากบ้านเรามีพื้นที่สักนิด ก็ลงมือปลูกต้นไม้สักต้น อาจอยู่ในกระถางก็ได้ ให้ใจเราได้ผูกพันกับธรรมชาติ ใจเราจะอ่อนโยน พอถึงคราวปฏิบัติธรรมก็จะปฏิบัติได้ดี

วันคุ้มครองโลก Earth Day 22 เมษายน
22 เมษายน วันคุ้มครองโลก


     ในวันคุ้มครองโลกนี้ ถ้าใครอยู่ไกลๆ หรือมีเหตุมาทำบุญที่วัดไม่ได้ ให้หาวิธีปลูกต้นไม้สัก 1 ต้น ถ้ามีพื้นที่ก็ปลูกลงดินเลย ถ้าไม่มีที่ก็ปลูกในกระถาง ให้มีสีเขียวๆ เกิดขึ้น แม้จะปลูกในกระถางต้นไม้ก็คลายออกซิเจนได้ แก้ปัญหาโลกร้อนได้ และในขณะเดียวกัน ก็ให้ปฏิบัติธรรม เปิดดู DMC ร่วมกิจกรรมกับที่วัด แม้ตัวเราจะอยู่คนละที่ แต่ว่าใจเราอยู่ที่เดียวกัน อยู่กับธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ใจเราก็จะเย็นลง ได้รับการคุ้มครองจากธรรมะของพระพุทธเจ้า และจะได้ช่วยกันขยายความเย็นจากใจของพวกเราไปสู่ใจของชุมชนรอบตัวเรา และไปสู่เพื่อนร่วมโลกของเรา

โลกจะได้รับการคุ้มครองได้จริงๆ อย่างไร

     การทำสมาธิคือการเอาใจเราเองมาหยุดมานิ่ง ไม่คิดฟุ้งซ่าน ใจเรามีธรรมชาติคล้ายลิง ใน 1 ชั่วโมง หรือแม้แต่ใน 1 นาที สามารถคิดได้หลายเรื่อง ใจกระโดดไปเรื่อยๆ การทำสมาธิคืออย่าให้ใจเรากระโดด ให้นิ่งๆ อยู่เรื่องเดียว และนิ่งอยู่กับเรื่องที่ดี เป็นสัมมาสมาธิ คือเอาใจมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกาย คือให้อยู่ในตัว อย่าเอาใจไปนอกตัว ตรงฐานที่ตั้งของใจ ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 เหนือสะดือขึ้นมา 2 นิ้วมือ และกำหนดเป็นภาพองค์พระที่เราคุ้นๆ นึกไว้ตรงตำแหน่งนั้น เพื่อให้ใจเรามีที่เกาะเกี่ยว และจะคุ้นกับศูนย์กลางกายมากขึ้น ไม่ซัดส่าย เมื่อใจนิ่งดีแล้วก็จะเห็นดวงสว่าง และหลังจากนี้ไปก็จะเห็นของจริง

วันคุ้มครองโลก Earth Day 22 เมษายน
22 เมษายน วันคุ้มครองโลก    ดวงแรกเป็นมโนภาพที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่เกาะของใจ  ของจริงจะตามมาที่หลังความสุขก็จะเกิดขึ้น แล้วเราจะเข้าใจที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า นตถิ สนติ ปรมํ สุขํ ความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี คือความสุขจากสมาธิมันเลิศกว่าความสุขอย่างอื่น เช่น การไปรับประทานอาหารอร่อยๆ การไปดูหนัง ฟังเพลงเพราะๆ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ที่เราเองพึงพอใจ เราจะพบว่าความสุขที่เกิดจากสิ่งเหล่านี้สู้ความสุขที่เกิดจากสมาธิไม่ได้เลย สุขจากสมาธิเป็นสุขอิ่ม เย็น สบาย ใจชุ่มเย็น ใจขยายไปทั้งโลก มีความรู้สึกรักเพื่อนมนุษย์ รักชีวิตอื่น รักสิ่งแวดล้อม รักธรรมชาติ ใจอ่อนโยน นุ่มนวล เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติรอบตัว เป็นความสุขที่ปราณีตกว่าความสุขทางเหนือหนังมังสาภายนอก

วันคุ้มครองโลก Earth Day 22 เมษายน
22 เมษายน วันคุ้มครองโลก     พอความสุขแบบนี้เกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ เราได้รับการคุ้มครองแล้ว โลกก็จะได้รับความคุ้มครอง คนที่มีใจแบบนี้จะไม่เป็นภัยต่อโลก ไม่เป็นภัยกับใคร มีแต่จะนำความสงบร่มเย็นให้เกิดขึ้นกับทุกคน กับสังคม และนำสิ่งดีๆ มาให้กับโลก ใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเมือไหร่ นั่นแหละคือ การคุ้มครองตัวเรา และคุ้มครองโลกที่แท้จริง

วันคุ้มครองโลก Earth Day 22 เมษายน
22 เมษายน วันคุ้มครองโลก


บทความเกี่ยวกับวันคุ้มครองโลก

ประวัติวันคุ้มครองโลก Earth Day 22 เมษายน
กำหนดการวันคุ้มครองโลกที่วัดพระธรรมกาย
ประวัติหลวงพ่อธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

 


http://goo.gl/ldw35p


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      กรณีการจัดการถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะพระธรรมยาตรา
      กิจกรรมที่พึงปฏิบัติในวันพระ
      ข้อคิดสะกิดใจ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
      ประมวลภาพพิธีทอดกฐินสามัคคีบำรุงวัด วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
      ประมวลภาพวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ประจำปี 2561
      ประมวลภาพงานบุญวันธรรมชัย 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561
      ประวัติการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
      ประมวลภาพงานบุญวันสมาธิโลก ประจำปี 2561 ณ วัดพระธรรมกาย
      ประมวลภาพวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2561 ณ วัดพระธรรมกาย
      5 เทคนิคใน "การสื่อสาร" ให้โดนใจ
      ศีล 5 กับกลอนสุนทรภู่
      ประมวลภาพวันวิสาขบูชา 2561 ณ วัดพระธรรมกาย
      วันวิสาขบูชามีความสําคัญอย่างไร   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
กรณีการจัดการถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะพระธรรมยาตรา
  กรณีการจัดการถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะพระธรรมยาตรา 1,135..
(16 ม.ค. 2562)    ชม 97 ครั้ง
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร