ขอเชิญร่วมบุญหล่อองค์พระ "พระบรมพุทธเจ้า" ประดิษฐาน ณ เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์

ขอเชิญร่วมบุญหล่อองค์พระ "พระบรมพุทธเจ้า" ประดิษฐาน ณ เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์ ณ สภาธรรมกายสากล จำนวน 4 ครั้ง ตลอดเดือนมีนาคม https://dmc.tv/a28752

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 9 ก.พ. 2566 ] - [ ผู้อ่าน : 18294 ]

ขอเชิญร่วมบุญหล่อองค์พระ "พระบรมพุทธเจ้า"
ประดิษฐาน ณ เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์ 
 
 
องค์พระ "พระบรมพุทธเจ้า" ทำด้วยซิลิคอนบรอนซ์ สีทอง
เหมือนพระธรรมกายประจำตัว องค์พระปางสมาธิ(Meditation)นั่งหลับตา
 
องค์พระ "พระบรมพุทธเจ้า" ประดิษฐาน
ณ เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์ ประจำ 4 ทิศ ทิศละ 6 องค์ รวม 24 องค์
 
 
     ขอเชิญร่วมบุญหล่อองค์พระ "พระบรมพุทธเจ้า" ประดิษฐาน ณ เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์ และร่วมจารึกชื่อในแผ่นโลหะ เพื่อประดิษฐานภายในแผ่นฌานองค์พระ "พระบรมพุทธเจ้า"

กำหนดการ พิธีหล่อองค์พระบรมพุทธเจ้า และหย่อนสุวรรณนิธิ 
ณ สภาธรรมกายสากล จำนวน 4  ครั้ง ตลอดเดือนมีนาคม

     วันจันทร์ที่ 6  มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันมาฆบูชา)  พิธีหล่อพระบรมพุทธเจ้า ประดิษฐานประจำทิศตะวันออก
     วันอาทิตย์ที่ 12  มีนาคม พ.ศ. 2566                  พิธีหล่อพระบรมพุทธเจ้า ประดิษฐานประจำทิศใต้
     วันอาทิตย์ที่ 19  มีนาคม พ.ศ. 2566                  พิธีหล่อพระบรมพุทธเจ้า ประดิษฐานประจำทิศตะวันตก
     วันอาทิตย์ที่ 26  มีนาคม พ.ศ. 2566                  พิธีหล่อพระบรมพุทธเจ้า ประดิษฐานประจำทิศเหนือ

 
วันอาทิตย์ต้นเดือน ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2566

     ภาคบ่าย พิธีสักการะองค์พระบรมพุทธเจ้า ณ สภาธรรมกายสากล 
     ภาคเย็น พิธีอัญเชิญองค์พระบรมพุทธเจ้า รอบพระมหาธรรมกายเจดีย์

 
วันคุ้มครองโลก : วันเสาร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2566
 
     - พิธีประดิษฐานสิริปทุมทิพย์ เเละเปิดไฟประทีปฉลองเกาะเเก้วเจดีย์สวรรค์

 
 
แอนนิเมชั่นพระบรมพุทธเจ้าประดิษฐาน ณ เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์
 

 
การ์ดอนุโมทนา หล่อพระบรมพุทธเจ้า
 
 
 
 
 
อานิสงส์การหล่อพระ

     1. ทำให้เกิดในตระกูลสูง เข้าถึงฐานะอันสูงส่ง เพราะขึ้นชื่อว่า บูชาบุคคลผู้ควรบูชา คือ พระบรมพุทธเจ้า ซึ่งถือว่าเป็นมงคลอันสูงสุด
 
     2. ผู้ทำบุญหล่อพระ จะเป็นที่เคารพนับถือเกรงใจของเหล่ามนุษย์และเทวา เพราะหล่อพระให้คนเคารพกราบไหว้ ยกใจผู้ที่มากราบไหว้ให้สูงส่ง
 
     3. ผู้ทำบุญหล่อพระ จะเป็นผู้มีปัญญาเป็นเลิศ เพราะได้ทำบุญใหญ่ที่ประกอบไปด้วยปัญญา เล็งเห็นคุณค่าขององค์พระที่สร้างขึ้นว่าจะเกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติอย่างมหาศาลทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้าตราบนานเท่านาน
 
     4. ผู้ทำบุญหล่อพระ จะอายุยืน เพราะขึ้นชื่อว่าได้ต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยาวนาน
 
     5. ผู้ทำบุญหล่อพระ จะเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ ได้เกิดในปฏิรูปเทส ในดินแดนที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง เพราะได้สร้างเหตุแห่งความเจริญไว้ในพระศาสนา
 
     6. ผู้ทำบุญหล่อพระ จะมีรูปร่างงดงามสง่า เพราะได้หล่อองค์พระ ที่มีลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทั้ง 32 ประการ และในชาติที่บารมีเต็มเปี่ยม ก็จะได้ลักษณะมหาบุรุษ
 
     7. บุญจากการหล่อพระเป็นบุญที่มีอานิสงส์มาก สามารถไปตัดรอนวิบากกรรมเก่า จากหนักให้เป็นเบา จากเบาให้เป็นหาย แม้ตายก็ไปดี
 
     8. หลังจากละโลกไปแล้ว บุญจากการหล่อพระจะช่วยให้ได้ไปเสวยทิพยสมบัติ ถึงพร้อมด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ สุข และอธิปไตยไม่มีประมาณ
 
     9. เมื่อลงมาเกิดเป็นมนุษย์ จะเข้าถึงความเป็นมหาเศรษฐีได้โดยง่าย ถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์อันมากมาย เพราะได้บริจาคทรัพย์ไว้ในพระพุทธศาสนา
 
     10. เมื่อผู้ทำบุญหล่อพระปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ จะสามารถเข้าถึงองค์พระภายในได้โดยง่าย เป็นเหตุให้หมดกิเลส บรรลุมรรค ผล นิพพาน และเข้าถึงที่สุดแห่งธรรม
 
 
 
สามารถร่วมบุญหล่อองค์พระ "พระบรมพุทธเจ้า" ประดิษฐาน ณ เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์ ได้ที่

     1. ผู้ประสานงานที่ท่านสังกัด

     2. ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ ที่ห้องรับบริจาค หอฉันคุณยายฯ  หรือ ชั้น 2 อาคารร้อยปี

     3. ที่ เว็ปไซต์ https://donate.dkcmain.org

 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 
     โทร. 02-831-1000 
      https://dmc.tv
 
 
 
 
พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      โครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติ รุ่นที่ 13
      โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ รุ่นเข้าพรรษา พ.ศ. 2567
      กำหนดการวันวิสาขบูชา ณ วัดพระธรรมกาย (22 พฤษภาคม 2567)
      ขอเชิญร่วมสนับสนุนพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัย และอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน
      กำหนดการพิธีถวายหนังสือธรรมะ บาลี นักธรรม ทางก้าวหน้า
      พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต สามเณรเปรียญธรรม 11 รูป | วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2567
      พิธีมุทิตาสักการะพระสังฆาธิการ ผู้ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ ปีพุทธศักราช 2567
      การต้อนรับพระเถรานุเถระที่เมตตาเดินทางมาร่วมงานวันคุ้มครองโลก (22 เมษายน 2567)
      กำหนดการวันคุ้มครองโลก ประจำปี 2567
      พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 10,000 วัด ทั่วประเทศ (วันคุ้มครองโลก 22 เมษายน 2567)
      พิธีอุปสมบทสามเณรเตรียม DCI รุ่นที่ 21 (วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2567)
      ขอเชิญร่วมบุญสถาปนา สังฆรัตนะและลานเวียนประทักษิณ ณ ศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานี
      พิธีร่วมบุญบรรพชาสามเณร 5,000 รูป (23 มีนาคม พ.ศ.2567)
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ รุ่นเข้าพรรษา พ.ศ. 2567
  โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ รุ่นเข้าพรรษา ประจําปีพุทธศักราช..
(13 มิ.ย. 2567)    ชม 0 ครั้ง
โครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติ รุ่นที่ 13
  โครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติ รุ่นที่ 13 อบรมระหว่างวั..
(14 มิ.ย. 2567)    ชม 0 ครั้ง