อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 19

อานิสงส์ข้อที่ 19. ด้วยผลแห่งบุญนี้จะส่งผลทำให้ลูกๆ มีสายบุญเชื่อมติดกับมหาปูชนียาจารย์อย่างหนาแน่นซึ่งก็จะทำให้ในภพชาติต่อๆ https://dmc.tv/a12981

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > ปกิณกธรรม > ธรรมะน่ารู้จากคุณครูไม่ใหญ่
[ 30 ธ.ค. 2554 ] - [ ผู้อ่าน : 14401 ]
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2554
อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า ตอนที่ 19พิธีทอดผ้าป่า
อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า ตอนที่ 19

เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 

ด้วยผลแห่งบุญจะส่งผลทำให้ลูกๆ มีสายบุญเชื่อมติดกับมหาปูชนียาจารย์อย่างหนาแน่น 
 
ด้วยผลแห่งบุญจะส่งผลทำให้ลูกๆ มีสายบุญเชื่อมติดกับมหาปูชนียาจารย์อย่างหนาแน่น

    อานิสงส์ข้อที่ 19. ด้วยอานิสงส์ที่ลูกๆ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ได้ตั้งใจทำบุญทอดผ้าป่าอย่างเต็มที่เต็มกำลังอย่างไม่มีข้อแม้ข้ออ้างเงื่อนไขอีกทั้งลูกๆ ยังได้ทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรเชิญชวนมหาชนผู้มีบุญให้มาทำบุญทอดผ้าป่าอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันแบบสุดๆ ด้วยผลแห่งบุญนี้จะส่งผลทำให้ลูกๆ มีสายบุญเชื่อมติดกับมหาปูชนียาจารย์อย่างหนาแน่นซึ่งก็จะทำให้ในภพชาติต่อๆ ไปตัวลูกจะได้เกิดมาสร้างบารมีร่วมกับ มหาปูชนียาจารย์และหมู่คณะไปทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
 
ด้วยผลแห่งบุญจะส่งผลทำให้ตัวลูกสามารถสร้างบารมีร่วมกับหมู่คณะไปได้อย่างตลอดรอดฝั่ง
 
ด้วยผลแห่งบุญจะส่งผลทำให้ตัวลูกสามารถสร้างบารมีร่วมกับหมู่คณะไปได้อย่างตลอดรอดฝั่ง

      แม้ลูกๆ บางคน อาจจะเคยพลัดพรากจากหมู่คณะมาหลายภพชาติหลายชาติแล้ว   และก็เพิ่งจะได้มีโอกาสกลับมาเจอกับหมู่คณะอีกครั้งในภพชาติปัจจุบันนี้ก็ตามแต่ถ้าลูกๆ ได้ตั้งใจทุ่มทำบุญทอดผ้าป่าอย่างเต็มที่เต็มกำลังแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันด้วยบุญจากการทอดผ้าป่านี้ก็จะไปดึงดูดเอาบุญเก่าๆ ที่ตัวลูกได้เคยสั่งสมร่วมกับมหาปูชนียาจารย์และหมู่คณะเอาไว้ในอดีต ให้มาซ้อนรวมกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายของตัวลูก  
 
บุญเหล่านี้มาตั้งเป็นผังสำเร็จให้ติดแน่นอยู่ที่ศูนย์กลางกายของตัวลูกที่จะส่งผลทำให้ตัวลูกสามารถสร้างบารมีร่วมกับหมู่คณะไปได้อย่างตลอดรอดฝั่ง
 
บุญเหล่านี้มาตั้งเป็นผังสำเร็จให้ติดแน่นอยู่ที่ศูนย์กลางกายของตัวลูก
ที่จะส่งผลทำให้ตัวลูกสามารถสร้างบารมีร่วมกับหมู่คณะไปได้อย่างตลอดรอดฝั่ง

      และเมื่อบุญทั้งหลายเหล่านั้น ได้มาประมวลรวมกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายของตัวลูกแล้วมหาปูชนียาจารย์ก็จะเมตตาคุมบุญและซ้อนทับทวีบุญบารมีในตัวของลูกให้เพิ่มขึ้นหนาแน่นยิ่งๆ ขึ้นไป จากนั้นมหาปูชนียาจารย์ก็จะเมตตานำบุญเหล่านี้มาตั้งเป็นผังสำเร็จให้ติดแน่นอยู่ที่ศูนย์กลางกายของตัวลูกที่จะส่งผลทำให้ตัวลูกสามารถสร้างบารมีร่วมกับหมู่คณะไปได้อย่างตลอดรอดฝั่งนับตั้งแต่ภพชาตินี้เป็นต้นไป
 
เมื่อใดก็ตามที่มหาปูชนียาจารย์กับหมู่คณะได้ลงมาเกิดสร้างบารมีตัวลูกก็จะได้ตามลงมาเกิดสร้างบารมีร่วมกับมหาปูชนียาจารย์และหมู่คณะด้วย
 
เมื่อใดก็ตามที่มหาปูชนียาจารย์กับหมู่คณะได้ลงมาเกิดสร้างบารมี
ตัวลูกก็จะได้ตามลงมาเกิดสร้างบารมีร่วมกับมหาปูชนียาจารย์และหมู่คณะด้วย

       และในภพชาติต่อๆ ไปเมื่อใดก็ตามที่มหาปูชนียาจารย์กับหมู่คณะได้ลงมาเกิดสร้างบารมีบนโลกมนุษย์   เมื่อนั้นตัวลูกก็จะได้ตามลงมาเกิดสร้างบารมีร่วมกับมหาปูชนียาจารย์และหมู่คณะด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็จะทำให้ตัวลูกสามารถสร้างบารมีไปได้อย่างตลอดต่อเนื่องแบบรุดหน้าไม่ถอยหลังกลับ ซึ่งก็จะส่งผลทำให้ผังแห่งการสร้างบารมีของตัวลูกมีความหนาแน่นมากยิ่งๆ ขึ้นไป อีกทั้งบุญบารมีในตัวของลูกก็จะมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ อีกด้วยซึ่งก็จะส่งผลทำให้ตัวลูกเป็นผู้ที่สมบูรณ์พร้อมในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น รูปสมบัติ  ทรัพย์สมบัติ  และคุณสมบัติและถ้าหากตัวลูกไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตด้วยแล้วไม่ว่าตัวลูกจะเกิดมากี่ภพกี่ชาติก็ตาม ตัวลูกก็จะไม่มีทางหลุดหรือพลัดพรากไปจากหมู่คณะอีกเลย
 
ลูกสามารถที่จะทำความปรารถนาของตัวเองให้สำเร็จได้แบบง่ายๆ
 
สามารถที่จะทำความปรารถนาของตัวเองให้สำเร็จได้แบบง่ายๆ
 
      ไม่ใช่เพียงเท่านั้น ถ้าหากตัวลูกมีความตั้งใจที่จะทำบุญทอดผ้าป่าอย่างเต็มที่อย่างกำลัง เช่น ปวารณาจะเป็นประธานกองหรือตั้งใจออกไปทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรเชิญชวนมหาชนผู้มีบุญให้มาทำบุญทอดผ้าป่าอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันแบบสุดๆ เป็นต้น มหาปูชนียาจารย์ก็จะเมตตาเติมบุญเติมบารมีให้ตัวลูกอย่างเต็มที่ เพื่อให้ตัวลูกสามารถที่จะทำความปรารถนาของตัวเองให้สำเร็จได้แบบง่ายๆ อย่างเป็นอัศจรรย์คือได้เป็นประธานกองสมดังที่ตัวลูกได้ตั้งใจเอาไว้ และสามารถชักชวนผู้มีบุญให้มาทำบุญทอดผ้าป่าได้อย่างง่ายๆ นั่นเอง
 
มหาปูชนียาจารย์จะกลั่นแก้วิบากกรรมต่างๆ ที่ตัวลูกได้เคยทำผิดทำพลาดเอาไว้ในอดีตให้บรรเทาเบาบางเจือจางลงไปได้ 
 
มหาปูชนียาจารย์จะกลั่นแก้วิบากกรรมต่างๆ ที่ตัวลูกได้เคยทำผิดทำพลาดเอาไว้
ในอดีตให้บรรเทาเบาบางเจือจางลงไปได้

      และที่พิเศษมากไปกว่านั้น ก็คือ มหาปูชนียาจารย์จะเมตตากลั่นแก้วิบากกรรมต่างๆ ที่ตัวลูกได้เคยทำผิดทำพลาดเอาไว้ในอดีตให้บรรเทาเบาบางเจือจางลงไปได้คือจากหนักก็จะเป็นเบา จากเบาก็จะเป็นหาย   จากร้ายก็จะกลายเป็นดี ซึ่งก็จะส่งผลทำให้ชีวิตของตัวลูกมีแต่ดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆ คือตัวลูกจะมีแต่ความสุข ความสำเร็จ และความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งๆ ขึ้นไปนั่นเอง

      ส่วนว่าอานิสงส์แห่งบุญทอดผ้าป่าภาคพิเศษข้อต่อไปจะมีรายละเอียดเป็นเช่นไร ก็คงจะต้องมาติดตามกันต่อในตอนต่อไป 


พิธีทอดผ้าป่า ประวัติความเป็นมาของการทำบุญทอดผ้าป่า
พิธีทอดผ้าป่าธรรมชัย สร้างทุกสิ่ง สุดยอดแห่งบุญต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2555

กำหนดการ พิธีทอดผ้าป่าธรรมชัย เพื่อสร้างทุกสิ่ง

อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 5  อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 7   อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 13
อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 15
อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 16


http://goo.gl/vLkcF


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร