มหาเสนาบดี ผู้ยิ่งใหญ่ ตอนที่ 17

ถึงแม้ว่าพระราชโอรสและท่านมหาเสนาบดีจะคลี่คลายคดีความที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่พวกชาวบ้านตาดำๆ ที่อาศัยอยู่ในเขตหัวเมืองชายแดนแห่งนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตาม แต่ถึงกระนั้น พระราชโอรสก็ยังทรงเป็นห่วงและรู้สึกไม่วางพระทัยในสถานการณ์ที่พร้อมจะบานปลายได้อยู่เสมอ ที่พระองค์ทรงมีความรู้สึกกังวลพระทัยเช่นนี้ ทั้งนี้ก็เป็นเพราะ.... http://dmc.tv/a13571

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > ปกิณกธรรม > ปรโลกนิวส์
[ 24 เม.ย. 2555 ] - [ ผู้อ่าน : 13718 ]
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2555
Case Study กรณีศึกษากฎแห่งกรรม
 
มหาเสนาบดี ผู้ยิ่งใหญ่ ตอนที่ 17
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 

ฝันในฝัน
หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะ ตื่นขึ้นมาหาว 1 ที
แล้วนำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะ    
 
พระราชโอรสยังทรงเป็นห่วงและรู้สึกไม่วางพระทัยในสถานการณ์ที่พร้อมจะบานปลายได้อยู่เสมอเพราะพระองค์ทรงทราบว่า หนึ่งในผู้อยู่เบื้องหลังขบวนการอภิมหาทุจริตคอรัปชั่นในครั้งนี้ยังคงลอยนวลอยู่ 
 
พระราชโอรสยังทรงเป็นห่วงและรู้สึกไม่วางพระทัยเพราะพระองค์ทรงทราบว่า
หนึ่งในผู้อยู่เบื้องหลังขบวนการอภิมหาทุจริตคอรัปชั่นในครั้งนี้ยังคงลอยนวลอยู่
 
       ถึงแม้ว่าพระราชโอรสและท่านมหาเสนาบดีจะคลี่คลายคดีความที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่พวกชาวบ้านตาดำๆ ที่อาศัยอยู่ในเขตหัวเมืองชายแดนแห่งนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตาม แต่ถึงกระนั้น พระราชโอรสก็ยังทรงเป็นห่วงและรู้สึกไม่วางพระทัยในสถานการณ์ที่พร้อมจะบานปลายได้อยู่เสมอ ที่พระองค์ทรงมีความรู้สึกกังวลพระทัยเช่นนี้ ทั้งนี้ก็เป็นเพราะ พระองค์ทรงทราบข้อมูลเบื้องลึกว่า หนึ่งในผู้อยู่เบื้องหลังขบวนการอภิมหาทุจริตคอรัปชั่นในครั้งนี้ยังคงลอยนวลอยู่ อีกทั้งบุคคลผู้นี้ยังเป็นถึงเสนาบดีที่รับใช้ใกล้ชิดพระราชา หรือพระราชบิดาของพระองค์เองอีกด้วย แต่เนื่องจาก เรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือพระราชอำนาจที่พระองค์ทรงได้รับมอบหมายมากอปรกับ พระองค์ก็ได้ส่งเรื่องนี้เข้าส่วนกลางไปแล้วด้วยเหตุนี้เอง พระองค์จึงทรงเว้นวรรคงานในส่วนนี้ไว้ก่อน 
 
พระราชโอรสได้เสด็จไปเข้าเฝ้าพระราชา พร้อมกับได้ถวายรายงานและกราบทูลความดีความชอบของท่านมหาเสนาบดีให้พระราชาทรงทราบในทันที 
 
พระราชโอรสได้เสด็จไปเข้าเฝ้าพระราชา พร้อมกับได้ถวายรายงาน
และกราบทูลความดีความชอบของท่านมหาเสนาบดีให้พระราชาทรงทราบในทันที
 
     เมื่อพระราชโอรสทรงตรวจและเคลียร์งานเอกสารต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้วพระราชโอรสก็ได้เสด็จเดินทางกลับมายังเมืองหลวง โดยมีท่านมหาเสนาบดีเป็นหัวหน้ากองกำลังอารักขาในการเสด็จเดินทางกลับของพระราชโอรสด้วย เมื่อพระราชโอรสเสด็จมาถึงเมืองหลวงแล้ว  พระองค์ก็ไม่ทรงรอช้ารีบเสด็จไปเข้าเฝ้าพระราชา พร้อมกับได้ถวายรายงานและกราบทูลความดีความชอบของท่านมหาเสนาบดีให้พระราชาทรงทราบในทันที เมื่อพระราชาทรงทราบเรื่องราวต่างๆ จากพระราชโอรสแล้ว  พระราชาก็ทรงรู้สึกชื่นชมและเล็งเห็นถึงความสามารถ ของท่านมหาเสนาบดีที่มีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมชนิดที่เรียกว่า AbsolutelyPerfect นอกเหนือจากนั้น พระราชายังทรงได้เห็นถึงความผูกพันและความจงรักภักดีที่ท่านมหาเสนาบดีมีต่อพระราชโอรสซึ่งเป็นบุตรชายของพระองค์อีกด้วย 
 
พระราชาทรงมีพระราชประสงค์ ที่จะแต่งตั้งท่านมหาเสนาบดีให้เป็นนายทหารระดับแม่ทัพแต่มีเสนาบดีท่านหนึ่งทำการทูลทัดทานและทักท้วงพระราชา
 
พระราชาทรงมีพระราชประสงค์ ที่จะแต่งตั้งท่านมหาเสนาบดีให้เป็นนายทหารระดับแม่ทัพ
แต่มีเสนาบดีท่านหนึ่งทำการทูลทัดทานและทักท้วงพระราชา

        ด้วยเหตุนี้จึงทำให้พระราชาทรงมีพระราชประสงค์ ที่จะแต่งตั้งท่านมหาเสนาบดีให้เป็นนายทหารระดับแม่ทัพที่คุมกองกำลังทหารในระดับกองทัพภาคซึ่งต่อไปในภายหน้ากองทัพภาคเหล่านี้จะกลายเป็นกองกำลังทหารที่ขึ้นตรงต่อพระราชโอรสโดยตรง แต่แล้วเหตุการณ์ก็กลับหาเป็นเช่นนั้นไม่ เพราะในตอนนั้น ได้มีเสนาบดีท่านหนึ่งทำการทูลทัดทานและทักท้วงพระราชาขึ้นมาว่า ท่านมหาเสนาบดียังอายุน้อยเกินไปบ้าง, ยังไม่มีประสบการณ์บ้าง, หรือมีประสบการณ์แต่ยังไม่มากพอบ้าง เป็นต้น

พระราชาทรงพระราชทานตำแหน่งเสนาธิการทหารระดับกองทัพภาคให้กับท่านมหาเสนาบดี
 
พระราชาทรงพระราชทานตำแหน่งเสนาธิการทหารระดับกองทัพภาคให้กับท่านมหาเสนาบดี

       เมื่อพระราชาทรงถูกเสนาบดีท่านนั้นทักท้วงหนักเข้า พระราชาจึงยังไม่ทรงแต่งตั้งให้ท่านมหาเสนาบดีดำรงตำแหน่งแม่ทัพตามที่พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ไว้ แต่ถึงกระนั้น พระองค์ก็ทรงพระราชทานตำแหน่งสำคัญอีกตำแหน่งหนึ่งให้กับท่านมหาเสนาบดี   นั่นก็คือตำแหน่ง “เสนาธิการทหารระดับกองทัพภาค” ซึ่งจะทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเขตพื้นที่ตลอดแนวชายแดนที่อยู่ติดกับแคว้นกันชนฝั่งทิศเหนือ
 
ภายหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งแล้วสิ่งแรกที่ท่านมหาเสนาบดีลงมือปฏิบัติคือ รีบศึกษางานและภารกิจต่างๆ จากนายทหารรุ่นพี่โดยละเอียด 
 
ภายหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งแล้วสิ่งแรกที่ท่านมหาเสนาบดีลงมือปฏิบัติคือ
รีบศึกษางานและภารกิจต่างๆ จากนายทหารรุ่นพี่โดยละเอียด

      ภายหลังจากที่ท่านมหาเสนาบดีได้รับการแต่งตั้งเป็น “เสนาธิการทหารระดับกองทัพภาค” เป็นที่เรียบร้อยแล้วสิ่งแรกที่ท่านมหาเสนาบดีจะต้องลงมือปฏิบัติ นั่นก็คือ รีบศึกษางานและภารกิจต่างๆ จากนายทหารรุ่นพี่โดยละเอียดในเวลาอันจำกัดไม่ว่าจะเป็น ขั้นตอนการสั่งการกำลังพลในกองทัพ, หรือการวางกำลังทหารในจุดต่างๆ อย่างละเอียด เป็นต้น ซึ่งงานนี้ถือเป็นงานที่ต้องใช้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถระดับ แชมป์ ออฟ แชมป์ อย่างท่านมหาเสนาบดีเท่านั้น ถึงจะสามารถศึกษาข้อมูลต่างๆ ได้อย่างแตกฉานและชัดเจน เมื่อท่านมหาเสนาบดีได้ศึกษางานและภารกิจต่างๆ จากนายทหารรุ่นพี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ทำให้ ท่านเข้าใจยุทธศาสตร์ต่างๆ ในแต่ละพื้นที่อย่างแจ่มชัดและทะลุปรุโปร่งอย่างสุดๆ
 
ท่านมหาเสนาบดีได้ทำความรู้จักกับนายทหารและผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยต่างๆ ทุกพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพราะ ท่านต้องการที่จะคัดเลือกนายทหารมาทำงานในหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับตัวท่าน 
 
 ท่านมหาเสนาบดีได้ทำความรู้จักกับนายทหารและผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยต่างๆ ทุกพื้นที่อย่างใกล้ชิด
เพราะท่านต้องการที่จะคัดเลือกนายทหารมาทำงานในหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับตัวท่าน

       เมื่อท่านมหาเสนาบดีได้เข้าใจยุทธศาสตร์ต่างๆ ในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างดีแล้วท่านก็ได้เดินทางออกไปตรวจเยี่ยมค่ายทหาร เพื่อทำความรู้จักกับนายทหารและผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยต่างๆ ทุกพื้นที่ ซึ่งการเดินทางไปในแต่ละพื้นที่ ท่านมหาเสนาบดีก็จะเดินทางไปด้วยตัวของท่านเอง และในแต่ละค่าย ท่านมหาเสนาบดีก็จะใช้เวลาทำความรู้จักกับนายทหารและผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด ที่ท่านต้องทำเช่นนี้ ทั้งนี้ก็เป็นเพราะ ท่านมหาเสนาบดีต้องการที่จะคัดเลือกนายทหารที่จะมาทำงานในหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับตัวท่านโดยเฉพาะ  ซึ่งหน่วยงานนี้ ถือเป็นหน่วยเฉพาะกิจที่มีความสำคัญระดับสุดยอด 
 
ท่านมหาเสนาบดีเป็นนายทหารรุ่นใหม่ที่มีชื่อเสียงเป็นที่กล่าวขานกันในกลุ่มของนายทหารทุกคนเลยทีเดียว

ท่านมหาเสนาบดีเป็นนายทหารรุ่นใหม่ที่มีชื่อเสียงเป็นที่กล่าวขานกัน
ในกลุ่มของนายทหารทุกคนเลยทีเดียว
 
      ทหารทุกท่านที่จะได้กระทบไหล่คนดังอย่างใกล้ชิด เพราะด้วยความสามารถและผลงานอันโดดเด่นที่มาพร้อมกับกิตติศัพท์อันดีงามของท่านมหาเสนาบดี ซึ่งได้เป็นถึงพระสหายของพระราชโอรสนี้เอง จึงทำให้ท่านมหาเสนาบดีเป็นนายทหารรุ่นใหม่ที่มีชื่อเสียงเป็นที่กล่าวขานกันในกลุ่มของนายทหารทุกคนเลยทีเดียว แต่อย่างไรก็ตาม ท่านมหาเสนาบดีก็ไม่ได้ถือตัวแต่อย่างไร ตรงกันข้ามท่านจะให้ความเป็นกันเองกับลูกน้องของท่านทุกคน  แต่ถ้าหากตัวท่านกำลังอยู่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ท่านก็จะเฉียบขาด ชัดเจน  ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้นายทหารทั้งหลายทั้งเคารพและยำเกรงในตัวท่านมหาเสนาบดีเป็นอย่างมาก 
 
ในขณะที่ ท่านมหาเสนาบดีเดินทางไปตรวจเยี่ยมนายทหารในแต่ละพื้นถ้าหากในพื้นที่ละแวกนั้นมีวัดตั้งอยู่ ท่านไม่เคยพลาดที่จะเข้าไปกราบนมัสการพระเถระตามวัดต่างๆ เหล่านั้นอยู่เสมอ 
 
ในขณะทีท่านมหาเสนาบดีเดินทางไปตรวจเยี่ยมนายทหารในแต่ละพื้นถ้าหากในพื้นที่ละแวกนั้นมีวัดตั้งอยู่
ท่านไม่เคยพลาดที่จะเข้าไปกราบนมัสการพระเถระตามวัดต่างๆ เหล่านั้นอยู่เสมอ

      ซึ่งในขณะที่ ท่านมหาเสนาบดีกำลังเดินทางไปตรวจเยี่ยมนายทหารในแต่ละพื้นที่อยู่นั้น ถ้าหากท่านพบว่า ในพื้นที่ละแวกนั้นมีวัดตั้งอยู่ ด้วยความที่ ท่านเป็นคนรักบุญและมีพื้นฐานจิตใจดี,  มีความเคารพในพระรัตนตรัยเป็นอย่างมาก  ด้วยเหตุนี้เอง จึงทำให้ท่านไม่เคยพลาดที่จะเข้าไปกราบนมัสการพระเถระตามวัดต่างๆ เหล่านั้นอยู่เสมอ  และทุกครั้งที่ท่านมหาเสนาบดีไปกราบนมัสการพระเถระตามวัดต่างๆ  ท่านก็จะพาลูกน้องนายทหารในค่ายที่อยู่ใกล้ๆ บริเวณนั้นไปรับบุญทำความสะอาดและปัดกวาดเสนาสนะในวัดวาอารามต่าง ๆ เหล่านั้นอยู่เป็นประจำ และถ้าท่านเห็นว่า นายทหารคนไหนหน่วยก้านดีท่านก็จะดึงตัวนายทหารคนนั้นให้มาบรรจุอยู่ในหน่วย เฉพาะกิจของท่านด้วย

ท่านมหาเสนาบดีสามารถรวบรวมนายทหารที่มีหน่วยก้านดีที่มีความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ
 
ท่านมหาเสนาบดีสามารถรวบรวมนายทหารที่มีหน่วยก้านดีที่มีความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ

      ในระหว่างที่ท่านมหาเสนาบดีกำลังทำการรวบรวมและคัดนายทหารที่มีหน่วยก้านดีเข้าสู่หน่วย ฉ.ก. หรือหน่วยเฉพาะกิจของท่านอยู่นั้น ในเวลาเดียวกัน ท่านมหาเสนาบดีก็ได้ศึกษายุทธศาสตร์การรบและกลยุทธ์ต่างๆ จนเชี่ยวชาญชำนาญอย่างสุดๆ เมื่อท่านมหาเสนาบดีสามารถรวบรวมนายทหารที่มีหน่วยก้านดีที่มีความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ  เช่น ด้านการทำแผนที่และการสำรวจ, ด้านการสื่อสาร, ด้านการประสานงาน, ด้านการเจาะข้อมูลหาข่าว,  ด้านการรวบรวมกำลังคน, หรือด้านการวางแผนต่างๆ เป็นต้น มาเข้าสู่หน่วย ฉ.ก. เฉพาะกิจของท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   ท่านก็ได้ทำการฝึกนายทหารหน่วย ฉ.ก.ชุดพิเศษเหล่านั้น ให้มีความเชี่ยวชาญในยุทธศาสตร์มากขึ้นไปกว่าเดิมอีก โดยท่านมหาเสนาบดีจะทำการฝึกพวกนายทหารในหน่วย ฉ.ก.ต่างๆ เหล่านั้นอย่างเข้มข้นอยู่เป็นประจำด้วย
 
แม้ท่านมหาเสนาบดีจะฝึกพวกนายทหารหน่วย ฉ.ก.หนักแค่ไหนแต่นายทหารหน่วย ฉ.ก.ทุกคน ต่างก็รู้สึกปลื้มใจที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับท่านมหาเสนาบดี 
 
แม้ท่านมหาเสนาบดีจะฝึกพวกนายทหารหน่วย ฉ.ก.หนักแค่ไหนแต่นายทหารหน่วย ฉ.ก.ทุกคน
ต่างก็รู้สึกปลื้มใจที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับท่านมหาเสนาบดี

      ถึงแม้ท่านมหาเสนาบดีจะฝึกพวกนายทหารหน่วย ฉ.ก. ชุดพิเศษอย่างหนักแค่ไหนก็ตาม  แต่นายทหารหน่วย ฉ.ก.ทุกคน ต่างก็รู้สึกปลื้มใจที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับท่านมหาเสนาบดี อีกทั้ง นายทหารทุกคนในหน่วย ฉ.ก. เฉพาะกิจก็ยังรู้สึกทึ่งและเคารพในความสามารถของท่านมหาเสนาบดีที่เป็นทั้งพหูสูต รู้รอบ  รู้ลึก  และรู้จริง ในแบบชนิดที่ถ้าถามว่าชัดมั้ย ก็ตอบอย่างเสียงดังฟังชัดว่า ชัดเป๊ะ ในทุกเรื่อง และเมื่อนำประสบการณ์ตรงจากการเป็นหัวหน้าแก๊งหรือหัวหน้าทีมมาประกอบ จึงทำให้ท่านมหาเสนาบดีมีความสามารถในการควบคุมและดูแลนายทหารระดับหัวกะทิที่เก่งๆ ได้อย่างสบายๆ  ชนิดที่เรียกว่าเอาจนอยู่หมัด
 
ท่านมหาเสนาบดีได้ปรับปรุงวิธีการและระบบการประสานงานของหน่วยงานทหารในเขตหัวเมืองชายแดนแห่งนั้นเสียใหม่
 
ท่านมหาเสนาบดีได้ปรับปรุงวิธีการและระบบการประสานงานของหน่วยงานทหาร
ในเขตหัวเมืองชายแดนแห่งนั้นเสียใหม่

      นอกจากท่านมหาเสนาบดีจะทำการฝึกซ้อมนายทหารต่างๆ อยู่เป็นประจำแล้ว ท่านยังได้ปรับปรุงวิธีการและระบบการประสานงานของหน่วยงานทหารในเขตหัวเมืองชายแดนแห่งนั้นเสียใหม่ โดยกำหนดให้หน่วย ฉ.ก. เฉพาะกิจของท่านเป็นแกนหลักในการดำเนินการในหน่วยงานทหารทั้งหมด ซึ่งในหน่วยงาน ฉ.ก. เฉพาะกิจของท่านมหาเสนาบดีนี้ตัวท่านเองก็จะรู้จักสมาชิกทุกคนเป็นอย่างดีดังนั้น เรื่องการโดนปลอมแปลงคำสั่งจะไม่มีทางเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาด ด้วยคุณสมบัติที่สุดยอดนี้เอง จึงทำให้ หน่วย ฉ.ก.เฉพาะกิจของท่านมหาเสนาบดีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลการสอดแนมในแคว้นกันชนฝั่งทิศเหนือในเวลาต่อมาและเมื่อหน่วย ฉ.ก.เฉพาะกิจ ได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารอะไรมา  ข้อมูลทุกอย่างก็จะมารวมอยู่ที่ท่านมหาเสนาบดี  ซึ่งท่านมหาเสนาบดีก็จะทำการส่งข้อมูลเหล่านั้น  กลับไปยังเมืองหลวงในทันที 
 
จากการที่ท่านได้ลงไปตกราบนมัสการพระเถระที่วัดต่างๆ อยู่เป็นประจำจึงทำให้ตัวท่านได้ไปรู้จักกับพระเถระผู้ใหญ่หลายรูป 
 
จากการที่ท่านได้ลงไปตกราบนมัสการพระเถระที่วัดต่างๆ อยู่เป็นประจำ
จึงทำให้ตัวท่านได้ไปรู้จักกับพระเถระผู้ใหญ่หลายรูป
 
      และจากการที่ท่านมหาเสนาบดีได้ลงไปตรวจเยี่ยมในแต่ละพื้นที่และได้เข้าไปกราบนมัสการพระเถระที่วัดต่างๆ อยู่เป็นประจำนี่เอง จึงทำให้ตัวท่านได้ไปรู้จักกับพระเถระผู้ใหญ่หลายรูปซึ่งพระเถระผู้ใหญ่แต่ละรูปก็ให้ความเมตตาเอ็นดูท่านมหาเสนาบดีเป็นอย่างยิ่ง ที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะ พระเถระผู้ใหญ่แต่ละรูปได้มองเห็นถึงการให้ความเคารพในพระรัตนตรัย และความตั้งใจในการทำงานอย่างจริงจังของท่านมหาเสนาบดี ซึ่งพระเถระผู้ใหญ่เหล่านั้นก็เคยเป็นนายทหารระดับสูงที่ผ่านการศึกสงครามมาอย่างโชกโชน  และเมื่อเวลาบั้นปลายชีวิตของท่านมาถึง   นายทหารระดับสูงเหล่านั้นก็จะออกบวชเพื่อไถ่บาปหรือสร้างบุญเพื่ออุทิศบุญเหล่านั้นส่งไปให้กับเหล่าข้าศึกศัตรูที่พวกตนได้เคยรบราฆ่าฟันกันมา ซึ่งจะเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตนเองเพื่อจะได้พ้นอบายอีกด้วย
 
พระเถระผู้ใหญ่อยากจะถ่ายทอดวิชาคาถาอาคมต่างๆ เหล่านั้นให้กับท่านมหาเสนาบดี เพื่อจะได้เอาวิชาอาคมเหล่านี้ไปรับใช้บ้านเมือง 
 
พระเถระผู้ใหญ่อยากจะถ่ายทอดวิชาคาถาอาคมต่างๆ เหล่านั้นให้กับท่านมหาเสนาบดี
เพื่อะได้เอาวิชาอาคมเหล่านี้ไปรับใช้บ้านเมือง

     และด้วยความที่พระเถระผู้ใหญ่เหล่านั้นเคยเป็นทหารระดับแชมป์ออฟแชมป์ รุ่นเก๋า มาก่อนนี่เองจึงเป็นเรื่องธรรมดามากๆ ที่พระเถระผู้ใหญ่เหล่านั้นจะมีวิชาอาคมที่ช่วยในเรื่องการรบอยู่อย่างเต็มเปี่ยมไม่ว่าจะเป็น วิชาอยู่ยงคงกระพัน, หรือวิชาคาถาอาคมต่างๆ ที่ใช้ในสงคราม  เป็นต้น และเมื่อพระเถระผู้ใหญ่ซึ่งเป็นอดีตแม่ทัพนายกองเหล่านั้น ได้เห็นท่านมหาเสนาบซึ่งเป็นนายทหารหนุ่มผู้มีความมุ่งมั่น, เป็นคนดี มีศีลธรรมเช่นนั้น พระเถระผู้ใหญ่เหล่านั้นจึงอยากจะถ่ายทอดวิชาคาถาอาคมต่างๆ เหล่านั้นให้กับท่านมหาเสนาบดี เพื่อที่ท่านมหาเสนาบดีจะได้เอาวิชาอาคมเหล่านี้ไปรับใช้บ้านเมืองและดูแลประชาชนภายในแคว้นให้สงบสุข
 
       ส่วนว่า เรื่องราวเกี่ยวกับวิชาคาถาอาคมเหล่านั้นจะมีรายละเอียดเป็นอย่างไร จะสุดยอดขนาดไหนนั้น  เราก็คงจะต้องมาติดตามกันในตอนต่อไป    

กรณีศึกษากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริง (Case study in real life)

     บุคคลที่ปรากฏในเรื่องราวต่อไปนี้ มีตัวตนจริงในปัจจุบัน ประสบชะตากรรมขึ้นลงตามกระแสของวัฏฏะและกฎแห่งกรรม (ชมตัวอย่างบทสัมภาษณ์จากรายการชีวิตในสังสารวัฏ) ผู้อ่าน-ผู้ชมก็อย่าเพิ่งเชื่อหรือปฏิเสธในทันที ควรศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา แล้วค่อยนำไปเป็นอุทธาหรณ์ในการดำเนินชีวิตต่อไป

     "วิชชาธรรมกาย" เป็นความรู้ดั้งเดิมในพระพุทธศาสนา เมื่อปฏิบัติแล้วสามารถไปรู้ไปเห็นเรื่องราวกฎแห่งกรรม การเวียนว่ายในภพภูมิต่างๆ ตรงตามพระธรรมคำสอนในพระไตรปิฎก วิชชาธรรมกายจึงเป็นหลักฐานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทันสมัยตลอดกาล (อกาลิโก)

http://goo.gl/a8sOk

     
Tag : ศีลธรรม  พระพุทธศาสนา  ฝันในฝันวิทยา  ฝันในฝัน  บุญ  ธรรมกาย  ข่าว  กฎแห่งกรรม  

พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน จุดจบที่เหลือเชื่อของการเป็นเนื้องอกในสมอง
      รายงานข่าวสว่าง ตอน เจ้าของบุญอัศจรรย์ งานตักบาตรแสนสำเร็จ
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แม้คุณยายฯละสังขารแล้วก็ช่วยได้