มหาเสนาบดี ผู้ยิ่งใหญ่ ตอนที่ 29

ทุกคนในที่ประชุมต่างก็รู้สึกแปลกใจ ตกใจว่า “ทำไมพระราชาถึงได้ทรงตัดสินพระทัยสละราชสมบัติอันยิ่งใหญ่ออกผนวช เพื่อถือครองเพศสมณะเช่นนี้ https://dmc.tv/a14760

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > ปกิณกธรรม > กรณีศึกษากฎแห่งกรรม
[ 3 ธ.ค. 2555 ] - [ ผู้อ่าน : 16148 ]
 
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2555
Case Study กรณีศึกษากฎแห่งกรรม
 
 
มหาเสนาบดี ผู้ยิ่งใหญ่ ตอนที่ 29
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
 
 
ฝันในฝัน
หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะ ตื่นขึ้นมาหาว 1 ที
แล้วนำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรา
 
 
 
        ภายหลังจากที่เหล่าเสนาอำมาตย์ และข้าราชการนายทหารชั้นผู้ใหญ่ทั้งหมดที่อยู่ในที่ประชุม ได้รับทราบถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการสละราชสมบัติ เพื่อทรงออกผนวชจากพระราชาแล้ว ทุกคนในที่ประชุมต่างก็รู้สึกแปลกใจ ตกใจ และเกิดความสงสัยขึ้นมาว่า “ทำไมพระราชาผู้ยังหนุ่มยังแน่นและเพียบพร้อมไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่าง ถึงได้ทรงตัดสินพระทัยสละราชสมบัติภายใต้เศวตฉัตรอันยิ่งใหญ่ออกผนวช เพื่อถือครองเพศสมณะเช่นนี้”
 

ทุกคนในที่ประชุมต่างก็รู้สึกแปลกใจว่า ทำไมพระราชาถึงได้ทรงตัดสินพระทัยสละราชสมบัติเพื่อออกผนวช

 
ทุกคนในที่ประชุมต่างก็รู้สึกแปลกใจว่า ทำไมพระราชาถึงได้ทรงตัดสินพระทัยสละราชสมบัติเพื่อออกผนวช
 
 
        แต่เมื่อเหล่าเสนาอำมาตย์และข้าราชการนายทหารชั้นผู้ใหญ่เหล่านั้น ได้ทราบถึงมโนปณิธาน และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเสด็จออกผนวชของพระราชาแล้ว ทุกคนก็เริ่มเข้าใจและซาบซึ้งในมโนปณิธานของพระราชาเป็นอย่างมาก เมื่อเป็นเช่นนี้เหล่าเสนาอำมาตย์และข้าราชการนายทหารชั้นผู้ใหญ่ทั้งหมดที่อยู่ในที่ประชุม จึงได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับการเสด็จออกผนวชของพระราชาผู้เป็นที่รักยิ่งของพวกเขา ด้วยเสียงสาธุการที่ดังกึกก้องไปทั่วทั้งท้องพระโรงเลยทีเดียว
 
เหล่าเสนาอำมาตย์และข้าราชการนายทหารทั้งหมดในที่ประชุม จึงได้ร่วมอนุโมทนาด้วยเสียงสาธุการที่ดังกึกก้องไปทั่วทั้งท้องพระโรง
 
เหล่าเสนาอำมาตย์และข้าราชการนายทหารทั้งหมดในที่ประชุม จึงได้ร่วมอนุโมทนาด้วยเสียงสาธุการที่ดังกึกก้องไปทั่วทั้งท้องพระโรง
 
 
        นอกจากเหล่าเสนาอำมาตย์และข้าราชการนายทหารชั้นผู้ใหญ่ทั้งหมด จะได้ร่วมอนุโมทนากับการเสด็จออกผนวชของพระราชาผู้เป็นที่รักยิ่งของพวกเขาแล้ว เหล่าเสนาอำมาตย์และข้าราชการนายทหารชั้นผู้ใหญ่คนสนิทของพระราชาหลายๆ ท่าน ยังมีความปรารถนาอยากที่จะออกบวชตามพระราชาของพวกเขาอีกด้วย ซึ่งในช่วงที่พระราชาทรงตัดสินพระทัยว่าพระองค์จะเสด็จออกผนวชนั้น พระองค์ก็ทรงได้ชวนเหล่าข้าราชบริพารที่ท่านรักให้ออกบวชด้วยกันกับพระองค์ ซึ่งท่านมหาเสนาบดีก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วย

เหล่าเสนาอำมาตย์และข้าราชการนายทหารหลายๆ ท่าน ยังต้องการที่จะออกบวชตามพระราชาของพวกเขาอีกด้วย
 
เหล่าเสนาอำมาตย์และข้าราชการนายทหารหลายๆ ท่าน ยังต้องการที่จะออกบวชตามพระราชาของพวกเขาอีกด้วย
 
 
        แต่ถึงกระนั้น ท่านมหาเสนาบดีกลับมีท่าทีที่นิ่งๆ ยิ้มๆ และไม่ตอบรับต่อคำเชิญชวนของพระราชาเลย ทั้งๆ ที่ภายในใจลึกๆ ของท่านมหาเสนาบดีในตอนนั้น ก็อยากที่จะออกบวชตามพระราชามากๆ เพราะท่านอยากที่จะศึกษาวิชชาขั้นสูงสุด นั่นก็คือการได้เรียนธรรมะกับพระมหาเถระ หรือคุณยายอาจารย์ของเราในพุทธันดรที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นบุคคลที่ท่านมหาเสนาบดีให้ความเคารพและเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก

ท่านมหาเสนาบดีกลับมีท่าทีนิ่งๆ ยิ้มๆ และไม่ตอบรับต่อคำเชิญชวนของพระราชาเลย
 
ท่านมหาเสนาบดีกลับมีท่าทีนิ่งๆ ยิ้มๆ และไม่ตอบรับต่อคำเชิญชวนของพระราชาเลย
 
 
        แต่ด้วยความที่ท่านมหาเสนาบดี มีความตั้งใจอยากที่จะปลดความกังวลให้กับพระราชาผู้ที่เป็นที่รักยิ่งของตัวท่าน เพื่อที่พระองค์จะได้เสด็จออกผนวชอย่างสบายพระทัย ด้วยการอยู่ช่วยพระอนุชาดูแลบริหารงานราชการแผ่นดินอย่างเต็มที่ในทุกๆ เรื่อง เพื่อที่พระราชาจะได้เสด็จออกผนวชโดยปราศจากปลิโพธ หรือเครื่องความกังวลใดๆ นี้เอง ดังนั้นท่านมหาเสนาบดี จึงจำต้องแสดงท่าทีที่นิ่งๆ ยิ้มๆ และไม่ตอบรับอะไร ตอนพระราชาทรงชวนท่านออกบวชดังที่ได้เกริ่นเอาไว้ในช่วงต้นนั่นเอง
 
ท่านมหาเสนาบดีตั้งใจจะปลดความกังวลให้พระราชา ด้วยการอยู่ช่วยพระอนุชาดูแลบริหารงานราชการแผ่นดินอย่างเต็มที่ก่อน
 
ท่านมหาเสนาบดีตั้งใจจะปลดความกังวลให้พระราชา ด้วยการอยู่ช่วยพระอนุชาดูแลบริหารงานราชการแผ่นดินอย่างเต็มที่ก่อน
 
 
        แต่เมื่อครั้นถึงเวลาที่พระราชาใกล้จะเสด็จออกผนวชจริงๆ กลับมีเหล่าข้าราชบริพารคนสนิทออกบวชพร้อมกับพระองค์เพียงไม่กี่คน ที่เป็นเช่นนี้ทั้งนี้ก็เป็นเพราะพื้นที่ของวัดป่าของพระมหาเถระนั้นมีอยู่อย่างจำกัด อีกทั้งพระมหาเถระก็มีอัธยาศัยรักความสงบและชอบความวิเวกเป็นอย่างมาก

เมื่อครั้นถึงเวลาที่พระราชาใกล้จะเสด็จออกผนวชจริงๆ กลับมีเหล่าข้าราชบริพารคนสนิทออกบวชพร้อมกับพระองค์เพียงไม่กี่คน
 
เมื่อครั้นถึงเวลาที่พระราชาใกล้จะเสด็จออกผนวชจริงๆ กลับมีเหล่าข้าราชบริพารคนสนิทออกบวชพร้อมกับพระองค์เพียงไม่กี่คน
 
 
        ดังนั้นพระมหาเถระจึงอนุญาตให้มีผู้ตามพระราชาออกบวชได้เพียงไม่กี่คน โดยพระมหาเถระจะคัดเลือกผู้ที่จะออกบวช หรือเหล่าข้าราชบริพารคนสนิทของพระราชา ตามกำลังบุญว่า ใครพร้อม ใครยังไม่พร้อม เมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้เหล่าข้าราชบริพารคนสนิทที่ผ่านการคัดเลือกจากพระมหาเถระ จนสามารถออกบวชพร้อมกับพระราชา มีจำนวนไม่มากดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น
 
พระมหาเถระจึงอนุญาตให้มีผู้ตามพระราชาออกบวชได้เพียงไม่กี่คน
 
พระมหาเถระจึงอนุญาตให้มีผู้ตามพระราชาออกบวชได้เพียงไม่กี่คน
 
 
        และเมื่อถึงช่วงเวลาที่พระราชา กำลังจะถ่ายโอนอำนาจการปกครองแผ่นดินทั้งหมดให้กับพระอนุชาของพระองค์ พระราชาก็ได้ฝากให้ท่านมหาเสนาบดี ช่วยดูแลและคอยเป็นพี่เลี้ยงให้กับพระอนุชาในระหว่างที่กำลังขึ้นครองราชย์ ซึ่งท่านมหาเสนาบดี ผู้เป็นบุคคลคู่ใจของพระราชา ก็ได้ขันอาสาและรับปากที่จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง หรือเป็นที่ปรึกษาให้กับพระอนุชาอย่างเต็มที่

พระราชาได้ฝากให้ท่านมหาเสนาบดี ช่วยดูแลและคอยเป็นพี่เลี้ยงให้กับพระอนุชาในระหว่างที่กำลังขึ้นครองราชย์
 
พระราชาได้ฝากให้ท่านมหาเสนาบดี ช่วยดูแลและคอยเป็นพี่เลี้ยงให้กับพระอนุชาในระหว่างที่กำลังขึ้นครองราชย์
 
 
        และในช่วงที่พระอนุชาเริ่มศึกษาการบริหารงานแผ่นดินในช่วงแรกๆ นั้น ท่านมหาเสนาบดีก็ได้แนะนำให้พระอนุชารู้จักกับชุดผู้บริหารบ้านเมือง ซึ่งก็คือเหล่าเสนาอำมาตย์และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ต่างๆ รวมไปถึงชี้แนะแนวทางการบริหารงานบ้านเมืองต่างๆตามนโยบายที่พระราชาองค์ที่ออกบวช เคยดำเนินเอาไว้ได้อย่างเหมาะสม ตามที่พระราชาองค์ที่จะออกบวชได้ทรงมอบหมายกับท่านไว้ อย่างสมบูณร์แบบที่สุด

ท่านมหาเสนาบดีได้แนะนำให้พระอนุชารู้จักกับชุดผู้บริหารบ้านเมือง
 
ท่านมหาเสนาบดีได้แนะนำให้พระอนุชารู้จักกับชุดผู้บริหารบ้านเมือง
 
 
        และเมื่อการถ่ายโอนอำนาจทั้งหมดได้สำเร็จเสร็จสิ้นลง พระราชาองค์ที่จะออกบวช จึงทรงเรียกเหล่าเสนาอำมาตย์, ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และขุนนางต่างๆ ให้มาประชุมใหญ่โดยพร้อมเพรียงกัน จากนั้นพระองค์ก็ทรงประกาศสละราชสมบัติทั้งหมดอย่างเป็นทางการ พร้อมกันนั้นพระองค์ก็ทรงแต่งตั้งและสถาปนาให้พระอนุชาของพระองค์เป็นพระราชาผู้ปกครองแคว้นองค์ใหม่ ท่ามกลางเหล่าเสนาอำมาตย์, ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และขุนนางทั้งหมด ซึ่งข่าวการสละราชสมบัติเพื่อออกผนวชของพระองค์ รวมถึงข่าวการสถาปนาพระอนุชาให้เป็นพระราชาองค์ใหม่ ก็ได้แพร่กระจายไปสู่เหล่าพสกนิกรภายในแคว้นของพระองค์อย่างรวดเร็ว

พระองค์ทรงแต่งตั้งและสถาปนาให้พระอนุชาของพระองค์เป็นพระราชาผู้ปกครองแคว้นองค์ใหม่
 
พระองค์ทรงแต่งตั้งและสถาปนาให้พระอนุชาของพระองค์เป็นพระราชาผู้ปกครองแคว้นองค์ใหม่
 
 
        ภายหลังจากที่พระราชาองค์ที่จะออกบวช ได้ทรงแต่งตั้งและสถาปนาพระอนุชาของพระองค์ให้เป็นพระราชาผู้ปกครองแคว้นองค์ใหม่แล้ว พระองค์ก็ทรงกำหนดวันเวลาและสถานที่ ที่พระองค์จะทรงใช้ประกอบพระราชพิธีอุปสมบทในทันที ซึ่งสถานที่ที่พระองค์จะทรงใช้จัดพระราชพิธีอุปสมบท ก็คือวัดป่าของพระมหาเถระ นั่นเอง
 
พระองค์ทรงกำหนดวัน เวลา สถานที่ ที่พระองค์จะทรงใช้ประกอบพระราชพิธีอุปสมบททันที
 
พระองค์ทรงกำหนดวัน เวลา สถานที่ ที่พระองค์จะทรงใช้ประกอบพระราชพิธีอุปสมบททันที
 
 
        ส่วนรายละเอียดของการเสด็จออกผนวชของพระราชาในส่วนนี้ คุณครูไม่ใหญ่ก็เคยได้กล่าวไปแล้วใน Case Study ของน้องแบงค์ ซึ่งลูกๆ นักเรียนใหม่ก็สามารถที่จะศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมย้อนหลังได้จาก Case Study ของน้องแบงค์
 
        ส่วนว่าเมื่อพระราชาผู้เป็นที่รักยิ่งของมหาชนทั้งหลาย ได้เสด็จออกผนวชเป็นพระเถระอยู่ที่วัดป่าแล้ว เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร เราก็คงจะต้องมาติดตามรับฟังกันต่อในตอนต่อไป
  
กรณีศึกษากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริง (Case study in real life)

     บุคคลที่ปรากฏในเรื่องราวต่อไปนี้ มีตัวตนจริงในปัจจุบัน ประสบชะตากรรมขึ้นลงตามกระแสของวัฏฏะและกฎแห่งกรรม (ชมตัวอย่างบทสัมภาษณ์จากรายการชีวิตในสังสารวัฏ) ผู้อ่าน-ผู้ชมก็อย่าเพิ่งเชื่อหรือปฏิเสธในทันที ควรศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา แล้วค่อยนำไปเป็นอุทธาหรณ์ในการดำเนินชีวิตต่อไป

     "วิชชาธรรมกาย" เป็นความรู้ดั้งเดิมในพระพุทธศาสนา เมื่อปฏิบัติแล้วสามารถไปรู้ไปเห็นเรื่องราวกฎแห่งกรรม การเวียนว่ายในภพภูมิต่างๆ ตรงตามพระธรรมคำสอนในพระไตรปิฎก วิชชาธรรมกายจึงเป็นหลักฐานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทันสมัยตลอดกาล (อกาลิโก)

http://goo.gl/vP2Uj


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก