มหาเสนาบดี ผู้ยิ่งใหญ่ ตอนที่ 3

มหาเสนาบดี ผู้ยิ่งใหญ่ ตอนที่ 3 เกี่ยวกับการที่ท่านมหาเสนาบดีได้คอยดูแลเอาใจใส่เหล่าข้าราชการทั้งหลายด้วยความรักและปรารถนาดีนี้เอง จึงทำให้เหล่าข้าราชการทั้งหลายต่างก็รู้สึกรักและเคารพท่านมหาเสนาบดีเป็นอย่างมากถึงมากที่สุด https://dmc.tv/a12734

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > ปกิณกธรรม > ปรโลกนิวส์
[ 28 พ.ย. 2554 ] - [ ผู้อ่าน : 17134 ]
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2554
Case Study กรณีศึกษากฎแห่งกรรม 
 
  มหาเสนาบดี ผู้ยิ่งใหญ่ ตอนที่ 3
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
ฝันในฝัน
หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะ ตื่นขึ้นมาหาว 1 ที
แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะ

 
      ในการบริหารงานราชการแผ่นดินของพระราชาองค์ที่ออกบวชนั้น พระองค์ก็ทรงมี “ มหาเสนาบดีคู่ใจ ” อยู่ท่านหนึ่ง ที่เป็นบุคคลระดับตำนาน  
 
ในการบริหารงานราชการแผ่นดินของพระราชาองค์ที่ออกบวชนั้น
พระองค์ทรงมี “ มหาเสนาบดีคู่ใจ ” อยู่ท่านหนึ่ง คือท่านมหาเสนาบดี
 
 
        ในการบริหารงานราชการแผ่นดินของพระราชาองค์ที่ออกบวชนั้น พระองค์ก็ทรงมี “ มหาเสนาบดีคู่ใจ ” อยู่ท่านหนึ่ง ที่เป็นบุคคลระดับตำนาน หรือเป็นบุคคลระดับ Super Champ หรือ Champ of champ ที่กล่าวเช่นนี้ก็หาได้กล่าวเกินจริงไม่ เพราะท่านมหาเสนาบดีคู่ใจท่านนี้จะคอยถวายงานรับใช้พระราชาองค์ที่ออกบวชได้อย่างดีเยี่ยม คือท่านสามารถที่จะสนองงานพระราชาองค์ที่ออกบวชได้แบบรอบทิศ และเจาะลึกในทุกสถานการณ์ อีกทั้งยังครอบคลุมไปทุกหน่วยงานอีกด้วย   
 
ท่านมหาเสนาบดีสนองงานพระราชาองค์ที่ออกบวช    ท่านก็จะทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจแบบสุดกำลังความสามารถ    
 
ท่านมหาเสนาบดีสนองงานพระราชาองค์ที่ออกบวช   
ท่านทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจแบบสุดกำลังความสามารถ  
 
 
       ซึ่งในเวลาที่ท่านมหาเสนาบดีสนองงานพระราชาองค์ที่ออกบวช    ท่านก็จะทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจแบบสุดกำลังความสามารถ  ในการปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างให้สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างสมบูรณ์แบบ ตามที่พระราชาองค์ที่ออกบวชได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ถึงแม้ว่าแคว้นของพระราชาองค์ที่ออกบวชจะกว้างใหญ่มากขนาดไหนก็ตาม   แต่ท่านมหาเสนาบดีก็ไม่เคยย่อท้อต่องานที่รออยู่ตรงหน้า  คือท่านจะคอยสอดส่องดูแลแคว้นแห่งนี้อย่างเต็มที่เต็มกำลัง   เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ภายในแคว้นได้รับความสุขสบายกันถ้วนหน้า
 
ท่านมหาเสนาบดียังจะคอยควบคุมดูแลเหล่าเสนาบดี,  แม่ทัพนายกอง,  ข้าราชการ และข้าราชบริพารทั้งหลาย 
 
ท่านมหาเสนาบดียังจะคอยควบคุมดูแลเหล่าเสนาบดี
แม่ทัพนายกอง ข้าราชการ และข้าราชบริพารทั้งหลาย

       อีกทั้งท่านมหาเสนาบดียังจะคอยควบคุมดูแลเหล่าเสนาบดี แม่ทัพนายกอง ข้าราชการและข้าราชบริพารทั้งหลายให้ตั้งอยู่ในกฎระเบียบวินัยและปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองอย่างเคร่งครัด ไม่ใช่เพียงเท่านั้น ท่านมหาเสนาบดียังจะคอยดูแลให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่เหล่าข้าราชการในทุกระดับชั้นด้วยตัวของท่านเองอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดอีกด้วย ซึ่งการที่ท่านมหาเสนาบดีต้องลงมาดูแลทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวของท่านเองอย่างใกล้ชิดขนาดนี้นั้น ทั้งนี้ก็เป็นเพราะตัวท่านมีความปรารถนาอยากที่จะให้ข้าราชการทุกๆ คนดูแลเอาใจใส่สารทุกข์สุกดิบของชาวบ้านด้วยความรัก  ความเอาใจใส่  และปรารถนาดีต่อประชาชนอย่างแท้จริงนั่นเอง

 ข้าราชการทั้งหลายต่างก็รู้สึกรักและเคารพท่านมหาเสนาบดีเป็นอย่างมากถึงมากที่สุด
 
ข้าราชการทั้งหลายต่างก็รู้สึกรักและเคารพท่านมหาเสนาบดีเป็นอย่างมาก  
 
      ท่านมหาเสนาบดีเป็นผู้ที่มีหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยวิญญาณแห่งความเป็นครูในระดับที่สูงมากๆ  คือท่านจะคอยอบรมสั่งสอนเหล่าข้าราชการทั้งหลาย ด้วยความรักและปรารถนาดีอยู่เสมอ ประดุจข้าราชการเหล่านั้นเป็นดั่งพี่น้องและลูกหลานของตัวท่านเองเลยทีเดียว และด้วยความที่ท่านมหาเสนาบดีได้คอยดูแลเอาใจใส่เหล่าข้าราชการทั้งหลายด้วยความรักและปรารถนาดีนี้เอง จึงทำให้เหล่าข้าราชการทั้งหลายต่างก็รู้สึกรักและเคารพท่านมหาเสนาบดีเป็นอย่างมาก
 
ตัดสินคดีความด้วยความเที่ยงตรงและเที่ยงธรรม
 
ท่านมหาเสนาบดีตัดสินคดีความด้วยความเที่ยงตรงและเที่ยงธรรม

       นอกจากนั้นคราใดที่เกิดกรณีพิพาทขึ้นมาภายในแคว้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระหว่างข้าราชการด้วยกัน หรือเรื่องระหว่างประชาชนกับข้าราชการก็ตาม ท่านมหาเสนาบดีก็จะให้ความเป็นธรรมกับทุกๆ ฝ่าย และตัดสินคดีความด้วยความเที่ยงตรงและเที่ยงธรรม ด้วยเหตุนี้เอง จึงทำให้เหล่าข้าราชการและประชาชนทั้งหลายต่างก็เคารพกฎหมายและอยู่ร่วมกันแบบ ปรองดอง รอมชอม และอะลุ่มอล่วย ซึ่งก็เป็นผลทำให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขนั่นเอง
 
มีความรักและ<a href=http://www.dmc.tv/search/ศรัทธา title='ศรัทธา' target=_blank><font color=#333333>ศรัทธา</font></a>ต่อพระราชาองค์ที่ออกบวชเป็นอย่างมาก
 
ท่านมหาเสนาบดีมีความรักและศรัทธาต่อพระราชาองค์ที่ออกบวชเป็นอย่างมาก

       ส่วนสาเหตุที่ทำให้ ท่านมหาเสนาบดีต้องทุ่มเททำหน้าที่ของท่านอย่างชนิดที่เรียกว่า ไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยนั้น ทั้งนี้ก็เป็นเพราะตัวท่านเป็นคนที่มีเหตุผลอยู่ในใจ ซึ่งเหตุผลที่ว่านั้นก็คือ ตัวท่านมีความรักและศรัทธาต่อพระราชาองค์ที่ออกบวชเป็นอย่างมากและที่สำคัญที่สุดก็คือท่านมหาเสนาบดีจะเป็นผู้ที่มี “ความเคารพ” ต่อพระราชาองค์ที่ออกบวชอย่างสูงสุด ซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ที่มีอยู่ภายในใจของตัวท่านเองมาโดยตลอด ด้วยคุณธรรมอันยิ่งใหญ่และการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยของท่านมหาเสนาบดีนี้เอง จึงทำให้ท่านเป็นประดุจหนึ่งในเสาหลักที่สำคัญแบบสุดๆ ที่ทำให้แคว้นแห่งนี้เจริญรุ่งเรืองทั้งเศรษฐกิจและจิตใจควบคู่ไปด้วยกัน
 
ท่านมหาเสนาบดี ถือว่าท่านเป็นคนที่มีชาติตระกูลคนหนึ่งเลยทีเดียว 
 
ตระกูลท่านมหาเสนาบดีถือว่าท่านเป็นคนที่มีชาติตระกูลคนหนึ่งเลยทีเดียว
 
       หากจะกล่าวถึงชาติตระกูลของท่านมหาเสนาบดี ถือว่าท่านเป็นคนที่มีชาติตระกูลคนหนึ่งเลยทีเดียว ที่กล่าวมาเช่นนี้ ทั้งนี้ก็เป็นเพราะท่านมหาเสนาบดีได้เกิดอยู่ในตระกูลของข้าราชการระดับสูง หรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ที่รับราชการอยู่ในแคว้นของพระราชาองค์ที่ออกบวชอย่างต่อเนื่องมายาวนานหลายชั่วอายุคน คือ ตั้งแต่รุ่นของคุณปู่ของท่านมหาเสนาบดีก็เคยทำงานเป็นเสนาบดีในรัชสมัยของพระอัยกา (คุณปู่) ของพระราชาองค์ที่ออกบวช

การสนองงานรับใช้ใกล้ชิดพระราชาในระดับแนวหน้านี้ นับเป็นเกียรติยศและความภาคภูมิใจอย่างสูงสุดของตระกูลของท่านมหาเสนาบดี 
 
การสนองงานรับใช้ใกล้ชิดพระราชาในระดับแนวหน้านี้
นับเป็นเกียรติยศและความภาคภูมิใจอย่างสูงสุดของตระกูลของท่านมหาเสนาบดี
 
      ซึ่งการรับราชการ หรือการสนองงานรับใช้ใกล้ชิดพระราชาในระดับแนวหน้านี้ นับเป็นเกียรติยศและความภาคภูมิใจอย่างสูงสุดของตระกูลของท่านมหาเสนาบดีเลยก็ว่าได้ ดังนั้น บรรพบุรุษในตระกูลของท่าน จึงสืบทอดความภาคภูมิใจที่ได้สนองงานรับใช้ใกล้ชิดพระราชามาหลายต่อหลายรุ่น จนกระทั่ง มาถึงรุ่นของคุณพ่อของท่านมหาเสนาบดี ซึ่งคุณพ่อของท่านมหาเสนาบดีก็ได้รับราชการเป็นท่านข้าหลวงผู้แทนพระองค์ ที่ทำหน้าที่เดินทางไปตรวจราชการตามหัวเมืองต่างๆ ในสมัยของพระราชบิดาของพระราชาองค์ที่ออกบวชด้วยเช่นกัน

ผู้สืบทอดอุดมการณ์และความภูมิใจของวงศ์ตระกูลของท่าน

ท่านมหาเสนาบดีคือผู้สืบทอดอุดมการณ์และความภูมิใจของวงศ์ตระกูลของท่าน
      และเมื่อมาถึงในรุ่นหลาน ก็ได้มีผู้สืบทอดอุดมการณ์และความภูมิใจของวงศ์ตระกูลของท่าน ซึ่งผู้สืบทอดก็ไม่ใช่ใครที่ไหน นั่นก็คือท่านมหาเสนาบดีนั่นเอง แต่กว่าจะมาเป็นท่านมหาเสนาบดีได้นั้น ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เลย  เพราะท่านจะต้องจุติลงมาเกิดก่อน  ซึ่งพอมาเกิดท่านก็ไม่ได้มาเกิดเป็นลูกคนโตหรือเป็นลูกชายคนเล็ก แต่ท่านมาเกิดเป็นลูกคนกลางๆ ในจำนวนพี่น้องหลายๆ คน   และที่น่าสนใจยิ่งไปกว่านั้นก็คือ เมื่อท่านเกิดมาแล้วท่านก็กลายเป็นเด็กอัศจรรย์ที่ใครๆ ในบ้านก็รักส่วนว่า ทำไมตัวท่านถึงเป็นที่รักของทุกคนในบ้าน   เราก็คงจะต้องมาติดตามกันต่อในตอน มหาเสนาบดี ผู้ยิ่งใหญ่ ตอนที่ 4
 
รับชมวิดีโอ
 
 


บทความที่เกี่ยวข้องกับชีวิตก็เป็นอย่างนี้ “ยุ่นสมาน...หวานเสมอ" ที่ผ่านมา


 
กรณีศึกษากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริง (Case study in real life)

     บุคคลที่ปรากฏในเรื่องราวต่อไปนี้ มีตัวตนจริงในปัจจุบัน ประสบชะตากรรมขึ้นลงตามกระแสของวัฏฏะและกฎแห่งกรรม (ชมตัวอย่างบทสัมภาษณ์จากรายการชีวิตในสังสารวัฏ) ผู้อ่าน-ผู้ชมก็อย่าเพิ่งเชื่อหรือปฏิเสธในทันที ควรศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา แล้วค่อยนำไปเป็นอุทธาหรณ์ในการดำเนินชีวิตต่อไป

     "วิชชาธรรมกาย" เป็นความรู้ดั้งเดิมในพระพุทธศาสนา เมื่อปฏิบัติแล้วสามารถไปรู้ไปเห็นเรื่องราวกฎแห่งกรรม การเวียนว่ายในภพภูมิต่างๆ ตรงตามพระธรรมคำสอนในพระไตรปิฎก วิชชาธรรมกายจึงเป็นหลักฐานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทันสมัยตลอดกาล (อกาลิโก)

http://goo.gl/z5AEt


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร