มหาเสนาบดี ผู้ยิ่งใหญ่ ตอนที่ 1

และแล้วเวลาที่รอคอยก็มาถึง เมื่อคุณครูไม่ใหญ่หยิบยกเรื่องราวของมหาเสนาบดีผู้ยิ่งใหญ่มาเล่าเป็นกรณีศึกษา เรื่องราวจะสนุกสานน่าตื่นเต้นเพียงไร มาติดตามกันเลยค่ะ https://dmc.tv/a12686

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > ปกิณกธรรม > ปรโลกนิวส์
[ 25 พ.ย. 2554 ] - [ ผู้อ่าน : 21584 ]
View this page in: English
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2554
Case Study กรณีศึกษากฎแห่งกรรม
 
 
  มหาเสนาบดี ผู้ยิ่งใหญ่ ตอนที่ 1
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
ฝันในฝัน
หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะ ตื่นขึ้นมาหาว 1 ที
แล้วนำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรา
 
    มหาเสนาบดี ผู้ยิ่งใหญ่

การสร้างบารมีของบุคคลระดับตำนาน มหาเสนาบดีผู้ยิ่งใหญ่

     สำหรับเรื่องราวของ Case Study ในค่ำคืนนี้   จะเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องกับสะเก็ดข่าวสั้นทันปรโลกของคุณพ่อประยุทธ  ยุ่นสมาน หรือ “ยุ่นสมาน...หวานเสมอ”  ซึ่งเป็นเรื่องราวที่เคยออกอากาศผ่านไปแล้วถ้าลูกๆ นักเรียนอนุบาลฝันในฝันทุกคนยังจำกันได้...ในเคสดังกล่าวก็ได้เล่าถึงเรื่องราวการสร้างบารมีของลูกอุบาสิกาเขตในกับพระอาจารย์หัวหน้างานของตัวเธอในพุทธันดรที่ผ่านมา

เคส ยุ่นสมาน...หวานเสมอ
 
เรื่องราวการสร้างบารมีของลูกอุบาสิกาเขตในกับพระอาจารย์หัวหน้างานของตัวเธอในพุทธันดร
เคสยุ่นสมาน...หวานเสมอที่เคยออกอากาศไปแล้วก่อนหน้านี้


    ซึ่งก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่พระอาจารย์หัวหน้างานของตัวเธอในภพชาตินั้น สามารถทำความฝันที่ตัวท่านได้ตั้งความปรารถนาเอาไว้ให้เป็นจริงได้ นั่นก็คือ การได้รับเลือกให้เป็นทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ที่รับใช้ใกล้ชิดพระราชาองค์ที่ออกบวช ซึ่งบุคคลที่ทำหน้าที่คัดเลือกว่า ใครจะได้มาเป็นทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ในพุทธันดรที่ผ่านมานั้น  ก็คือ ท่านมหาเสนาบดีนั่นเอง ซึ่งมหาเสนาบดีท่านนี้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญมากๆ บุคคลหนึ่งในพุทธันดรที่ผ่านมาเลยทีเดียว  

ได้รับเลือกให้เป็นทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
 
พระอาจารย์หัวหน้างานของตัวเธอ (ในภพชาตินั้น)
ได้รับเลือกให้เป็นทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์


      การที่ท่านมหาเสนาบดีเป็นบุคคลสำคัญมากๆ  ทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าท่านมหาเสนาบดีท่านนี้เป็นผู้ที่เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ความสามารถ ท่านเก่งทั้งบู๊และบุ๋น เรียกได้ว่า ขงเบ้งยังต้องเป็นรองท่าน อีกทั้ง ท่านยังเป็นผู้ที่มี Vision หรือเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและไม่ธรรมดามากๆ เรียกได้ว่า มองอะไร..ขาด   และไม่เคยพลาดในทุกครั้งที่ตัดสินใจ

     นอกจากท่านมหาเสนาบดีท่านนี้จะเป็นผู้ที่เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ความสามารถ แล้ว ท่านมหาเสนาบดียังเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อพระราชาองค์ที่ออกบวชเป็น อย่างมาก ชนิดที่เรียกว่า ถวายหัว  ถวายใจหรือพูดง่ายๆ ก็คือ ทั้งตัวและหัวใจของท่านมหาเสนาบดี ท่านได้ถวายแด่พระราชาองค์ที่ออกบวชไว้หมดแล้ว

ท่านมหาเสนาบดีผู้ที่เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ความสามารถ

ท่านมหาเสนาบดีผู้ที่เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ความสามารถ
และมีความจงรักภักดีต่อพระราชาองค์ที่ออกบวชเป็นอย่างมาก

     ดังนั้น การที่ท่านมหาเสนาบดีจะคัดเลือกใครสักคนมารับใช้ใกล้ชิดบุคคลที่ท่านรักและเคารพอย่างสูงสุด   ซึ่งก็คือ พระราชาองค์ที่ออกบวช ท่านมหาเสนาบดีจึงต้องคัดเลือกนายทหารผู้นั้นด้วยตัวของท่านเอง ซึ่งในเวลาที่ท่านทำการคัดทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ท่านจะคัดแล้วคัดอีก เลือกแล้วเลือกอีก เพื่อให้ได้นายทหารที่มีคุณสมบัติตามที่ตัวท่านได้ตั้งเอาไว้ หรือนายทหารผู้ที่ถูกคัดเลือกนั้นจะต้องเป็นระดับหัวกะทิ หรือหัวเพชรเท่านั้น ถึงจะสามารถมารับใช้ใกล้ชิดพระราชาองค์ที่ออกบวชได้
 
ท่านมหาเสนาบดี ผู้ยิ่งใหญ่คัดเลือกนายทหารรับใช้ใกล้ชิดพระราชาองค์ที่ออกบวช

ท่านมหาเสนาบดี ผู้ยิ่งใหญ่คัดเลือกนายทหารรับใช้ใกล้ชิดพระราชาองค์ที่ออกบวช

     ดังนั้น บุคคลที่สามารถคัดคนในระดับ Champ ให้มาสนองงานและรับใช้ใกล้ชิดพระราชาองค์ที่ออกบวชได้ บุคคลนั้นจะต้องเป็นบุคคลระดับตำนาน หรือเป็นบุคคลระดับ Super Champ หรือ Champ of champ ซึ่งในเคสที่ผ่านมาเราก็ได้ยินได้ฟังและได้ศึกษาเรียนรู้ถึงเรื่องราวการสร้างบารมีของบุคคลที่เรียกว่า Champ มาหลายต่อหลายท่านแล้ว มาในคราวนี้ ถึงเวลาแล้วที่เราควรจะต้องมาศึกษาเรื่องราวการสร้างบารมีของบุคคลระดับตำนาน หรือ บุคคลระดับ Super Champ หรือ Champ of champ ซึ่งก็คือ ท่านมหาเสนาบดีผู้ยิ่งใหญ่แห่งแคว้นของพระราชาองค์ที่ออกบวชนั่นเอง
มหาเสนาบดี ผู้ยิ่งใหญ่

     เรื่องก็มีอยู่ว่า กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ย้อนยุคไปจนถึงพุทธันดรที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ในยุคสมัยหลังจากพุทธปรินิพพานของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า (หรือพระพุทธเจ้าพระองค์ที่ 3 ในภัทรกัปนี้) แม้ว่าในยุคสมัยนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วก็ตาม    แต่ถึงกระนั้น คำสั่งสอนของพระพุทธองค์ก็ยังคงดำรงอยู่   อีกทั้งพระพุทธศาสนาก็ยังคงเป็นศาสนาหลักของโลกในยุคสมัยนั้น หรือประชากรโลกส่วนใหญ่ยังคงนับถือศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลักนั่นเอง
 
     ส่วนลัทธิความเชื่ออื่นๆ  เช่น ลัทธิทรงเจ้าเข้าผี  หรือลัทธิความเชื่อแบบเทวนิยมต่างๆ  เป็นต้น   ก็จะมีอยู่บ้างในบางพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลออกไปจากศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา

ยุคสมัยหลังจากพุทธปรินิพพานของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า
 
พระพุทธศาสนาก็ยังคงเป็นศาสนาหลักของโลกในยุคนั้น
 
     สำหรับสภาพสังคมความเป็นอยู่ของมนุษย์ในยุคสมัยนั้น หรือในพุทธันดรที่ผ่านมา จะมีลักษณะชีวิตความเป็นอยู่ที่อิงกับธรรมชาติ ไม่ทำลายธรรมชาติ และไม่ได้มีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเหมือนอย่างในยุคปัจจุบันนี้
 
     อีกทั้งสังคมในยุคนั้น ยังเป็นสังคมเกษตรกรรมที่มีอารยธรรมเจริญรุ่งเรือง โดยมีวัดในพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้าน และมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เรียกได้ว่า เป็นสังคมที่ค่อนข้างสงบสุข และอยู่กันแบบพี่ๆ น้องๆ ส่วนการเดินทางไปไหนมาไหนในยุคนั้น ประชาชนส่วนใหญ่ก็จะอาศัยม้าและวัวเทียมเกวียนเป็นหลัก

ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ม้าและวัวเทียมเกวียน

ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ม้าและวัวเทียมเกวียนในการเดินทาง

      สำหรับสภาพของดินฟ้าอากาศในยุคนั้น ก็จะมีสภาพอากาศที่บริสุทธิ์มากกว่าในยุคปัจจุบันนี้   คือ ไม่มีอากาศเสีย   และไม่มีมลภาวะที่เป็นพิษอย่างที่พวกเรากำลังพบเจอกันอยู่ในยุคปัจจุบัน

    อีกทั้งฝนก็ยังตกต้องตามฤดูกาลอีกด้วย   เรียกได้ว่า ในยุคนั้นจะไม่มีฝนหลงฤดู   และไม่มีภาวะฝนแล้งซึ่งก็ส่งผลทำให้พืชพันธุ์ธัญญาหารในยุคนั้นมีโอชารสและมีคุณภาพที่ดีกว่าในยุคปัจจุบันมากกว่ามากๆ และด้วยความที่อาหารก็ดี อากาศก็เยี่ยมนี้เอง จึงทำให้มนุษย์ในยุคนั้น มีอายุขัยที่ยืนยาวมากกว่ามนุษย์ในยุคปัจจุบันมากๆ

สภาพของดินฟ้าอากาศมีแต่ความบริสุทธิ์

สภาพของดินฟ้าอากาศมีแต่ความบริสุทธิ์
พืชพันธุ์ธัญญาหารในยุคนั้นมีโอชารสและมีคุณภาพที่ดีกว่าในยุคปัจจุบันมากๆ

      ส่วนสภาพทางภูมิประเทศของโลกในยุคสมัยนั้น หรือในพุทธันดรที่ผ่านมา จะมีผืนดินกับผืนน้ำที่พอๆ กัน    โดยพื้นที่ที่เป็นแผ่นดินจะมีความกว้างใหญ่ และเชื่อมติดกันมากกว่าสภาพภูมิประเทศในยุคปัจจุบัน ที่ถูกแบ่งออกเป็นทวีปเล็กทวีปน้อย   แต่ถึงกระนั้น ในบางพื้นที่ในยุคสมัยนั้นก็ยังมีพื้นที่ ที่เป็นเกาะแก่งอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ได้มีกระจัดกระจายมากมายเหมือนอย่างในยุคปัจจุบันนี้

มีพื้นที่ที่เป็นแผ่นดินจะมีความกว้างใหญ่

มีพื้นที่ที่เป็นแผ่นดินจะมีความกว้างใหญ่ ไม่ถูกแบ่งออกเป็นทวีปเล็กทวีปน้อย


     นอกจากนั้น ในแต่ละพื้นที่ (ของยุคสมัยนั้น) ยังมีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็นแคว้นเล็ก แคว้นใหญ่ โดยที่บางแคว้น (ในยุคสมัยนั้น) ก็จะมีขนาดใกล้เคียงกับประเทศใหญ่ๆ ประเทศหนึ่งในยุคสมัยนี้ แต่ก็มีบางแคว้นที่มีขนาดใหญ่เพียงแค่จังหวัดๆ หนึ่งในประเทศของเราเท่านั้น

แบ่งเขตการปกครองออกเป็นแคว้นเล็ก,  แคว้นใหญ่

แบ่งเขตการปกครองออกเป็นแคว้นๆ ขนาดเล็ก,ใหญ่ต่างกันไป

     สำหรับระบบการปกครองในยุคสมัยนั้น ส่วนใหญ่ก็จะปกครองกันด้วยระบบ “ กษัตริย์ ” ที่ทศพิธราชธรรม  และในแต่ละแคว้นก็จะมีอิสระในการปกครองดูแลแคว้นของตัวเอง แม้ว่าในยุคสมัยนั้นจะอยู่กันแบบพี่แบบน้อง และมีการแบ่งระบบการปกครองอย่างเป็นสัดเป็นส่วนแล้วก็ตาม   แต่ในบางครั้งก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้แต่ละแคว้นเกิดการกระทบกระทั่งกันบ้างเหมือนกัน เพียงแต่เหตุการณ์กระทบกระทั่งก็ไม่ได้เกิดขึ้นถี่เหมือนอย่างในยุคปัจจุบันนี้
 
     นอกจากนั้น การบริหารจัดการในแต่ละแคว้น ยังมีลักษณะที่คล้ายๆ กัน   คือ จะมีหน่วยงานราชการต่างๆ   เช่น   มีหน่วยงานทหารที่คอยดูแลความปลอดภัยของประชาชน,  มีหน่วยงานอากรที่คอยทำหน้าที่เก็บภาษีของประชาชน   เป็นต้น

ปกครองกันด้วยระบบ “ กษัตริย์ ” ใช้ทศพิธราชธรรม

ปกครองกันด้วยระบบ “ กษัตริย์ ” ที่ใช้ทศพิธราชธรรม 

     ส่วนไพร่ฟ้าประชาชนของแต่ละแคว้น ก็จะมีอาชีพที่หลากหลายคละเคล้ากันไป    ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นหลัก เช่น ปลูกพืชผักผลไม้ หรือเลี้ยงสัตว์เพื่อนำไปขาย   เป็นต้น   แต่ก็มีประชาชนบางส่วนที่ประกอบอาชีพอื่นๆ เช่น รับราชการบ้าง เป็นพ่อค้าหรือแม่ค้าบ้าง เป็นต้น ซึ่งการซื้อขายสินค้าก็จะใช้การแลกเปลี่ยนด้วยเงินตราเหมือนอย่างในยุคปัจจุบันนี้

     แต่เรื่องที่น่าสนใจ และน่าติดตามที่สุด นั่นก็คือ ในยุคสมัยนั้น จะมีแคว้นที่สำคัญอยู่แคว้นหนึ่ง   ซึ่งแคว้นแห่งนี้ ถึงแม้จะเป็นแคว้นที่มีขนาดไม่ใหญ่ไม่เล็กนัก แต่ทุกๆ แคว้นที่อยู่โดยรอบ ต่างก็ต้องหันมามองด้วยความสนใจว่า  “ทำไมแคว้นนี้ถึงเป็นแคว้นที่มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจควบคู่ไปกับความเจริญทางด้านจิตใจ

ไพร่ฟ้าประชาชนของแต่ละแคว้นจะมีอาชีพที่หลากหลายคละเคล้ากันไป

ไพร่ฟ้าประชาชนมีอาชีพที่หลากหลายคละเคล้ากันไปโปรดติดตาม มหาเสนาบดี ผู้ยิ่งใหญ่ ตอนที่ 2 ต่อไป

 

กรณีศึกษากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริง (Case study in real life)

บุคคล ที่ปรากฏในเรื่องราวต่อไปนี้ มีตัวตนจริงในปัจจุบัน ประสบชะตากรรมขึ้นลงตามกระแสของวัฏฏะและกฎแห่งกรรม (ชมตัวอย่างบทสัมภาษณ์จากรายการชีวิตในสังสารวัฏ) ผู้อ่าน-ผู้ชมก็อย่าเพิ่งเชื่อหรือปฏิเสธในทันที ควรศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา แล้วค่อยนำไปเป็นอุทธาหรณ์ในการดำเนินชีวิตต่อไป

"วิชชาธรรมกาย" เป็นความรู้ดั้งเดิมในพระพุทธศาสนา เมื่อปฏิบัติแล้วสามารถไปรู้ไปเห็นเรื่องราวกฎแห่งกรรม การเวียนว่ายในภพภูมิต่างๆ ตรงตามพระธรรมคำสอนในพระไตรปิฎก วิชชาธรรมกายจึงเป็นหลักฐานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทันสมัยตลอดกาล (อกาลิโก)


บทความที่เกี่ยวข้องกับชีวิตก็เป็นอย่างนี้ “ยุ่นสมาน...หวานเสมอ" ที่ผ่านมา

http://goo.gl/3LE5x


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร