มหาเสนาบดี ผู้ยิ่งใหญ่ ตอนที่ 2

มหาเสนาบดี ผู้ยิ่งใหญ่ ตอนที่ 2 นี้เป็นเรื่องราวของไพร่ฟ้าประชากรของแคว้นๆ หนึ่งซึ่งเป็นแคว้นทีมีขนาดปานกลาง ไม่ใหญ่และเล็กเกินไป แต่กลับเป็นแคว้นที่มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและจิตใจควบคู่กันได้ https://dmc.tv/a12691

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > ปกิณกธรรม > ปรโลกนิวส์
[ 26 พ.ย. 2554 ] - [ ผู้อ่าน : 17014 ]
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2554
Case Study กรณีศึกษากฎแห่งกรรม
 
 
  มหาเสนาบดี ผู้ยิ่งใหญ่ ตอนที่ 2
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
ฝันในฝัน
 
หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะ ตื่นขึ้นมาหาว 1 ที
แล้วนำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรา
 
   
     ในยุคสมัยนั้น หรือ ในพุทธันดรที่ผ่านมา จะมีแคว้นที่น่าสนใจและน่าศึกษามากๆ อยู่แคว้นหนึ่ง   ถึงแม้ว่าแคว้นแห่งนี้จะไม่ได้เป็นแคว้นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุคนั้นก็ตาม คือ เป็นแคว้นที่มีขนาดปานกลาง...ไม่ใหญ่และไม่เล็กจนเกินไป แต่ก็เป็นแคว้นที่มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจควบคู่ไปกับความเจริญทางด้านจิตใจ เป็นแคว้นที่น่าอยู่มากที่สุดแคว้นหนึ่งในยุคสมัยนั้นนั่นเอง

แคว้นที่มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจควบคู่ไปกับความเจริญทางด้านจิตใจ
 
แคว้นหนึ่งในพุทธันดรที่ผ่านมา
ที่มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจควบคู่ไปกับความเจริญทางด้านจิตใจ

    สิ่งที่แสดงให้เห็นว่าแคว้นดังกล่าวมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านเศรษฐกิจควบคู่ไปกับจิตใจนั้น นั่นก็คือ ไพร่ฟ้าประชาชนทุกชนชั้นที่อาศัยอยู่ภายในแคว้นแห่งนี้ล้วนแต่มีความรักและความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคง   อีกทั้งยังชอบเข้าวัดฟังธรรม  รักการประพฤติปฏิบัติธรรม  และรักษาศีลเป็นชีวิตจิตใจ ยิ่งไปกว่านั้น มหาชนผู้มีบุญทั้งหลายที่อยู่ภายในแคว้นแห่งนี้ก็มักจะชอบชักชวนกันสั่งสมบุญอยู่เป็นประจำและทำอย่างสม่ำเสมอ แต่ละคนยังทำหน้าที่อุปัฏฐากพระ อุปัฏฐากวัดได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วย

ไพร่ฟ้าประชาชนทุกชนชั้นที่อาศัยอยู่ภายใน แคว้นแห่งนี้ล้วนแต่มีความรักและความศรัทธาในพระพุทธศาสนา
 
ไพร่ฟ้าประชาชนทุกชนชั้นที่อาศัยอยู่ภายใน
แคว้นแห่งนี้ล้วนแต่มีความรักและความศรัทธาในพระพุทธศาสนา


       และด้วยความที่ไพร่ฟ้าประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในแคว้นแห่งนี้ล้วนแต่มีศีลธรรมประจำอยู่ในใจนี้เอง จึงทำให้แต่ละคนต่างก็ดำรงชีวิตอยู่บนพื้นฐานแห่งความถูกต้องและดีงาม โดยทุกคนจะประกอบสัมมาอาชีวะ หรือประกอบอาชีพที่สุจริต และมีอิสระในการทำมาหากิน เวลาได้ผลกำไรจากการประกอบอาชีพแล้วก็จะไม่ถูกขูดรีดภาษีจากนายอากรหรือหน่วยงานทางราชการ จนทำให้ประชาชนภายในแคว้นแห่งนี้ต่างมีเงินเหลือเก็บ เพื่อเอาไว้ใช้สำหรับการดำรงชีวิตและสั่งสมบุญสร้างบารมี  
 
ไพร่ฟ้าประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในแคว้นแห่งนี้ล้วนแต่ประกอบสัมมาอาชีวะ

ไพร่ฟ้าประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในแคว้นแห่งนี้ล้วนแต่ประกอบสัมมาอาชีวะ


      อีกทั้งเวลาจะเดินทางไปไหนมาไหน ไม่ว่าจะใกล้หรือไกล ก็จะเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยในทุกหนทุกแห่ง โดยไม่ต้องหวาดระแวงหรือหวาดกลัวว่าจะมีขโมยขโจร ดักจี้ปล้นในระหว่างทางแต่อย่างใดอีกด้วย ด้วยเหตุนี้เอง จึงทำให้ไพร่ฟ้าประชาชนที่อยู่ภายในแคว้นแห่งนี้ ต่างอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เพราะแต่ละคนล้วนอยู่ดีกินดีและอยู่ดีกินอร่อย เรียกได้ว่าแต่ละคนล้วนมีความสุขสบายกันถ้วนหน้าเลยทีเดียว
 
ไพร่ฟ้าประชาชนที่อยู่ภายในแคว้นแห่งนี้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

ไพร่ฟ้าประชาชนที่อยู่ภายในแคว้นแห่งนี้...ต่างอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
ไม่มีโจรผู้ร้าย เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัย

     นอกจากประชาชนภายในแคว้นจะอยู่ในศีลธรรมและอยู่กันอย่างมีความสุขแล้ว   พระภิกษุสามเณรภายในแคว้นแห่งนี้ ต่างก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมกันอย่างเต็มที่ จนเป็นผลทำให้พระภิกษุสามเณรแต่ละรูปมีความแตกฉานทั้งปริยัติ  ปฏิบัติ  ปฏิเวธ  เทศนา  และวิชชาธรรมกาย
 
     ด้วยเหตุนี้เอง พระภิกษุสามเณรจึงสามารถเทศน์สอนมหาชนทั้งหลายให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตได้อย่างแจ่มแจ้ง เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงทำให้พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายได้แพร่ขยายไปจนทั่วทั้งแคว้นแห่งนั้น อีกทั้ง ยังได้แพร่ขยายไปยังแคว้นอื่นๆ อีกด้วย

พระภิกษุสามเณรสามารถเทศน์สอนมหาชนทั้งหลายให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต

พระภิกษุสามเณรสามารถเทศน์สอนมหาชนทั้งหลาย
ให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต

     นอกจากแคว้นแห่งนี้ จะมีความเจริญทางพระพุทธศาสนาอย่างสูงสุดแล้ว แคว้นแห่งนี้ยังเป็นแคว้นที่มีสัมพันธไมตรีกับแคว้นอื่นๆ  หรือ มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันอย่างมาก  จนทำให้ไม่มีใครกล้าที่จะเข้ามารุกรานนั่นเอง

เป็นแคว้นที่มีสัมพันธไมตรีกับแคว้นอื่นๆเป็นอย่างดี

 แคว้นแห่งนี้ยังเป็นแคว้นที่มีสัมพันธไมตรีกับแคว้นอื่นๆ เป็นอย่างดี

     และด้วยความที่แคว้นแห่งนี้มีสัมพันธไมตรีกับแคว้นอื่นๆ ในระดับที่ดีมากๆ นี้เอง   จึงทำให้พวกพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ทั้งภายในและภายนอกแคว้น เกิดความพึงพอใจแบบเป็นอย่างมาก ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะพวกพ่อค้าแม่ค้าเหล่านั้น สามารถที่จะเดินทางติดต่อซื้อขายสินค้า หรือทำการค้าระหว่างแคว้นได้อย่างสะดวกสบายง่ายดาย
 
     และที่สำคัญที่สุด ในเวลาที่มีการเดินทางเพื่อไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายออกไปยังแคว้นต่างๆ    ก็สามารถทำได้ง่ายและสามารถเผยแพร่คำสอนได้อย่างราบรื่น  หรือถูกกีดกันจากแคว้นรอบข้าง   ด้วยเหตุนี้เอง จึงทำให้พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายในยุคสมัยนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก

การเดินทางข้างขายหรือติดต่อทำการค้าระหว่างแคว้นเป็นไปอย่างสะดวกสบาย

การเดินทางข้างขายหรือติดต่อทำการค้าระหว่างแคว้นเป็นไปอย่างสะดวกสบาย


     ไม่ใช่เพียงเท่านั้น สภาพบ้านเมืองภายในแคว้นดังกล่าวก็ยังมีความสงบร่มเย็น และสะอาดสะอ้านเป็นอย่างมาก   ตามถนนหนทางและตามบ้านเรือนต่างๆ ก็จะมีต้นไม้ต้นใหญ่ๆ ขึ้นปกคลุมอยู่เป็นระยะๆ ซึ่งเป็นผลทำให้อากาศภายในแคว้นแห่งนี้ มีความสะอาดบริสุทธิ์และปราศจากมลพิษเหมือนอย่างอากาศในโลกยุคปัจจุบัน

สภาพบ้านเมืองภายในแคว้นมีความสงบร่มเย็นและสะอาดสะอ้าน

สภาพบ้านเมืองภายในแคว้นมีความสงบร่มเย็นและสะอาดสะอ้าน

     ความเจริญทั้งหมดทั้งมวลนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญแต่อย่างใด เพราะแท้ที่จริงแล้ว แคว้นแห่งนี้ได้มี “พระราชาองค์ที่ออกบวช” ซึ่งเป็นพระราชาที่ตั้งอยู่ในธรรมและเพียบพร้อมไปด้วยพระปรีชาสามารถ ปกครองดูแลแคว้นแห่งนี้อยู่นั่นเอง และด้วยความที่พระราชาองค์ที่ออกบวช ทรงบริหารบ้านเมืองได้อย่างดีเยี่ยม จนทำให้ไพร่ฟ้าประชาชนได้รับความสุขสบายกันอย่างถ้วนหน้านี้เอง จึงทำให้พระองค์ทรงเป็นที่รักและเคารพของไพร่ฟ้าประชาชนทุกระดับ (คือ ตั้งแต่ระดับรากหญ้า  บนหญ้า  จนกระทั่งไปถึงระดับ)   ซึ่งในการบริหารราชการแผ่นดินของพระราชาองค์ที่ออกบวชนั้น พระองค์ก็ทรงมี “มหาเสนาบดีคู่ใจ ” อยู่ท่านหนึ่งที่เป็นบุคคลสำคัญในระดับสุดพิเศษและพิเศษสุด

พระราชาผู้ตั้งอยู่ในธรรมและเพียบพร้อมไปด้วยพระปรีชาสามารถ

พระราชาผู้ตั้งอยู่ในธรรมและเพียบพร้อมไปด้วยพระปรีชาสามารถ


ส่วนว่าเรื่องราวความสุดพิเศษและพิเศษสุดของ “ท่านมหาเสนาบดีคู่ใจ” จะเป็นอย่างไรนั้น  
เราก็คงจะต้องอดใจรอและมาติดตามกันต่อ
โปรดติดตาม มหาเสนาบดี ผู้ยิ่งใหญ่ ตอนที่ 3 ต่อไป
 

กรณีศึกษากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริง (Case study in real life)

บุคคล ที่ปรากฏในเรื่องราวต่อไปนี้ มีตัวตนจริงในปัจจุบัน ประสบชะตากรรมขึ้นลงตามกระแสของวัฏฏะและกฎแห่งกรรม (ชมตัวอย่างบทสัมภาษณ์จากรายการชีวิตในสังสารวัฏ) ผู้อ่าน-ผู้ชมก็อย่าเพิ่งเชื่อหรือปฏิเสธในทันที ควรศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา แล้วค่อยนำไปเป็นอุทธาหรณ์ในการดำเนินชีวิตต่อไป

"วิชชาธรรมกาย" เป็นความรู้ดั้งเดิมในพระพุทธศาสนา เมื่อปฏิบัติแล้วสามารถไปรู้ไปเห็นเรื่องราวกฎแห่งกรรม การเวียนว่ายในภพภูมิต่างๆ ตรงตามพระธรรมคำสอนในพระไตรปิฎก วิชชาธรรมกายจึงเป็นหลักฐานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทันสมัยตลอดกาล (อกาลิโก)


 
บทความที่เกี่ยวข้องกับชีวิตก็เป็นอย่างนี้ “ยุ่นสมาน...หวานเสมอ" ที่ผ่านมา

กรณีศึกษากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริง (Case study in real life)

     บุคคลที่ปรากฏในเรื่องราวต่อไปนี้ มีตัวตนจริงในปัจจุบัน ประสบชะตากรรมขึ้นลงตามกระแสของวัฏฏะและกฎแห่งกรรม (ชมตัวอย่างบทสัมภาษณ์จากรายการชีวิตในสังสารวัฏ) ผู้อ่าน-ผู้ชมก็อย่าเพิ่งเชื่อหรือปฏิเสธในทันที ควรศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา แล้วค่อยนำไปเป็นอุทธาหรณ์ในการดำเนินชีวิตต่อไป

     "วิชชาธรรมกาย" เป็นความรู้ดั้งเดิมในพระพุทธศาสนา เมื่อปฏิบัติแล้วสามารถไปรู้ไปเห็นเรื่องราวกฎแห่งกรรม การเวียนว่ายในภพภูมิต่างๆ ตรงตามพระธรรมคำสอนในพระไตรปิฎก วิชชาธรรมกายจึงเป็นหลักฐานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทันสมัยตลอดกาล (อกาลิโก)

http://goo.gl/d6Uhq


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก