มหาเสนาบดี ผู้ยิ่งใหญ่ ตอนที่ 34

พระราชาองค์ใหม่ และทีมงานก่อสร้างวัดใหม่ทุกคน ต่างก็ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจช่วยกันสร้างวัดใหม่ให้สำเร็จอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันกันเลย https://dmc.tv/a14793

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > ปกิณกธรรม > กรณีศึกษากฎแห่งกรรม
[ 10 ธ.ค. 2555 ] - [ ผู้อ่าน : 16171 ]
 
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2555
Case Study กรณีศึกษากฎแห่งกรรม
 
 
มหาเสนาบดี ผู้ยิ่งใหญ่ ตอนที่ 34
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
 
 
ฝันในฝัน
หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะ ตื่นขึ้นมาหาว 1 ที
แล้วนำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรา
 
 
        เมื่อกาลเวลาผ่านไป วันที่ทุกคนรอคอยก็มาถึง นั่นก็คือวันที่วัดใหม่ได้สร้างเสร็จลงอย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งกว่าจะมาถึงวันนี้ได้พระราชาองค์ใหม่ หรือพระอนุชาของพระราชาองค์ที่ออกบวชและทีมงานก่อสร้างวัดใหม่ทุกคน ต่างก็ได้ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจช่วยกันสร้างวัดใหม่ให้สำเร็จอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันกันเลยทีเดียว ดังนั้นทันทีที่ภาพแห่งความสำเร็จของวัดใหม่ได้บังเกิดขึ้น มหาปีติจึงได้พลันบังเกิดขึ้นกับพระราชาองค์ใหม่และทีมงานทุกๆ คนชนิดที่เรียกว่า ลืมความเหน็ดเหนื่อยที่ผ่านมากันเลยทีเดียว

เมื่อวัดใหม่สร้างเสร็จ มหาปีติจึงได้บังเกิดขึ้นกับพระราชาองค์ใหม่และทีมงานทุกๆ คน
เมื่อวัดใหม่สร้างเสร็จ มหาปีติจึงได้บังเกิดขึ้นกับพระราชาองค์ใหม่และทีมงานทุกๆ คน
 
 
        และเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสม พระราชาองค์ใหม่ก็ทรงกราบขออนุญาตพระเถระ ผู้สืบทอดวิชชาฯ ต่อจากพระมหาเถระ จัดพิธีฉลองวัดใหม่อย่างเป็นทางการ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกๆ คน ทั้งที่เคยร่วมบุญสร้างวัดและไม่เคยได้ร่วมบุญ ได้มีส่วนร่วมในการอนุโมทนาในบุญใหญ่ครั้งนี้ ซึ่งพระเถระก็ได้ตอบตกลง หรืออนุญาตให้มีการจัดพิธีฉลองวัดใหม่ได้ตามพระประสงค์ของพระราชาองค์ใหม่ทุกประการ
 
เมื่อวัดใหม่สร้างเสร็จ มหาปีติจึงได้บังเกิดขึ้นกับพระราชาองค์ใหม่และทีมงานทุกๆ คน
พระราชาองค์ใหม่กราบขออนุญาตพระเถระ จัดพิธีฉลองวัดใหม่อย่างเป็นทางการ
 
 
        นอกจากพระเถระ จะอนุมัติและอนุโมทนาให้มีการจัดพิธีฉลองวัดใหม่ในครั้งนี้แล้ว พระเถระยังได้มอบหมายให้พระราชาองค์ใหม่ เป็นต้นบุญใหญ่ในการจัดเตรียมขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และขบวนอัญเชิญพระอัฐิธาตุของพระมหาเถระ หรือคุณยายอาจารย์ฯ ในพุทธันดรที่ผ่านมา ไปประดิษฐานที่วัดใหม่อีกด้วย
 
พระเถระได้มอบหมายให้พระราชาองค์ใหม่ เป็นต้นบุญใหญ่ในการจัดเตรียมขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอัฐิธาตุของพระมหาเถระ
พระเถระได้มอบหมายให้พระราชาองค์ใหม่ เป็นต้นบุญใหญ่ในการจัดเตรียมขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอัฐิธาตุของพระมหาเถระ
 
 
        และเมื่อการฉลองวัดใหม่ได้สำเร็จเสร็จสิ้นลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พระเถระผู้สืบทอดวิชชาฯ ต่อจากพระมหาเถระ จึงได้นำพุทธบุตรส่วนหนึ่งจากวัดป่า ซึ่งเป็นส่วนใหญ่แต่ไม่ทั้งหมด เพราะมีบางส่วนที่ยังต้องคอยอยู่ดูแลวัดป่า ย้ายไปประจำอยู่ที่วัดใหม่อย่างเป็นทางการ และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา วัดใหม่แห่งนี้ก็ได้กลายเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายในยุคนั้น
 
พระเถระได้นำพุทธบุตรส่วนหนึ่งจากวัดป่า ย้ายไปประจำอยู่ที่วัดใหม่อย่างเป็นทางการ
พระเถระได้นำพุทธบุตรส่วนหนึ่งจากวัดป่า ย้ายไปประจำอยู่ที่วัดใหม่อย่างเป็นทางการ
 
 
        โดยในแต่ละวันจะมีสาธุชนผู้มีบุญ ทั้งที่มาจากภายในแคว้นและภายนอกแคว้น ชักชวนหมู่ญาติและเพื่อนฝูงให้เดินทางมาสั่งสมบุญ และประพฤติปฏิบัติธรรมที่วัดใหม่แห่งนี้กันอย่างตลอดต่อเนื่อง และเพิ่มจำนวนมากขึ้นไปเรื่อยๆ ซึ่งในช่วงแรกๆ สาธุชนผู้มีบุญบางท่าน โดยเฉพาะสาธุชนที่มาใหม่ ที่ไม่คุ้นเคยต่อกฎระเบียบของวัดใหม่ก็อาจจะมีข้อสงสัยต่างๆ นานาว่า ทำไมวัดใหม่แห่งนี้ถึงมีกฎระเบียบที่มากมายกว่าวัดอื่นขนาดนี้ ยกตัวอย่างเช่น ทำไมตอนฟังเทศน์ฟังธรรมถึงห้ามพูดคุยกัน ทำไมต้องนั่งเป็นแถวเป็นแนวตามที่เจ้าหน้าที่จัดให้ จะนั่งแบบตามใจฉันไม่ได้หรือ ทำไมทำอย่างนี้ก็ไม่ได้ อย่างนั้นก็ไม่ได้ แล้วทำไมทำอย่างนี้ที่วัดอื่นทำได้ เป็นต้น

ในแต่ละวันจะมีสาธุชนชักชวนหมู่ญาติและเพื่อนฝูงให้มาสั่งสมบุญ ปฏิบัติธรรมที่วัดใหม่แห่งนี้อย่างต่อเนื่องและมากขึ้นไปเรื่อยๆ
ในแต่ละวันจะมีสาธุชนชักชวนหมู่ญาติและเพื่อนฝูงให้มาสั่งสมบุญ ปฏิบัติธรรมที่วัดใหม่แห่งนี้อย่างต่อเนื่องและมากขึ้นไปเรื่อยๆ
 
 
        แต่พอสาธุชนผู้มีบุญเหล่านั้นโดยเฉพาะสาธุชนที่มาใหม่ ได้ทราบถึงที่มาของกฎระเบียบภายในวัด รวมถึงได้ปฏิบัติธรรมร่วมกับพระเถระผู้สืบทอดวิชชาฯ และได้ฟังธรรมในรูปแบบที่ชัดเจนจากท่านมหาเสนาบดี ซึ่งเป็นรูปแบบการเทศน์ที่มหาชนไม่เคยได้ยินได้ฟังจากที่ไหนมาก่อน ข้อสงสัยต่างๆ ที่ค้างคาและติดอยู่ในใจของสาธุชนเหล่านั้นก็ได้มลายหายสูญไปเป็นปลิดทิ้ง ไม่เพียงแค่นั้น นอกจากสาธุชนผู้มีบุญจะเข้าใจในธรรมะและข้อวัตรปฏิบัติของทางวัดแล้ว พวกเขายังเห็นถึงคุณประโยชน์และอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับตัวพวกเขาเอง เมื่อพวกเขาได้นำธรรมะและข้อวัตรปฏิบัติของทางวัดไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันอีกด้วย

เมื่อสาธุชนได้ทราบถึงที่มาของกฎระเบียบภายในวัด และได้ฟังธรรมในรูปแบบที่ชัดเจนจากท่านมหาเสนาบดี ก็คลายความสงสัยไปหมดสิ้น
เมื่อสาธุชนได้ทราบถึงที่มาของกฎระเบียบภายในวัด และได้ฟังธรรมในรูปแบบที่ชัดเจนจากท่านมหาเสนาบดี ก็คลายความสงสัยไปหมดสิ้น
 
 
        และที่สำคัญที่สุด เมื่อสาธุชนผู้มีบุญที่มาใหม่ได้เห็นการปฏิสันถารและรอยยิ้ม รวมถึงกิริยามารยาทที่ดีงามจากต้นบุญต้นแบบ หรือสาธุชนที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำบุญ หรือยอดกัลยาณมิตรรุ่นพี่ ไม่ว่าจะเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่, คหบดีไฮโซ, หรือประชาชนทั่วๆ ไป ที่เดินทางมาสั่งสมบุญที่วัดใหม่อยู่เป็นประจำด้วยกันแล้ว สาธุชนผู้มีบุญที่มาใหม่เหล่านั้น ก็ยิ่งเกิดความเลื่อมใสศรัทธาและประทับใจในหมู่คณะมากยิ่งขึ้นเข้าไปอีก

เมื่อสาธุชนที่มาใหม่ได้เห็นกิริยามารยาทที่ดีงามจากต้นบุญต้นแบบ ก็ยิ่งเกิดความเลื่อมใสศรัทธาและประทับใจในหมู่คณะมากยิ่งขึ้น
เมื่อสาธุชนที่มาใหม่ได้เห็นกิริยามารยาทที่ดีงามจากต้นบุญต้นแบบ ก็ยิ่งเกิดความเลื่อมใสศรัทธาและประทับใจในหมู่คณะมากยิ่งขึ้น
 
 
        และด้วยเหตุดังที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้เอง จึงทำให้ถึงแม้ว่าวัดใหม่แห่งนี้จะมีสาธุชนคนใหม่ เดินทางมาสั่งสมบุญกันอย่างต่อเนื่อง และมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นก็ตาม แต่บรรยากาศการสั่งสมบุญภายในวัดใหม่ กลับเรียบร้อยเป็นระบบระเบียบ สงบ สะอาด สว่าง ร่มเย็น และเกื้อกูลต่อการสั่งสมบุญสร้างบารมีของมหาชนผู้มีบุญอย่างที่สุด
 
บรรยากาศการสั่งสมบุญภายในวัดใหม่ เรียบร้อยเป็นระเบียบ สงบ สะอาด สว่าง ร่มเย็น และเกื้อกูลต่อการสั่งสมบุญสร้างบารมีของมหาชน
บรรยากาศการสั่งสมบุญภายในวัดใหม่ เรียบร้อยเป็นระเบียบ สงบ สะอาด สว่าง ร่มเย็น และเกื้อกูลต่อการสั่งสมบุญสร้างบารมีของมหาชน
 
 
        และเมื่อสาธุชนผู้มีบุญที่มาใหม่ ได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญที่วัดใหม่มากเข้าๆ จนคุ้นเคย ใจของพวกเขาก็เริ่มมีระบบระเบียบที่มากขึ้นไปตามลำดับ เมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้ ในเวลาที่สาธุชนผู้มีบุญเหล่านั้น ประพฤติปฏิบัติธรรมกับพระเถระ ผู้สืบทอดวิชชาธรรมกายต่อจากพระมหาเถระ ใจของพวกเขาจึงนุ่มนวลควรแก่การงาน และสามารถน้อมไปตามเสียงนำนั่งสมาธิ(Meditation)ของพระเถระได้อย่างง่ายดาย ซึ่งก็เป็นผลทำให้สาธุชนผู้มีบุญเหล่านั้นมีความสุขกับการปฏิบัติธรรม มีหน้าตาผ่องใสสดชื่น แล้วก็มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีและก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไปอีกด้วย
 
เมื่อสาธุชนใหม่มาสั่งสมบุญที่วัดใหม่มากเข้าๆ ใจของพวกเขาก็เริ่มมีระบบระเบียบมากขึ้นตามลำดับ
เมื่อสาธุชนใหม่มาสั่งสมบุญที่วัดใหม่มากเข้าๆ ใจของพวกเขาก็เริ่มมีระบบระเบียบมากขึ้นตามลำดับ
 
 
        แล้วกิตติศัพท์อันดีงาม อันเกิดจากการประพฤติปฏิบัติธรรมของผู้ที่มาสั่งสมบุญที่วัดใหม่ ก็ได้แพร่ขยายขจรขจายออกไปสู่ชุมชนและหัวเมืองต่างๆ ภายในแคว้นของพระราชาองค์ที่ออกบวชอย่างรวดเร็ว จนมีผู้ที่สนใจและอยากที่จะมาสั่งสมบุญที่วัดใหม่กันเป็นจำนวนมาก
 
กิตติศัพท์อันดีงามก็ได้แพร่ขจายออกไปสู่ชุมชนและหัวเมืองต่างๆ ภายในแคว้นของพระราชาองค์ที่ออกบวชอย่างรวดเร็ว
กิตติศัพท์อันดีงามก็ได้แพร่ขจายออกไปสู่ชุมชนและหัวเมืองต่างๆ ภายในแคว้นของพระราชาองค์ที่ออกบวชอย่างรวดเร็ว
 
 
        ส่วนว่าเมื่อกระแสแห่งความดีดังกล่าวนี้ได้แพร่สะพัดออกไปแล้ว เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร เราก็คงจะต้องมาติดตามรับฟังกันต่อในตอนต่อไป
 
 
 
 
กรณีศึกษากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริง (Case study in real life)

     บุคคลที่ปรากฏในเรื่องราวต่อไปนี้ มีตัวตนจริงในปัจจุบัน ประสบชะตากรรมขึ้นลงตามกระแสของวัฏฏะและกฎแห่งกรรม (ชมตัวอย่างบทสัมภาษณ์จากรายการชีวิตในสังสารวัฏ) ผู้อ่าน-ผู้ชมก็อย่าเพิ่งเชื่อหรือปฏิเสธในทันที ควรศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา แล้วค่อยนำไปเป็นอุทธาหรณ์ในการดำเนินชีวิตต่อไป

     "วิชชาธรรมกาย" เป็นความรู้ดั้งเดิมในพระพุทธศาสนา เมื่อปฏิบัติแล้วสามารถไปรู้ไปเห็นเรื่องราวกฎแห่งกรรม การเวียนว่ายในภพภูมิต่างๆ ตรงตามพระธรรมคำสอนในพระไตรปิฎก วิชชาธรรมกายจึงเป็นหลักฐานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทันสมัยตลอดกาล (อกาลิโก)

http://goo.gl/W1T0l


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก