มหาเสนาบดี ผู้ยิ่งใหญ่ ตอนที่ 26

ท่านมหาเสนาบดีได้ตอบข้อเสนอที่จะให้สละดินแดนส่วนน้อย เพื่อรักษาพื้นที่ส่วนใหญ่เอาไว้นั้น ตัวท่านคงจะไม่สามารถรับข้อตกลงนี้ได้ https://dmc.tv/a14732

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > ปกิณกธรรม > กรณีศึกษากฎแห่งกรรม
[ 26 พ.ย. 2555 ] - [ ผู้อ่าน : 16072 ]
 
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2555
Case Study กรณีศึกษากฎแห่งกรรม
 
 
มหาเสนาบดี ผู้ยิ่งใหญ่ ตอนที่ 26
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
 
ฝันในฝัน
หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะ ตื่นขึ้นมาหาว 1 ที
แล้วนำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรา
 
        ภายหลังจากที่ท่านมหาเสนาบดีได้รับฟังข้อเสนอจากพระราชา หรือพระราชบิดาของเจ้าชายผู้มีศิลปะในหัวใจแล้ว ท่านมหาเสนาบดีก็ได้กล่าวถ้อยคำอันเป็นอมตะวาจาท่ามกลางที่ประชุมอย่างหนักแน่นว่า การที่ตัวท่านมาทำหน้าที่เป็นทหารรับใช้ชาติบ้านเมืองนี้ วัตถุประสงค์หลักก็คือการปกป้องแผ่นดินทุกตารางนิ้ว ไม่ให้ตกไปเป็นของใคร ดังนั้นข้อเสนอที่จะให้สละดินแดนส่วนน้อย เพื่อรักษาพื้นที่ส่วนใหญ่เอาไว้นั้น ตัวท่านคงจะไม่สามารถรับข้อตกลงนี้ได้ แต่สิ่งที่ทางแคว้นของพระราชาองค์ที่ออกบวชสามารถหยิบยื่นให้ได้อย่างมากที่สุดนั่นก็คือ “สัจจะและสันติภาพเท่านั้น
 
ท่านมหาเสนาบดีได้ตอบข้อเสนอที่จะให้สละดินแดนส่วนน้อย เพื่อรักษาพื้นที่ส่วนใหญ่เอาไว้นั้น ตัวท่านคงจะไม่สามารถรับข้อตกลงนี้ได้
 
ท่านมหาเสนาบดีได้ตอบข้อเสนอที่จะให้สละดินแดนส่วนน้อย เพื่อรักษาพื้นที่ส่วนใหญ่เอาไว้นั้น ตัวท่านคงจะไม่สามารถรับข้อตกลงนี้ได้
 
 
        เมื่อพระราชาและเหล่าเสนาบดีทั้งหลายได้รับฟังคำตอบที่กล้าหาญ และจริงใจอย่างถึงแก่นเช่นนี้ พระราชาจึงได้ตรัสตอบท่านมหาเสนาบดีอย่างแบ่งรับแบ่งสู้ว่า จะขอเวลาในการตัดสินใจเรื่องนี้อีกครั้ง
 
        หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการต่อรอง เพื่อขอกำลังสนับสนุนจากแคว้นของพระราชาที่เจริญด้วยศิลปะแล้ว ท่านมหาเสนาบดีก็ได้รีบเดินทางกลับไปยังแคว้นของพระราชาองค์ที่ออกบวช เพื่อจะได้รายงานความคืบหน้าให้กับพระราชาองค์ที่ออกบวชได้ทรงทราบในทันที โดยก่อนที่ท่านมหาเสนาบดีจะออกเดินทางกลับไปยังแคว้นของพระราชาองค์ที่ออกบวชนั้น ตัวท่านก็ได้มอบหมายให้ขุนพลคู่ใจคนสนิท ประจำการอยู่ที่แคว้นของพระราชาที่เจริญด้วยศิลปะต่อไป เพื่อที่ขุนพลคู่ใจคนสนิทคนนี้ จะได้ทำหน้าที่ประสานงานกับเจ้าชายผู้มีศิลปะในหัวใจ และคอยส่งข่าวกลับไปยังแคว้นของพระราชาองค์ที่ออกบวชต่อไป

ท่านมหาเสนาบดีได้มอบหมายให้ขุนพลคนสนิท ประจำการอยู่ที่แคว้นของพระราชาที่เจริญด้วยศิลปะต่อไป

ท่านมหาเสนาบดีได้มอบหมายให้ขุนพลคนสนิท ประจำการอยู่ที่แคว้นของพระราชาที่เจริญด้วยศิลปะต่อไป
 
 
        ซึ่งในอนาคต ขุนพลท่านนี้ หรือขุนพลคู่ใจคนสนิทของท่านมหาเสนาบดี ก็จะกลายเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่มีความสนิทสนมคุ้นเคยกับเจ้าชายผู้มีศิลปะในหัวใจ เป็นอย่างมาก และเมื่อเจ้าชายผู้มีศิลปะในหัวใจ ได้เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระราชาผู้ปกครองแคว้นแล้ว ขุนพลท่านนี้ก็จะมีบทบาทสำคัญในการไปช่วยสร้างวัดที่แคว้นของพระราชาที่มีความเจริญทางด้านศิลปะด้วยเช่นกัน
 
ในอนาคตขุนพลท่านนี้ จะกลายเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่มีความสนิทสนมคุ้นเคยกับเจ้าชายผู้มีศิลปะในหัวใจ เป็นอย่างมาก
 
ในอนาคตขุนพลท่านนี้ จะกลายเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่มีความสนิทสนมคุ้นเคยกับเจ้าชายผู้มีศิลปะในหัวใจ เป็นอย่างมาก
 
        ส่วนว่า รายละเอียดของเรื่องราวดังกล่าวนี้จะเป็นเช่นไร เราก็คงจะยังไม่ลงรายละเอียดแบบเจาะลึกกันในตอนนี้ ถ้ามีเราก็คงจะมาว่ากันต่อในอนาคต
 
        หลังจากที่ท่านมหาเสนาบดีได้เดินทางกลับมาถึงแคว้นบ้านเกิดแล้ว ตัวท่านก็รีบไปเข้าเฝ้าพระราชาองค์ที่ออกบวช เพื่อถวายรายงานถึงผลของการเจรจาทางการทูตกับแคว้นของพระราชาที่เจริญด้วยศิลปะโดยละเอียด เมื่อพระราชาองค์ที่ออกบวชได้ฟังคำถวายรายงานของท่านมหาเสนาบดีแล้ว พระองค์ก็ทรงมอบหมายให้ท่านมหาเสนาบดีออกเดินทางไปสมทบกับกองทัพภาคที่เตรียมพร้อมอยู่ในแนวรบ ซึ่งอยู่ที่หัวเมืองชายแดนฝั่งทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เพื่อเตรียมตั้งรับกองทัพของแคว้นกันชนฝั่งทิศเหนือ โดยพระองค์ทรงให้นโยบาย พร้อมทั้งให้กำลังใจกับท่านมหาเสนาบดีว่า “ศึกครั้งนี้ จะต้องชนะสถานเดียว” จากนั้น ท่านมหาเสนาบดีก็ได้รีบออกเดินทางไปสมทบกับกองทัพภาคที่เตรียมพร้อมอยู่ในทันที

ท่านมหาเสนาบดีได้รีบไปเข้าเฝ้าพระราชาองค์ที่ออกบวช เพื่อถวายรายงานถึงผลของการเจรจาทางการทูต
 
ท่านมหาเสนาบดีได้รีบไปเข้าเฝ้าพระราชาองค์ที่ออกบวช เพื่อถวายรายงานถึงผลของการเจรจาทางการทูต
 
 
        เมื่อท่านมหาเสนาบดี เดินทางไปถึงหัวเมืองชายแดนฝั่งทิศตะวันตกเฉียงเหนือแล้ว ตัวท่านก็ได้ทำงานร่วมกับท่านแม่ทัพภาคคนใหม่ ที่มาทำหน้าที่แทนแม่ทัพภาคคนเดิมที่ถูกปลดและจับตัวไปคุมขังแล้ว โดยท่านแม่ทัพภาคคนใหม่นี้จะเป็นนายทหารที่มีความเนี้ยบ เฉียบ นิ้ง เป็นอย่างมาก ที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะ เวลาที่ท่านแม่ทัพภาคคนใหม่ทำงาน ตัวท่านจะเอาใจใส่ในทุกๆ ภารกิจ ที่ตัวท่านได้รับมอบหมายอย่างชนิดที่เรียกว่า เนี้ยบ เฉียบ เป๊ะ ในทุกรายละเอียด โดยไม่ยอมให้หลุดเลยแม้แต่นี๊ดเดียว
 
ท่านมหาเสนาบดีได้ทำงานร่วมกับท่านแม่ทัพภาคคนใหม่
 
ท่านมหาเสนาบดีได้ทำงานร่วมกับท่านแม่ทัพภาคคนใหม่
 
        ยกตัวอย่างเช่น ภารกิจการเสริมความแข็งแรงของป้อมค่าย หรือภารกิจการขุดลอกคูคลองรอบกำแพงเมือง เพื่อวางขวากหนาม แม้จะมีหน่วยทหารช่างที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการก่อสร้างเข้าไปดูแลแล้วก็ตาม แต่ท่านแม่ทัพภาคคนใหม่ก็ไม่ปล่อยผ่าน เพราะท่านจะเข้าไปดูแลและตรวจสอบความเรียบร้อยในทุกๆ จุดด้วยตัวท่านเอง จนเป็นผลทำให้ทั้งคูคลองที่วางขวากหนาม และป้อมค่ายของหัวเมือง มีความแข็งแรง แข็งแกร่ง และแน่นหนาจนศัตรูยากที่จะบุกเข้ามาใกล้กำแพงเมืองได้ เป็นต้น
 
        นอกจากท่านแม่ทัพภาคคนใหม่ จะสามารถสร้างป้อมค่ายที่สมบูรณ์แข็งแรง แบบไม่มีที่ติในทุกรายละเอียดแล้ว ด้วยสติปัญญาอันชาญฉลาดของท่านแม่ทัพภาคคนใหม่ จึงทำให้ตัวท่านสามารถมองการณ์ไกล และคำนึงถึงผลในระยะยาวได้อีกด้วยว่า ถึงแม้ป้อมปราการที่สร้างขึ้นจะแข็งแรง จนสามารถเป็นปราการใหญ่ที่ปกป้องพวกชาวเมืองให้ปลอดภัยได้ แต่ถ้าหากการศึกยืดเยื้อ หรือถูกข้าศึกปิดล้อมเป็นเวลานาน สิ่งที่จะเป็นปัญหาตามมาก็คือ ระบบสาธารณูปโภคภายในหัวเมืองแห่งนั้น โดยเฉพาะเรื่องน้ำดื่มน้ำใช้ เป็นต้นนั่นเอง
 
ท่านแม่ทัพภาคคนใหม่สามารถเล็งเห็นปัญหาที่อาจตามมาได้ โดยเฉพาะเรื่องน้ำดื่มน้ำใช้
ท่านแม่ทัพภาคคนใหม่สามารถเล็งเห็นปัญหาที่อาจตามมาได้ โดยเฉพาะเรื่องน้ำดื่มน้ำใช้
 
 
        เมื่อเป็นเช่นนี้ ท่านแม่ทัพภาคคนใหม่จึงได้ออกแบบระบบสาธารณูปโภคเฉพาะกิจ เพื่อใช้ในช่วงภาวะวิกฤติสงครามชายแดนขึ้นมา โดยท่านได้สั่งให้หน่วยทหารช่างขุดบ่อต่ออุโมงค์ เพื่อนำน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเข้ามาให้ประชาชนภายในป้อมค่ายได้ใช้ โดยไม่ขาดแคลน ไม่เพียงแค่นั้น ท่านแม่ทัพภาคคนใหม่ ยังได้สั่งให้กำลังพลทหารไปเคลียร์พื้นที่โดยรอบกำแพงเมือง ให้กลายเป็นพื้นที่โล่งกว้าง พร้อมทั้งสั่งให้หน่วยทหารช่างสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ นอกป้อมค่ายเอาไว้อีกด้วย
 
ท่านแม่ทัพภาคคนใหม่ ได้ออกแบบระบบสาธารณูปโภคเฉพาะกิจ เพื่อใช้ในช่วงภาวะวิกฤติสงครามชายแดนขึ้นมา
 
ท่านแม่ทัพภาคคนใหม่ ได้ออกแบบระบบสาธารณูปโภคเฉพาะกิจ เพื่อใช้ในช่วงภาวะวิกฤติสงครามชายแดนขึ้นมา
 
 
        เมื่อทั้งอุโมงค์ส่งน้ำและเขื่อนกั้นน้ำขนาดใหญ่ รวมไปถึงการเคลียร์พื้นที่โดยรอบกำแพงเมือง ให้กลายเป็นที่โล่งกว้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พลทหารทุกคนต่างก็เฝ้ารอคอยด้วยใจที่จดจ่อว่า เมื่อไหร่กองทัพของข้าศึกจะเคลื่อนทัพมาถึง ซึ่งท่านมหาเสนาบดีกับท่านแม่ทัพภาคคนใหม่ ต่างก็ได้ปรึกษาหารือและเตรียมวางแผนการรบ เพื่อจะได้รับมือกับข้าศึกฝ่ายตรงข้ามอย่างเต็มที่ และในช่วงเวลาที่ทุกฝ่ายกำลังเตรียมพร้อมสู้ศึกอยู่นั้น ก็ได้มีข่าวสำคัญจากสายลับที่ฝังตัวอยู่ในแคว้นกันชนฝั่งทิศเหนือ รายงานมาว่าทางแคว้นกันชนฝั่งทิศเหนือ ได้ยกกองกำลังทหารมามากกว่าที่คาดการณ์เอาไว้มากๆ

ในเวลานั้นก็มีข่าวสำคัญจากสายลับที่ฝังตัวอยู่ในแคว้นกันชนฝั่งทิศเหนือรายงานมา
 
ในเวลานั้นก็มีข่าวสำคัญจากสายลับที่ฝังตัวอยู่ในแคว้นกันชนฝั่งทิศเหนือรายงานมา
 
 
        ส่วนสาเหตุที่ทำให้ทางแคว้นกันชนฝั่งทิศเหนือ ต้องยกกองกำลังทหารมาเป็นจำนวนมากนั้น ทั้งนี้ก็เป็นเพราะทางแคว้นกันชนฝั่งทิศเหนือ ต้องการที่จะแสดงแสนยานุภาพ หรือประกาศศักดาให้แคว้นอื่นๆ ได้รับรู้ว่า แคว้นของตนมีกำลังพลมากพอที่จะบุกตีแคว้นของพระราชาที่เพิ่งขึ้นครองราชย์ใหม่ได้อย่างสบายๆ นอกจากนั้นการบุกตีแคว้นของพระราชาองค์ที่ออกบวชในครั้งนี้ ก็เพื่อต้องการที่จะครอบครองทรัพยากร ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และทรัพย์สมบัติที่มีอยู่อย่างมากมายภายในแคว้นของพระราชาองค์ที่ออกบวชนั่นเอง
 
ทางแคว้นกันชนฝั่งทิศเหนือ ต้องการแสดงแสนยานุภาพว่าแคว้นของตนมีกำลังพลมาก
 
ทางแคว้นกันชนฝั่งทิศเหนือ ต้องการแสดงแสนยานุภาพว่าแคว้นของตนมีกำลังพลมาก
 
 
        หลังจากที่ท่านมหาเสนาบดีและท่านแม่ทัพภาคคนใหม่ ได้ทราบข่าวจากสายลับที่ฝังตัวอยู่ในแคว้นกันชนฝั่งทิศเหนือเช่นนั้นแล้ว ท่านทั้งสองก็ไม่ได้รู้สึกหวั่นเกรงหรือหวั่นกลัวแต่อย่างใด ที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะ ตัวท่านได้จัดวางกองกำลังทหารแต่ละหน่วยแต่ละกองเอาไว้อย่างรัดกุม เพื่อสนองนโยบายของพระราชาองค์ที่ออกบวชอย่างเต็มพิกัดว่า “ศึกครั้งนี้ จะต้องชนะสถานเดียว” นั่นเอง และในระหว่างที่ท่านมหาเสนาบดีและท่านแม่ทัพภาคคนใหม่กำลังเตรียมพร้อม เพื่อรอที่จะต่อกรกับกองทัพของข้าศึกอยู่นั้น ตัวท่านมหาเสนาบดีเอง ก็ได้รอคอยคำตอบจากแคว้นของพระราชาที่เจริญด้วยศิลปะด้วยท่าทีที่สงบนิ่งว่า แคว้นของพระราชาที่เจริญด้วยศิลปะจะยอมยกทัพมาช่วยหรือไม่

ท่านมหาเสนาบดีได้รอคอยคำตอบจากแคว้นของพระราชาที่เจริญด้วยศิลปะด้วยท่าทีที่สงบนิ่ง
 
ท่านมหาเสนาบดีได้รอคอยคำตอบจากแคว้นของพระราชาที่เจริญด้วยศิลปะด้วยท่าทีที่สงบนิ่ง
 
 
        และแล้วท่านมหาเสนาบดีก็ได้ทราบข่าวจากม้าเร็วว่า ทัพหน้าของข้าศึกได้เคลื่อนไพร่พลมาถึงบริเวณหน้าด่าน พร้อมกับทำการตั้งป้อมค่ายแบบประจันหน้ากันแล้ว ไม่เพียงแค่นั้น ท่านมหาเสนาบดียังทราบมาอีกว่า ทางฝ่ายของแม่ทัพข้าศึกพร้อมกับเหล่าลูกน้องนายทหารคนสนิท ได้ลงทุนมาตรวจดูพื้นที่การรบด้วยตัวเองอีกด้วย เมื่อท่านมหาเสนาบดีได้ทราบความเคลื่อนไหวของฝ่ายข้าศึกเช่นนั้น ตัวท่านจึงไม่รอช้าได้นำกองกำลังทหารบางส่วนออกไปสำรวจทัพของฝ่ายข้าศึกในทันที

ท่านมหาเสนาบดีได้ทราบข่าวจากม้าเร็ว
 
ท่านมหาเสนาบดีได้ทราบข่าวจากม้าเร็ว
 
 
        หลังจากที่ท่านมหาเสนาบดี ได้เดินทางไปถึงจุดที่พอจะสอดส่องความเคลื่อนไหวของกองทัพข้าศึกได้แล้ว ตัวท่านก็พบว่ากำลังพลของข้าศึกกับกำลังพลที่มีอยู่ในมือของท่านมหาเสนาบดีนั้นต่างกันอย่างลิบลับ เพราะถ้าหากเปรียบเทียบเป็นอัตราส่วนระหว่างกำลังพลของท่านมหาเสนาบดีกับกำลังพลของฝ่ายข้าศึกแล้ว ก็มีปริมาณเท่ากับ 1 ต่อ 10 เลยทีเดียว ซึ่งถ้าเป็นการรบทั่วๆ ไป ก็บอกได้คำเดียวว่า ไม่น่าจะรอด แต่แล้วในช่วงเวลาที่น่าสิ่วหน้าขวานเช่นนี้ ท่านมหาเสนาบดีก็ได้รับข้อมูลสำคัญจากทางส่วนกลาง
 
ท่านมหาเสนาบดี ได้เดินทางไปจุดที่พอจะสอดส่องดูความเคลื่อนไหวของกองทัพข้าศึก
 
ท่านมหาเสนาบดี ได้เดินทางไปจุดที่พอจะสอดส่องดูความเคลื่อนไหวของกองทัพข้าศึก
 
 
        ส่วนว่า ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นเรื่องอะไร จะมีผลต่อการทำศึกครั้งนี้หรือไม่ เราก็คงจะต้องอดใจมาติดตามรับฟังกันต่อในตอนต่อไป
 
กรณีศึกษากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริง (Case study in real life)

     บุคคลที่ปรากฏในเรื่องราวต่อไปนี้ มีตัวตนจริงในปัจจุบัน ประสบชะตากรรมขึ้นลงตามกระแสของวัฏฏะและกฎแห่งกรรม (ชมตัวอย่างบทสัมภาษณ์จากรายการชีวิตในสังสารวัฏ) ผู้อ่าน-ผู้ชมก็อย่าเพิ่งเชื่อหรือปฏิเสธในทันที ควรศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา แล้วค่อยนำไปเป็นอุทธาหรณ์ในการดำเนินชีวิตต่อไป

     "วิชชาธรรมกาย" เป็นความรู้ดั้งเดิมในพระพุทธศาสนา เมื่อปฏิบัติแล้วสามารถไปรู้ไปเห็นเรื่องราวกฎแห่งกรรม การเวียนว่ายในภพภูมิต่างๆ ตรงตามพระธรรมคำสอนในพระไตรปิฎก วิชชาธรรมกายจึงเป็นหลักฐานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทันสมัยตลอดกาล (อกาลิโก)

http://goo.gl/lVNEg


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก